pESC-TRP

价格:1500元

联系方式:I47-825O-882O

相关技术服务:质粒构建    基因合成    质粒大提

买家导航

载体基本信息

出品公司: Agilent 安捷伦
载体名称: pESC-TRP, pESC TRP
质粒类型: 酿酒酵母蛋白表达载体
表达水平: 高拷贝
诱导方法: 半乳糖
启动子: GAL1和GAL10
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 6525 bp
5' 测序引物及序列: GAL1-F: ATTTTCGGTTTGTATTACTTC;
GAL10-F: GGTGGTAATGCCATGTAATATG
3' 测序引物及序列: GALI-R: GTTCTTAATACTAACATAACT
GAL10-R: GGCAAGGTAGACAAGCCGACAAC
载体标签: C-Flag, C-Myc
载体抗性: 氨苄
筛选标记: TRP1
备注: 利用半乳糖诱导,可以同时使两个基因在酿酒酵母中表达。
产品目录号: 217453
稳定性: 稳定 Stable
组成型/诱导型: 诱导型
病毒/非病毒: 非病毒

载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息

pESC-TRP载体图谱

pESC-TRP多克隆位点

载体简介

载体序列

LOCUS    pESC-TRP        6525 bp  DNA   circular SYN 16-SEP-2005
DEFINITION Cloning vector pESC-TRP, complete sequence.
ACCESSION  AF063848
VERSION   AF063848.1 GI:3228558
SOURCE   Cloning vector pESC-TRP.
 ORGANISM Cloning vector pESC-TRP
      artificial sequences; vectors.
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.biofeng.com/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..6525
           /organism="Cloning vector pESC-TRP"
           /mol_type="genomic DNA"
           /specific_host="Escherichia coli K12"
           /db_xref="taxon:76665"
           /vntifkey="98"
   CDS       complement(4126..4983)
           /vntifkey="4"
           /label=AmpR
   rep_origin   5117..6272
           /vntifkey="33"
           /label=2\micron\ori
   CDS       468..1139
           /vntifkey="4"
           /label=TRP1
           /note="yeast TRP1 ORF"
   terminator   complement(1779..1943)
           /vntifkey="43"
           /label=ADH1\terminator
   terminator   2932..3121
           /vntifkey="43"
           /label=CYC1\terminator
   rep_origin   complement(1373..1679)
           /vntifkey="33"
           /label=f1\ori
   promoter    2374..2828
           /vntifkey="29"
           /label=GAL1\promoter
   promoter    complement(2162..2373)
           /vntifkey="29"
           /label=GAL10\promoter
   misc_feature  2870..2905
           /vntifkey="21"
           /label=c-myc\tag
   misc_feature  complement(2092..2118)
           /vntifkey="21"
           /label=FLAG\tag
   misc_feature  complement(2074..2157)
           /vntifkey="21"
           /label=MCS1
   misc_feature  2830..2927
           /vntifkey="21"
           /label=MCS2
   rep_origin   3308..3975
           /vntifkey="33"
           /label=pUC\ori
BASE COUNT   1845 a   1380 c   1462 g   1838 t 
ORIGIN
    1 tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca 
    61 cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg 
   121 ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc 
   181 accataaacg acattactat atatataata taggaagcat ttaatagaca gcatcgtaat 
   241 atatgtgtac tttgcagtta tgacgccaga tggcagtagt ggaagatatt ctttattgaa 
   301 aaatagcttg tcaccttacg tacaatcttg atccggagct tttctttttt tgccgattaa 
   361 gaattaattc ggtcgaaaaa agaaaaggag agggccaaga gggagggcat tggtgactat 
   421 tgagcacgtg agtatacgtg attaagcaca caaaggcagc ttggagtatg tctgttatta 
   481 atttcacagg tagttctggt ccattggtga aagtttgcgg cttgcagagc acagaggccg 
   541 cagaatgtgc tctagattcc gatgctgact tgctgggtat tatatgtgtg cccaatagaa 
   601 agagaacaat tgacccggtt attgcaagga aaatttcaag tcttgtaaaa gcatataaaa 
   661 atagttcagg cactccgaaa tacttggttg gcgtgtttcg taatcaacct aaggaggatg 
   721 ttttggctct ggtcaatgat tacggcattg atatcgtcca actgcatgga gatgagtcgt 
   781 ggcaagaata ccaagagttc ctcggtttgc cagttattaa aagactcgta tttccaaaag 
   841 actgcaacat actactcagt gcagcttcac agaaacctca ttcgtttatt cccttgtttg 
   901 attcagaagc aggtgggaca ggtgaacttt tggattggaa ctcgatttct gactgggttg 
   961 gaaggcaaga gagccccgaa agcttacatt ttatgttagc tggtggactg acgccagaaa 
   1021 atgttggtga tgcgcttaga ttaaatggcg ttattggtgt tgatgtaagc ggaggtgtgg 
   1081 agacaaatgg tgtaaaagac tctaacaaaa tagcaaattt cgtcaaaaat gctaagaaat 
   1141 aggttattac tgagtagtat ttatttaagt attgtttgtg cacttgccta tgcggtgtga 
   1201 aataccgcac agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg aaattgtaaa cgttaatatt 
   1261 ttgttaaaat tcgcgttaaa tttttgttaa atcagctcat tttttaacca ataggccgaa 
   1321 atcggcaaaa tcccttataa atcaaaagaa tagaccgaga tagggttgag tgttgttcca 
   1381 gtttggaaca agagtccact attaaagaac gtggactcca acgtcaaagg gcgaaaaacc 
   1441 gtctatcagg gcgatggccc actacgtgaa ccatcaccct aatcaagttt tttggggtcg 
   1501 aggtgccgta aagcactaaa tcggaaccct aaagggagcc cccgatttag agcttgacgg 
   1561 ggaaagccgg cgaacgtggc gagaaaggaa gggaagaaag cgaaaggagc gggcgctagg 
   1621 gcgctggcaa gtgtagcggt cacgctgcgc gtaaccacca cacccgccgc gcttaatgcg 
   1681 ccgctacagg gcgcgtcgcg ccattcgcca ttcaggctgc gcaactgttg ggaagggcga 
   1741 tcggtgcggg cctcttcgct attacgccag ctgaattgga gcgacctcat gctatacctg 
   1801 agaaagcaac ctgacctaca ggaaagagtt actcaagaat aagaattttc gttttaaaac 
   1861 ctaagagtca ctttaaaatt tgtatacact tatttttttt ataacttatt taataataaa 
   1921 aatcataaat cataagaaat tcgcttattt agaagtgtca acaacgtatc taccaacgat 
   1981 ttgacccttt tccatctttt cgtaaatttc tggcaaggta gacaagccga caaccttgat 
   2041 tggagacttg accaaacctc tggcgaagaa ttgttaatta agagctcaga tcttatcgtc 
   2101 gtcatccttg taatccatcg atactagtgc ggccgccctt tagtgagggt tgaattcgaa 
   2161 ttttcaaaaa ttcttacttt ttttttggat ggacgcaaag aagtttaata atcatattac 
   2221 atggcattac caccatatac atatccatat acatatccat atctaatctt acttatatgt 
   2281 tgtggaaatg taaagagccc cattatctta gcctaaaaaa accttctctt tggaactttc 
   2341 agtaatacgc ttaactgctc attgctatat tgaagtacgg attagaagcc gccgagcggg 
   2401 tgacagccct ccgaaggaag actctcctcc gtgcgtcctc gtcttcaccg gtcgcgttcc 
   2461 tgaaacgcag atgtgcctcg cgccgcactg ctccgaacaa taaagattct acaatactag 
   2521 cttttatggt tatgaagagg aaaaattggc agtaacctgg ccccacaaac cttcaaatga 
   2581 acgaatcaaa ttaacaacca taggatgata atgcgattag ttttttagcc ttatttctgg 
   2641 ggtaattaat cagcgaagcg atgatttttg atctattaac agatatataa atgcaaaaac 
   2701 tgcataacca ctttaactaa tactttcaac attttcggtt tgtattactt cttattcaaa 
   2761 tgtaataaaa gtatcaacaa aaaattgtta atatacctct atactttaac gtcaaggaga 
   2821 aaaaaccccg gatccgtaat acgactcact atagggcccg ggcgtcgaca tggaacagaa 
   2881 gttgatttcc gaagaagacc tcgagtaagc ttggtaccgc ggctagctaa gatccgctct 
   2941 aaccgaaaag gaaggagtta gacaacctga agtctaggtc cctatttatt tttttatagt 
   3001 tatgttagta ttaagaacgt tatttatatt tcaaattttt cttttttttc tgtacagacg 
   3061 cgtgtacgca tgtaacatta tactgaaaac cttgcttgag aaggttttgg gacgctcgaa 
   3121 gatccagctg cattaatgaa tcggccaacg cgcggggaga ggcggtttgc gtattgggcg 
   3181 ctcttccgct tcctcgctca ctgactcgct gcgctcggtc gttcggctgc ggcgagcggt 
   3241 atcagctcac tcaaaggcgg taatacggtt atccacagaa tcaggggata acgcaggaaa 
   3301 gaacatgtga gcaaaaggcc agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg cgttgctggc 
   3361 gtttttccat aggctccgcc cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct caagtcagag 
   3421 gtggcgaaac ccgacaggac tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa gctccctcgt 
   3481 gcgctctcct gttccgaccc tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc tcccttcggg 
   3541 aagcgtggcg ctttctcata gctcacgctg taggtatctc agttcggtgt aggtcgttcg 
   3601 ctccaagctg ggctgtgtgc acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg ccttatccgg 
   3661 taactatcgt cttgagtcca acccggtaag acacgactta tcgccactgg cagcagccac 
   3721 tggtaacagg attagcagag cgaggtatgt aggcggtgct acagagttct tgaagtggtg 
   3781 gcctaactac ggctacacta gaaggacagt atttggtatc tgcgctctgc tgaagccagt 
   3841 taccttcgga aaaagagttg gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg ctggtagcgg 
   3901 tggttttttt gtttgcaagc agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc aagaagatcc 
   3961 tttgatcttt tctacggggt ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt aagggatttt 
   4021 ggtcatgaga ttatcaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttaaattaaa aatgaagttt 
   4081 taaatcaatc taaagtatat atgagtaaac ttggtctgac agttaccaat gcttaatcag 
   4141 tgaggcacct atctcagcga tctgtctatt tcgttcatcc atagttgcct gactccccgt 
   4201 cgtgtagata actacgatac gggagggctt accatctggc cccagtgctg caatgatacc 
   4261 gcgagaccca cgctcaccgg ctccagattt atcagcaata aaccagccag ccggaagggc 
   4321 cgagcgcaga agtggtcctg caactttatc cgcctccatc cagtctatta attgttgccg 
   4381 ggaagctaga gtaagtagtt cgccagttaa tagtttgcgc aacgttgttg ccattgctac 
   4441 aggcatcgtg gtgtcacgct cgtcgtttgg tatggcttca ttcagctccg gttcccaacg 
   4501 atcaaggcga gttacatgat cccccatgtt gtgcaaaaaa gcggttagct ccttcggtcc 
   4561 tccgatcgtt gtcagaagta agttggccgc agtgttatca ctcatggtta tggcagcact 
   4621 gcataattct cttactgtca tgccatccgt aagatgcttt tctgtgactg gtgagtactc 
   4681 aaccaagtca ttctgagaat agtgtatgcg gcgaccgagt tgctcttgcc cggcgtcaat 
   4741 acgggataat accgcgccac atagcagaac tttaaaagtg ctcatcattg gaaaacgttc 
   4801 ttcggggcga aaactctcaa ggatcttacc gctgttgaga tccagttcga tgtaacccac 
   4861 tcgtgcaccc aactgatctt cagcatcttt tactttcacc agcgtttctg ggtgagcaaa 
   4921 aacaggaagg caaaatgccg caaaaaaggg aataagggcg acacggaaat gttgaatact 
   4981 catactcttc ctttttcaat attattgaag catttatcag ggttattgtc tcatgagcgg 
   5041 atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg gttccgcgca catttccccg 
   5101 aaaagtgcca cctgaacgaa gcatctgtgc ttcattttgt agaacaaaaa tgcaacgcga 
   5161 gagcgctaat ttttcaaaca aagaatctga gctgcatttt tacagaacag aaatgcaacg 
   5221 cgaaagcgct attttaccaa cgaagaatct gtgcttcatt tttgtaaaac aaaaatgcaa 
   5281 cgcgagagcg ctaatttttc aaacaaagaa tctgagctgc atttttacag aacagaaatg 
   5341 caacgcgaga gcgctatttt accaacaaag aatctatact tcttttttgt tctacaaaaa 
   5401 tgcatcccga gagcgctatt tttctaacaa agcatcttag attacttttt ttctcctttg 
   5461 tgcgctctat aatgcagtct cttgataact ttttgcactg taggtccgtt aaggttagaa 
   5521 gaaggctact ttggtgtcta ttttctcttc cataaaaaaa gcctgactcc acttcccgcg 
   5581 tttactgatt actagcgaag ctgcgggtgc attttttcaa gataaaggca tccccgatta 
   5641 tattctatac cgatgtggat tgcgcatact ttgtgaacag aaagtgatag cgttgatgat 
   5701 tcttcattgg tcagaaaatt atgaacggtt tcttctattt tgtctctata tactacgtat 
   5761 aggaaatgtt tacattttcg tattgttttc gattcactct atgaatagtt cttactacaa 
   5821 tttttttgtc taaagagtaa tactagagat aaacataaaa aatgtagagg tcgagtttag 
   5881 atgcaagttc aaggagcgaa aggtggatgg gtaggttata tagggatata gcacagagat 
   5941 atatagcaaa gagatacttt tgagcaatgt ttgtggaagc ggtattcgca atattttagt 
   6001 agctcgttac agtccggtgc gtttttggtt ttttgaaagt gcgtcttcag agcgcttttg 
   6061 gttttcaaaa gcgctctgaa gttcctatac tttctagaga ataggaactt cggaatagga 
   6121 acttcaaagc gtttccgaaa acgagcgctt ccgaaaatgc aacgcgagct gcgcacatac 
   6181 agctcactgt tcacgtcgca cctatatctg cgtgttgcct gtatatatat atacatgaga 
   6241 agaacggcat agtgcgtgtt tatgcttaaa tgcgtactta tatgcgtcta tttatgtagg 
   6301 atgaaaggta gtctagtacc tcctgtgata ttatcccatt ccatgcgggg tatcgtatgc 
   6361 ttccttcagc actacccttt agctgttcta tatgctgcca ctcctcaatt ggattagtct 
   6421 catccttcaa tgctatcatt tcctttgata ttggatcata ttaagaaacc attattatca 
   6481 tgacattaac ctataaaaat aggcgtatca cgaggccctt tcgtc 
//

载体图谱质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体质粒应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng 沪ICP备2021037978号-1
欢迎您的访问和咨询....