pRI101-AN

价格:2000元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: TAKARA
载体名称: pRI101-AN
质粒类型: 植物载体;农杆菌双元表达载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
克隆方法: 限制性内切酶,多克隆位点
启动子: 35S
载体大小: 10417 bp
5' 测序引物及序列: 35S promoter 5’CTATCCTTCGCAAGACCCTTC 3’
3' 测序引物及序列: M13 Reverse 5’CAGGAAACAGCTATGAC 3’
载体标签:
载体抗性: 卡那霉素
筛选标记: 卡那霉素
克隆菌株: HB101
宿主细胞(系): 植物细胞、农杆菌
备注: pRI101-AN载体是一种在双子叶植物细胞中表达外源基因的载体。利用发根土壤杆菌介导。
产品目录号: 3262
稳定性: 稳表达
组成型/诱导型: 组成型
病毒/非病毒: 非病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pRI101-AN载体图谱pRI101-AN 多克隆位点

载体简介

pRI101-AN载体简介:

pRI101 DNA vectors are binary plant transformation vectors intended for foreign gene 

expression in plant cells. These agrobacterium-mediated plant transformation vectors carry 

the 35S promoter of caμliflower mosaic virus (CaMV) and the 5’ non-coding region (5’-UTR) 

of the alcohol dehydrogenase (ADH) gene. The 5’-UTR of ADH functions as a translation 

enhancer in plants. There are two types of pRI101 DNA vectors, the pRI101-AN DNA vector, 

which carries the 5’-UTR of Arabidopsis ADH (AtADH 5’-UTR), and the pRI101 ON DNA vector, 

which carries the 5’-UTR of rice ADH (OsADH 5’-UTR). The pRI101-AN DNA vector is for 

dicotyledonous plants such as tobacco or Arabidopsis while the pRI101-ON DNA vector is for 

monocotyledonous plants such as rice.

Although the pRI101 DNA vectors are shuttle vectors and replicate autonomously in E. coli and 

Rhizobium (Agrobacterium), they are high copy number plasmids because they contain the same 

replication origin as pUC-type plasmids (ColE1 ori). These vectors are also stably maintained 

in Rhizobium (Agrobacterium) containing the mutant-type replication origin Ri (Ri-ori). The 

pRI101 DNA vectors are capable of stably integrating target genes into plant chromosomes 

because the vector cloning sites are located closer to the Right Border (RB) of T-DNA than 

the selection marker (NPT II) of the plant, so the target gene is not deleted.pRI101-AN载体特征:

Agrobacterium-mediated plant transformation
Easy and stable integration of dicot and monocot target genes into plant chromosomes
Increased target gene expression via the 5'-UTR translation enhancer region  
Vector versatility for dicotyledonous and monoctyledonous plant cells

参考文献:

1. Sugio, T., et al. (2008) J. Bioscience and Bioengineering 105(3):300-302.

2. Nishiguchi, R. et al. (1987) Mol. and Gen. Genet. 206:1-8.

3. Satoh, J. et al. (2004) J. Bioscience and Bioengineering 98(1):1-8.

载体序列

TGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTC
CATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGA
AACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCT
CCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTG
GCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAG
CTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTAT
CGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAAC
AGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAAC
TACGGCTACACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTC
GGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTT
TTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATC
TTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATG
AGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCA
ATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCA
CCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCGATCCTACAAGG
TAGAATCCGCCTGAGTCGCAAGGGTGACTTCGCCTATATTGGACGACGGCGCGCAGAGGG
CGACCTCTTTTTGGGTTACGATTGTAGGATTATCACTAAAACAATACATGAACATATTCA
AATGGCAATCTCTCTAAGGCATTGGAAATAAATACAAATAACAGTTGGGTGGAGTTTTTC
GACCTGAGGGCGTTAACCTTCTGTTAACCTAAAAGCTCTTGCCCAAACAGCAGAATCGGC
GCTAATTGCCAGCGGCGGAACTTTTCCAGTTTCGCGAAAAATATCGCCACTGGCAAGGAA
TGGGTTTGAGATGGCGAAGTCTGTCCTAAAAGCAGCGCCTGTAGTTGTAGGGTTGACGGC
CTTGATGGAGCGTCATGCCGATGCCCTCTCGAGCCAACTTCAAGCACATCATCTTAAGGT
TTTCCCGCCGCATTCCGAGAAGGGTATTCGAACATTCGGGCCATCGGAGGCGTCCAAGCT
GCTCGGCGTTGGCGAGTCATATTTACGGCAGACCGCGTCTGAGATGCCAGAGTTGAATGT
TAGCATGAGCCCAGGTGGCAGGCGAATGTTCTCAATTGAAGATATCCATGTGATTCGGAA
GTATATGGATCAGGTCGGCCGCGGGAACCGGCGCTACCTGCCACATCGTCGAGGCGGCGA
GCAGCTTCAGGTTATCTCTGTGATGAATTTCAAAGGTGGGTCGGGTAAGACCACCACCGC
CGCGCATCTGGCGCAGTACCTCGCTATGCGCGGATATCGAGTCTTGGCCATTGATCTCGA
TCCTCAAGCGAGCCTTTCTGCACTCTTTGGGAGCCAACCGGAGACGGACGTTGGCCCGAA
CGAAACGCTCTACGGCGCTATAAGGTATGATGATGAGCAGGTGGCAATCGAACGAGTCGT
CCGAGGGACTTACATTCCCGACCTCCACCTGATTCCTGGTAACCTTGAGCTGATGGAGTT
TGAACACGATACGCCACGCGCGCTGATGAACCGCAAAGAGGGCGACACGCTCTTTTATGG
TCGCATCAGCCAAGTAATTGAAGATATCGCGGATAACTATGACGTCGTGGTCATCGACTG
CCCTCCCCAGCTTGGGTATCTCACGCTATCCGCATTGACTGCGGCGACGTCCATTCTTGT
CACGGTCCATCCGCAGATGCTGGATGTGATGTCGATGAACCAGTTTCTGGCAATGACATC
GAACCTTTTGCGTGAAATCGAGAATGCTGGCGCCAAGTTCAAGTTTAATTGGATGCGCTA
TCTGATAACCCGTTTCGAACCGAGCGACGGACCACAGAACCAAATGGTAGGTTATCTGCG
GTCGATTTTTGGCGAAAATGTCCTCAATTTTCCGATGCTTAAAACCACCGCGGTTTCGGA
CGCTGGCCTGACAAACCAGACTCTATTCGAAGTGGAGCGTGGCCTGTTCACGCGCTCGAC
CTATGATCGAGCCTTGGAGGCGATGAACGCCGTCAACGACGAGATCGAAACACTGATCAA
AAAAGCATGGGGTAGGCCCACATGAGCCGGAAGCACATCCTTGGCGTCTCAACTGACGCC
CCTGAGACGTCGCCCGCCGACAATAGGACGGCAAAGAACCGCTCCATGCCGCTCCTCGGC
GTAACAAGGAAGGAGCGCGATCCGGCAACGAAGCTCACAGCGAACATTGGTAACGCACTG
CGAGAGCAAAACGATCGTCTTAGCCGTGCCGAAGAGATCGAGCGGCGTCTCGCTGAAGGT
CAGGCAGTGATAGAGTTGGATGCCTCGTCAATAGAACCGTCTTTCGTGCAGGATCGTATG
CGAGGGGACATTGACGGGCTCCTTACTTCGATCCGGGAACAAGGACAGCAAGTCCCAATC
CTTGTGCGACCGCATCCGAGCCAGCCGGGCCGATATCAGGTTGCCTTCGGCCACCGCCGG
CTACGCGCCGTTTCAGAACTCGGACTTCCGGTCAGGGCGGTCGTTCGCGAACTGACGGAC
GAGCAAGTGGTCGTAGCACAGGGTCAGGAAAACAATGTGCGCGAAGATCTTACCTTCATC
GAAAAGGCGCGCTTCGCACATCGCCTGAACAGGCAGTTTTCTCGAGAGATTGTCATCGCC
GCGATGTCGATCGACAAGAGCAATTTGTCCAAGATGCTTCTGCTCGTTGACGCCCTCCCC
TCTGAACTGACCGATGCTATTGGTGCCGCTCCTGGTGTTGGACGGCCGAGTTGGCAACAA
CTTGCCGAGCTGATTGAGAAAGTTTCTTCACCGGCCGACGTGGCTAAATATGCTATGTCG
GAGGAAGTTCAAGCGCTGCCATCGGCAGAACGATTCAAGGCGGTGATCGCTAGTCTGAAG
CCCAGTCGGGTTGCGCGTGGACTTCCCGAGGTCATGGCCACCCCAGACGGCACCAGAATT
GCACAGGTGACGCAGAGCAAGGCCAAACTGGAAATCACGATTGACAGGAAGGCGACGCCC
GATTTTGCGACCTTCGTGCTCGATCATGTGCCAGCGCTGTATCAAGCGTACCACGCTGAG
AACCAACGGAAACGGGGAGAGTAAACCGCAAAAGAAAAGAGCCCCCTCAACGTCGCCGTC
GCGGAAGCCCTTCTGTCTCTCTAGCGCGAACAGAATCGCATTTCCTCGAATCCTCGTCAA
GAGTTTTTAGCGCCGTTTTGGTGAGCTGATTTCCTTTGCCTGCTGAAAGGTGAAAGATGA
TGCAGACAGGAAGTGTAACGACGCCATTCGGGCGGCGGCCAATGACGCTTGCGCTTGTGC
GGCGCCAGACGGCGCTGGCCGATATCAAACAAGGCAAGACAGCGGACAAGTGGAAGGTCT
TTAGGGACGCGTCCGCGGCCATGGAACTACTTGGAATCCAGTCCAACAGTCTTGCCGTCC
TTGATGCGCTATTGAGCTTTCACCCGGAAACGGAGTTGCGTCAGGAGGCACAGCTGATCG
TCTTCCCGTCGAATGCTCAGCTTGCCCTTCGGGCGCATGGGATGGCTGGCGCGACTTTGC
GTAGGCACATCGCCATGCTCGTGGAGTCAGGCTTGATCGTCCGGAAGGATAGCGCCAACG
GAAAGCGTTACGCTCGTAAGGATGGCGCTGGTCAGATCGAGCGCGCGTTTGGCTTCGATT
TGTCTCCGCTTCTCGCGCGGTCCGAAGAGCTAGCGATGATGGCACAGCAGGTGATGGCCG
ATCGAGCAGCATTCAGGATGGCCAAAGAAAGTCTGACGATTTGCCGACGGGACGTTCGGA
AGCTAATTACGGCAGCTATGGAAGAGGGAGCGGAGGGCGACTGGCAAGCTGTCGAGGAAG
TCTATGTGGAACTTGTGGGTAGAATCCCACGCGCCCCGACGCTTGCTGATGTAGAGTCAA
TTCTCGAAGAGATGTGGATGCTCCAGGAAGAGATAATCAACCGGTTGGAAATTAGAGACA
ATTCAGAAAATAATAGCACCAATGCTGCCCAGAGCGAGCAGCACATACAGAACTCAAAAC
CCGAATCCGTTAATGAACTTGAACCTCGCTCTGAAAAGGAGCAGGGCGCTAAGCCGAGTG
AAATAGACCGGGCAAGGAGCGAGCCGATAAAAGCGTTCCCCCTCGGGATGATCCTGAAAG
CGTGCCCGACCATTGGCAATTATGGGCCGAGCGGTGCGGTTGCTAGCTGGCGTGACCTCA
TGTCGGCTGCGGTGGTGGTTCGGTCTATGCTGGGGGTCAGCCCGTCGGCTTACCAAGACG
CGTGTGAGGCAATGGGACCGGAGAATGCGGCAGCAGCGATGGCGTGCATTTTGGAGCGAG
CGAACTTCATCAATTCGCCTGGGGGCTATCTCCGAGATCTGACACGGCGGAGCGAACTCG
GGAAGTTTTCACTTGGCCCGATGATAATGGCGCTCTTGAAGGCTAGCGGGCAGGGGACGT
TGCGGTTTGGCTAGAATTAGCGAGTATGGAGCAGGATGGTCTGTGGTCAGCTGACCACAG
ACCTAATAGGTTGAAAACATGAGCGTTTTTTGGATGATCGACAGACCATCCGATTCCCGG
AGTACCAAGCGTGCTCTGATGGGAGCGATAACATTACTCAACAAGCACGAAGGCCCCATG
CCGATCGTTGATCGTGAAGGAGAGCCTGCTCTACATGCGGCGGTATTTTGCCGGCCGAGG
CATGTAGTCGCGGAGCACTGCCTATTTACTGCCCTAGGCACAAACGTTGACTCTTGGATC
GAGCTGGCAGACAAAGCAATAACCCACACAGAGGACGATTAATGGCTGACGAAGAGATCC
AGAATCCGCCGGACGGTACTGCTGCTGCCGAAGTTGAGCCGGCTGCTCCTAGAGGTAGAA
GAGCAAAGAAAGCACCAGCCGAAACAGCCCGCACGGGATCGTTCAAATCCGTGAAGCCGA
AAACCCGCGGCCTCAGCAACCGAGAAAAACTGGAGAAGATCGGTCAAATCGAAGCTCAGG
TCGCTGGCGGCGCAACCTTGAAGGACGCCGTTAAGATCGTGGGTATTTCCGTTCAGACCT
ATTATCAATGGAAGAGAGCTGCGGTTCAACCTGTCTCACAGAATCCGGCCGTGTCTGTTT
CAGTTGACGATGAACTCGGCGAGTTCATCCAACTCGAGGAGGAAAATCGGCGGCTCAGAA
AGCTAGCTTGTGGCAGGATATATTGTGGTGTAAACAAATTGACGCTTAGACAACTTAATA
ACACATTGCGGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGC
AACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTG
GTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGATGGTGGTTCCGAAATCGGCAAAATCCCTT
ATAAATCAAAAGAATAGCCCGAGATAGGGTTGAGTGTTGTTCCAGTTTGGAACAAGAGTC
CACTATTAAAGAACGTGGACTCCAACGTCAAAGGGCGAAAAACCGTCTATCAGGGCGATG
GCCCAAATTCCCGATCTAGTAACATAGATGACACCGCGCGCGATAATTTATCCTAGTTTG
CGCGCTATATTTTGTTTTCTATCGCGTATTAAATGTATAATTGCGGGACTCTAATCATAA
AAACCCATCTCATAAATAACGTCATGCATTACATGTTAATTATTACATGCTTAACGTAAT
TCAACAGAAATTATATGATAATCATCGCAAGACCGGCAACAGGATTCAATCTTAAGAAAC
TTTATTGCCAAATGTTTGAACGATCGGGGCCCGATCATATTGTCGCTCAGGATCGTGGCG
TTGTGCTTGTCGGCCGTTGCTGTCGTAATGATATCGGCACCTTCGACCGCCTGTTCCGCA
GAGATCCCGTGGGCGAAGAACTCCAGCATGAGATCCCCGCGCTGGAGGATCATCCAGCCG
GCGTCCCGGAAAACGATTCCGAAGCCCAACCTTTCATAGAAGGCGGCGGTGGAATCGAAA
TCTCGTGATGGCAGGTTGGGCGTCGCTTGGTCGGTCATTTCGAACCCCAGAGTCCCGCTC
AGAAGAACTCGTCAAGAAGGCGATAGAAGGCGATGCGCTGCGAATCGGGAGCGGCGATAC
CGTAAAGCACGAGGAAGCGGTCAGCCCATTCGCCGCCAAGCTCTTCAGCAATATCACGGG
TAGCCAACGCTATGTCCTGATAGCGGTCCGCCACACCCAGCCGGCCACAGTCGATGAATC
CAGAAAAGCGGCCATTTTCCACCATGATATTCGGCAAGCAGGCATCGCCATGGGTCACGA
CGAGATCATCGCCGTCGGGCATACGCGCCTTGAGCCTGGCGAACAGTTCGGCTGGCGCGA
GCCCCTGATGCTCTTCGTCCAGATCATCCTGATCGACAAGACCGGCTTCCATCCGAGTAC
GTGCTCGCTCGATGCGATGTTTCGCTTGGTGGTCGAATGGGCAGGTAGCCGGATCAAGCG
TATGCAGCCGCCGCATTGCATCAGCCATGATGGATACTTTCTCGGCAGGAGCAAGGTGAG
ATGACAGGAGATCCTGCCCCGGCACTTCGCCCAATAGCAGCCAGTCCCTTCCCGCTTCAG
TGACAACGTCGAGCACAGCTGCGCAAGGAACGCCCGTCGTGGCCAGCCACGATAGCCGCG
CTGCCTCGTCCTGTAGTTCATTCAGGGCACCGGACAGGTCGGTCTTGACAAAAAGAACCG
GGCGCCCCTGCGCTGACAGCCGGAACACGGCGGCATCAGAGCAGCCGATTGTCTGTTGTG
CCCAGTCATAGCCGAATAGCCTCTCCACCCAAGCGGCCGGAGAACCTGCGTGCAATCCAT
CTTGTTCAATCATGCGAAACGATCCAGATCCGGTGCAGATTATTTGGATTGAGAGTGAAT
ATGAGACTCTAATTGGATACCGAGGGGAATTTATGGAACGTCAGTGGAGCATTTTTGACA
AGAAATATTTGCTAGCTGATAGTGACCTTAGGCGACTTTTGAACGCGCAATAATGGTTTC
TGACGTATGTGCTTAGCTCATTAAACTCCAGAAACCCGCGGCTGAGTGGCTCCTTCAACG
TTGCGGTTCTGTCAGTTCCAAACGTAAAACGGCTTGTCCCGCGTCATCGGCGGGGGTCAT
AACGTGACTCCCTTAATTCTCCGCTCATGATCCTGGCACGACAGGTTTCCCGACTGGAAA
GCGGGCAGTGAGCGCAACGCAATTAATGTGAGTTAGCTCACTCATTAGGCACCCCAGGCT
TTACACTTTATGCTTCCGGCTCGTATGTTGTGTGGAATTGTGAGCGGATAACAATTTCAC
ACAGGAAACAGCTATGACCATGATTACGAATTAATTCCCGATCTAGTAACATAGATGACA
CCGCGCGCGATAATTTATCCTAGTTTGCGCGCTATATTTTGTTTTCTATCGCGTATTAAA
TGTATAATTGCGGGACTCTAATCATAAAAACCCATCTCATAAATAACGTCATGCATTACA
TGTTAATTATTACATGCTTAACGTAATTCAACAGAAATTATATGATAATCATCGCAAGAC
CGGCAACAGGATTCAATCTTAAGAAACTTTATTGCCAAATGTTTGAACGATCGGGGAAAT
TCGAGCTCGGTAGCAATTCCCGAGGCTGTAGCCGACGATGGTGCGCCAGGAGAGTTGTTG
ATTCAGAATTCGGATCCGGTACCCCCGGGGTCGACGGGCATATGTATCAACAGTGAAGAA
CTTGCTTTTGATCTTTTGTTAGTTTTGTGTGATTGTGATGTATCTAGAGTCCCCCGTGTT
CTCTCCAAATGAAATGAACTTCCTTATATAGAGGAAGGGTCTTGCGAAGGATAGTGGGAT
TGTGCGTCATCCCTTACGTCAGTGGAGATATCACATCAATCCACTTGCTTTGAAGACGTG
GTTGGAACGTCTTCTTTTTCCACGATGCTCCTCGTGGGTGGGGGTCCATCTTTGGGACCA
CTGTCGGCAGAGGCATCTTCAACGATGGCCTTTCCTTTATCGCAATGATGGCATTTGTAG
GAGCCACCTTCCTTTTCCACTATCTTCACAATAAAGTGACAGATAGCTGGGCAATGGAAT
CCGAGGAGGTTTCCGGATATTACCCTTTGTTGAAAAGTCTCAATTGCCCTTTGGTCTTCT
GAGACTGTATCTTTGATATTTTTGGAGTAGACAAGTGTGTCGTGCTCCACCATGTTGACG
AAGATTTTCTTCTTGTCATTGAGTCGTAAGAGACTCTGTATGAACTGTTCGCCAGTCTTT
ACGGCGAGTTCTGTTAGGTCCTCTATTTGAATCTTTGACTCCATGGCCTTTGATTCAGTG
GGAACTACCTTTTTAGAGACTCCAATCTCTATTACTTGCCTTGGTTTGTGAAGCAAGCCT
TGAATCGTCCATACTGGAATAGTACTTCTGATCTTGAGAAATATATCTTTCTCTGTGTTC
TTGATGCAGTTAGTCCTGAATCTTTTGACTGCATCTTTAACCTTCTTGGGAAGGTATTTG
ATTTCCTGGAGATTATTGCTCGGGTAGATCGTCTTGATGAGACCTGCTGCGTAAGCCTCT
CTAACCATCTGTGGGTTAGCATTCTTTCTGAAATTGAAAAGGCTAATCTGGGGACCTGCA
GGCATGCAAGCTTGGCACTGGCCGTCGTTTTACAACGTCGTGACTGGGAAAACCCTGGCG
TTACCCAACTTAATCGCCTTGCAGCACATCCCCCTTTCGCCAGGATCAGATTGTCGTTTC
CCGCCTTCAGTTTAAACTATCAGTGTTTGACAGGATATATTGGCGGGTAAACCTAAGAGA
AAAGAGCGTTTATTAGAATAATCGGATATTTAAAAGGGCGTGAAAAGGTTTATCCGTTCG
TCCATTTGTATGTGACTAAAACAATTCATCCAGTAAAATATAATATTTTATTTTCTCCCA
ATCAGGCTTGATCCCCAGTAAGTCAAAAAATAGCTCGACATACTGTTCTTCCCCGATATC
CTCCCTGATCGACCGGACGCAGAAGGCAATGTCATACCACTTGTCCGCCCTGCCGCTTCT
CCCAAGATCAATAAAGCCACTTACTTTGCCATCTTTCACAAAGATGTTGCTGTCTCCCAG
GTCGCCGTGGGAAAAGACAAGTTCCTCTTCGGGCTTTTCCGTCTTTAAAAAATCATACAG
CTCGCGCGGATCTTTAAATGGAGTGTCTTCTTCCCAGTTTTCGCAATCCACATCGGCCAG
ATCGTTATTCAGTAAGTAATCCAATTCGGCTAAGCGGCTGTCTAAGCTATTCGTATAGGG
ACAATCCGATATGTCGATGGAGTGAAAGAGCCTGATGCACTCCGCATACAGCTCGATAAT
CTTTTCAGGGCTTTGTTCATCTTCATACTCTTCCGAGCAAAGGACGCCATCGGCCTCACT
CATGAGCAGATTGCTCCAGCCATCATGCCGTTCAAAGTGCAGGACCTTTGGAACAGGCAG
CTTTCCTTCCAGCCATAGCATCATGTCCTTTTCCCGTTCCACATCATAGGTGGTCCCTTT
ATACCGGCTGTCCGTCATTTTTAAATATAGGTTTTCATTTTCTCCCACCAGCTTATATAC
CTTAGCAGGAGACATTCCTTCCGTATCTTTTACGCAGCGGTATTTTTCGATCAGTTTTTT
CAATTCCGGTGATATTCTCATTTTAGCCATTTATTATTTCCTTCCTCTTTTCTACAGTAT
TTAAAGATACCCCAAGAAGCTAATTATAACAAGACGAACTCCAATTCACTGTTCCTTGCA
TTCTAAAACCTTAAATACCAGAAAACAGCTTTTTCAAAGTTGTTTTCAAAGTTGGCGTAT
AACATAGTATCGACGGAGCCGATTTTGAAACCACAATTATGGGTGATGCTGCCAACTTAC
TGATTTAGTGTATGATGGTGTTTTTGAGGTGCTCCAGTGGCTTCTGTTTCTATCAGCTGT
CCCTCCTGTTCAGCTACTGACGGGGTGGTGCGTAACGGCAAAAGCACCGCCGGACATCAG
CGCTATCTCTGCTCTCACTGCCGTAAAACATGGCAAC

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....