pESC-URA

价格:1500元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: Agilent 安捷伦
载体名称: pESC-URA, pESC URA
Gene accession NO. : AF063585
质粒类型: 酿酒酵母蛋白表达载体
表达水平: 高拷贝
诱导方法: 半乳糖
启动子: GAL1和GAL10
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 6631 bp
5' 测序引物及序列: GAL1-F: ATTTTCGGTTTGTATTACTTC;
GAL10-F: GGTGGTAATGCCATGTAATATG
3' 测序引物及序列: GALI-R: GTTCTTAATACTAACATAACT
GAL10-R: GGCAAGGTAGACAAGCCGACAAC
载体标签: C-Flag, C-Myc
载体抗性: 氨苄
筛选标记: URA3
备注: 利用半乳糖诱导,可以同时使两个基因在酿酒酵母中表达。
产品目录号: 217454
稳定性: 稳定 Stable
组成型/诱导型: 诱导型
病毒/非病毒: 非病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pESC-URA载体图谱

pESC-URA多克隆位点

载体简介

载体序列

LOCUS    pESC-URA        6631 bp  DNA   circular SYN 24-SEP-2005
DEFINITION Cloning vector pESC-URA, complete sequence.
ACCESSION  AF063585
VERSION   AF063585.2 GI:6446607
SOURCE   Cloning vector pESC-URA.
 ORGANISM Cloning vector pESC-URA
      artificial sequences; vectors.
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.biofeng.com/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..6631
           /organism="Cloning vector pESC-URA"
           /mol_type="genomic DNA"
           /specific_host="Escherichia coli K12"
           /db_xref="taxon:76664"
           /vntifkey="98"
   CDS       complement(4232..5089)
           /vntifkey="4"
           /label=AmpR
   rep_origin   5223..6378
           /vntifkey="33"
           /label=2\micron\ori
   CDS       417..1217
           /vntifkey="4"
           /label=URA3
           /note="yeast URA3 ORF"
   terminator   complement(1885..2049)
           /vntifkey="43"
           /label=ADH1\terminator
   terminator   3038..3227
           /vntifkey="43"
           /label=CYC1\terminator
   rep_origin   complement(1483..1789)
           /vntifkey="33"
           /label=f1\ori
   promoter    complement(2268..2479)
           /vntifkey="29"
           /label=GAL10\promoter
   promoter    2480..2934
           /vntifkey="29"
           /label=GAL1\promoter
   misc_feature  2976..3011
           /vntifkey="21"
           /label=c-myc\tag
   misc_feature  complement(2198..2224)
           /vntifkey="21"
           /label=FLAG\tag
   misc_feature  complement(2180..2263)
           /vntifkey="21"
           /label=MCS1
   misc_feature  2936..3033
           /vntifkey="21"
           /label=MCS2
   rep_origin   3414..4081
           /vntifkey="33"
           /label=pUC\ori
   primer     2770..2788
           /vntifkey="27"
           /label=oligo\SapA
   primer     2837..2857
           /vntifkey="27"
           /label=Sequence\Primer
BASE COUNT   1900 a   1403 c   1474 g   1854 t 
ORIGIN
    1 tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca 
    61 cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg 
   121 ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc 
   181 accataccac agcttttcaa ttcaattcat catttttttt ttattctttt ttttgatttc 
   241 ggtttctttg aaattttttt gattcggtaa tctccgaaca gaaggaagaa cgaaggaagg 
   301 agcacagact tagattggta tatatacgca tatgtagtgt tgaagaaaca tgaaattgcc 
   361 cagtattctt aacccaactg cacagaacaa aaacctgcag gaaacgaaga taaatcatgt 
   421 cgaaagctac atataaggaa cgtgctgcta ctcatcctag tcctgttgct gccaagctat 
   481 ttaatatcat gcacgaaaag caaacaaact tgtgtgcttc attggatgtt cgtaccacca 
   541 aggaattact ggagttagtt gaagcattag gtcccaaaat ttgtttacta aaaacacatg 
   601 tggatatctt gactgatttt tccatggagg gcacagttaa gccgctaaag gcattatccg 
   661 ccaagtacaa ttttttactc ttcgaagaca gaaaatttgc tgacattggt aatacagtca 
   721 aattgcagta ctctgcgggt gtatacagaa tagcagaatg ggcagacatt acgaatgcac 
   781 acggtgtggt gggcccaggt attgttagcg gtttgaagca ggcggcagaa gaagtaacaa 
   841 aggaacctag aggccttttg atgttagcag aattgtcatg caagggctcc ctatctactg 
   901 gagaatatac taagggtact gttgacattg cgaagagcga caaagatttt gttatcggct 
   961 ttattgctca aagagacatg ggtggaagag atgaaggtta cgattggttg attatgacac 
   1021 ccggtgtggg tttagatgac aagggagacg cattgggtca acagtataga accgtggatg 
   1081 atgtggtctc tacaggatct gacattatta ttgttggaag aggactattt gcaaagggaa 
   1141 gggatgctaa ggtagagggt gaacgttaca gaaaagcagg ctgggaagca tatttgagaa 
   1201 gatgcggcca gcaaaactaa aaaactgtat tataagtaaa tgcatgtata ctaaactcac 
   1261 aaattagagc ttcaatttaa ttatatcagt tattacccta tgcggtgtga aataccgcac 
   1321 agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg aaattgtaaa cgttaatatt ttgttaaaat 
   1381 tcgcgttaaa tttttgttaa atcagctcat tttttaacca ataggccgaa atcggcaaaa 
   1441 tcccttataa atcaaaagaa tagaccgaga tagggttgag tgttgttcca gtttggaaca 
   1501 agagtccact attaaagaac gtggactcca acgtcaaagg gcgaaaaacc gtctatcagg 
   1561 gcgatggccc actacgtgaa ccatcaccct aatcaagttt tttggggtcg aggtgccgta 
   1621 aagcactaaa tcggaaccct aaagggagcc cccgatttag agcttgacgg ggaaagccgg 
   1681 cgaacgtggc gagaaaggaa gggaagaaag cgaaaggagc gggcgctagg gcgctggcaa 
   1741 gtgtagcggt cacgctgcgc gtaaccacca cacccgccgc gcttaatgcg ccgctacagg 
   1801 gcgcgtccat tcgccattca ggctgcgcaa ctgttgggaa gggcgatcgg tgcgggcctc 
   1861 ttcgctatta cgccagctga attggagcga cctcatgcta tacctgagaa agcaacctga 
   1921 cctacaggaa agagttactc aagaataaga attttcgttt taaaacctaa gagtcacttt 
   1981 aaaatttgta tacacttatt ttttttataa cttatttaat aataaaaatc ataaatcata 
   2041 agaaattcgc ttatttagaa gtgtcaacaa cgtatctacc aacgatttga cccttttcca 
   2101 tcttttcgta aatttctggc aaggtagaca agccgacaac cttgattgga gacttgacca 
   2161 aacctctggc gaagaattgt taattaagag ctcagatctt atcgtcgtca tccttgtaat 
   2221 ccatcgatac tagtgcggcc gccctttagt gagggttgaa ttcgaatttt caaaaattct 
   2281 tacttttttt ttggatggac gcaaagaagt ttaataatca tattacatgg cattaccacc 
   2341 atatacatat ccatatacat atccatatct aatcttactt atatgttgtg gaaatgtaaa 
   2401 gagccccatt atcttagcct aaaaaaacct tctctttgga actttcagta atacgcttaa 
   2461 ctgctcattg ctatattgaa gtacggatta gaagccgccg agcgggtgac agccctccga 
   2521 aggaagactc tcctccgtgc gtcctcgtct tcaccggtcg cgttcctgaa acgcagatgt 
   2581 gcctcgcgcc gcactgctcc gaacaataaa gattctacaa tactagcttt tatggttatg 
   2641 aagaggaaaa attggcagta acctggcccc acaaaccttc aaatgaacga atcaaattaa 
   2701 caaccatagg atgataatgc gattagtttt ttagccttat ttctggggta attaatcagc 
   2761 gaagcgatga tttttgatct attaacagat atataaatgc aaaaactgca taaccacttt 
   2821 aactaatact ttcaacattt tcggtttgta ttacttctta ttcaaatgta ataaaagtat 
   2881 caacaaaaaa ttgttaatat acctctatac tttaacgtca aggagaaaaa accccggatc 
   2941 cgtaatacga ctcactatag ggcccgggcg tcgacatgga acagaagttg atttccgaag 
   3001 aagacctcga gtaagcttgg taccgcggct agctaagatc cgctctaacc gaaaaggaag 
   3061 gagttagaca acctgaagtc taggtcccta tttatttttt tatagttatg ttagtattaa 
   3121 gaacgttatt tatatttcaa atttttcttt tttttctgta cagacgcgtg tacgcatgta 
   3181 acattatact gaaaaccttg cttgagaagg ttttgggacg ctcgaagatc cagctgcatt 
   3241 aatgaatcgg ccaacgcgcg gggagaggcg gtttgcgtat tgggcgctct tccgcttcct 
   3301 cgctcactga ctcgctgcgc tcggtcgttc ggctgcggcg agcggtatca gctcactcaa 
   3361 aggcggtaat acggttatcc acagaatcag gggataacgc aggaaagaac atgtgagcaa 
   3421 aaggccagca aaaggccagg aaccgtaaaa aggccgcgtt gctggcgttt ttccataggc 
   3481 tccgcccccc tgacgagcat cacaaaaatc gacgctcaag tcagaggtgg cgaaacccga 
   3541 caggactata aagataccag gcgtttcccc ctggaagctc cctcgtgcgc tctcctgttc 
   3601 cgaccctgcc gcttaccgga tacctgtccg cctttctccc ttcgggaagc gtggcgcttt 
   3661 ctcatagctc acgctgtagg tatctcagtt cggtgtaggt cgttcgctcc aagctgggct 
   3721 gtgtgcacga accccccgtt cagcccgacc gctgcgcctt atccggtaac tatcgtcttg 
   3781 agtccaaccc ggtaagacac gacttatcgc cactggcagc agccactggt aacaggatta 
   3841 gcagagcgag gtatgtaggc ggtgctacag agttcttgaa gtggtggcct aactacggct 
   3901 acactagaag gacagtattt ggtatctgcg ctctgctgaa gccagttacc ttcggaaaaa 
   3961 gagttggtag ctcttgatcc ggcaaacaaa ccaccgctgg tagcggtggt ttttttgttt 
   4021 gcaagcagca gattacgcgc agaaaaaaag gatctcaaga agatcctttg atcttttcta 
   4081 cggggtctga cgctcagtgg aacgaaaact cacgttaagg gattttggtc atgagattat 
   4141 caaaaaggat cttcacctag atccttttaa attaaaaatg aagttttaaa tcaatctaaa 
   4201 gtatatatga gtaaacttgg tctgacagtt accaatgctt aatcagtgag gcacctatct 
   4261 cagcgatctg tctatttcgt tcatccatag ttgcctgact ccccgtcgtg tagataacta 
   4321 cgatacggga gggcttacca tctggcccca gtgctgcaat gataccgcga gacccacgct 
   4381 caccggctcc agatttatca gcaataaacc agccagccgg aagggccgag cgcagaagtg 
   4441 gtcctgcaac tttatccgcc tccatccagt ctattaattg ttgccgggaa gctagagtaa 
   4501 gtagttcgcc agttaatagt ttgcgcaacg ttgttgccat tgctacaggc atcgtggtgt 
   4561 cacgctcgtc gtttggtatg gcttcattca gctccggttc ccaacgatca aggcgagtta 
   4621 catgatcccc catgttgtgc aaaaaagcgg ttagctcctt cggtcctccg atcgttgtca 
   4681 gaagtaagtt ggccgcagtg ttatcactca tggttatggc agcactgcat aattctctta 
   4741 ctgtcatgcc atccgtaaga tgcttttctg tgactggtga gtactcaacc aagtcattct 
   4801 gagaatagtg tatgcggcga ccgagttgct cttgcccggc gtcaatacgg gataataccg 
   4861 cgccacatag cagaacttta aaagtgctca tcattggaaa acgttcttcg gggcgaaaac 
   4921 tctcaaggat cttaccgctg ttgagatcca gttcgatgta acccactcgt gcacccaact 
   4981 gatcttcagc atcttttact ttcaccagcg tttctgggtg agcaaaaaca ggaaggcaaa 
   5041 atgccgcaaa aaagggaata agggcgacac ggaaatgttg aatactcata ctcttccttt 
   5101 ttcaatatta ttgaagcatt tatcagggtt attgtctcat gagcggatac atatttgaat 
   5161 gtatttagaa aaataaacaa ataggggttc cgcgcacatt tccccgaaaa gtgccacctg 
   5221 aacgaagcat ctgtgcttca ttttgtagaa caaaaatgca acgcgagagc gctaattttt 
   5281 caaacaaaga atctgagctg catttttaca gaacagaaat gcaacgcgaa agcgctattt 
   5341 taccaacgaa gaatctgtgc ttcatttttg taaaacaaaa atgcaacgcg agagcgctaa 
   5401 tttttcaaac aaagaatctg agctgcattt ttacagaaca gaaatgcaac gcgagagcgc 
   5461 tattttacca acaaagaatc tatacttctt ttttgttcta caaaaatgca tcccgagagc 
   5521 gctatttttc taacaaagca tcttagatta ctttttttct cctttgtgcg ctctataatg 
   5581 cagtctcttg ataacttttt gcactgtagg tccgttaagg ttagaagaag gctactttgg 
   5641 tgtctatttt ctcttccata aaaaaagcct gactccactt cccgcgttta ctgattacta 
   5701 gcgaagctgc gggtgcattt tttcaagata aaggcatccc cgattatatt ctataccgat 
   5761 gtggattgcg catactttgt gaacagaaag tgatagcgtt gatgattctt cattggtcag 
   5821 aaaattatga acggtttctt ctattttgtc tctatatact acgtatagga aatgtttaca 
   5881 ttttcgtatt gttttcgatt cactctatga atagttctta ctacaatttt tttgtctaaa 
   5941 gagtaatact agagataaac ataaaaaatg tagaggtcga gtttagatgc aagttcaagg 
   6001 agcgaaaggt ggatgggtag gttatatagg gatatagcac agagatatat agcaaagaga 
   6061 tacttttgag caatgtttgt ggaagcggta ttcgcaatat tttagtagct cgttacagtc 
   6121 cggtgcgttt ttggtttttt gaaagtgcgt cttcagagcg cttttggttt tcaaaagcgc 
   6181 tctgaagttc ctatactttc tagagaatag gaacttcgga ataggaactt caaagcgttt 
   6241 ccgaaaacga gcgcttccga aaatgcaacg cgagctgcgc acatacagct cactgttcac 
   6301 gtcgcaccta tatctgcgtg ttgcctgtat atatatatac atgagaagaa cggcatagtg 
   6361 cgtgtttatg cttaaatgcg tacttatatg cgtctattta tgtaggatga aaggtagtct 
   6421 agtacctcct gtgatattat cccattccat gcggggtatc gtatgcttcc ttcagcacta 
   6481 ccctttagct gttctatatg ctgccactcc tcaattggat tagtctcatc cttcaatgct 
   6541 atcatttcct ttgatattgg atcatactaa gaaaccatta ttatcatgac attaacctat 
   6601 aaaaataggc gtatcacgag gccctttcgt c 
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:
Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....