FUW-tetO-hOCT4

价格:1200元

联系方式:I47-825O-882O

相关技术服务:质粒构建    基因合成    质粒大提

买家导航

载体基本信息

出品公司: 爱迪基因
载体名称: FUW-tetO-hOCT4
质粒类型: 慢病毒载体;四环素调控载体;Tet-On系统载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
克隆方法: EcoRI
启动子: TRE/Minimal CMV
载体大小: 9477 bp
5' 测序引物及序列: --
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: 氨苄青霉素
筛选标记: bleomycin, phleomycin, and Zeocin?
克隆菌株: Stbl3
宿主细胞(系): 大部分哺乳动物细胞
备注: FUW-tetO-hOCT4 vector expressing the reverse tetracycline transactivator
产品目录号: #20726
稳定性: 稳表达
组成型/诱导型: 诱导型
病毒/非病毒: 慢病毒

载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息

FUW-tetO-hOCT4载体图谱载体简介

载体序列

LOCUS    FUW-tetO-hOCT4	9477 bp 	DNA	SYN
DEFINITION FUW-tetO-hOCT4
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..9477
           /organism="FUW-tetO-hOCT4"
           /mol_type="other DNA"
   promoter    28..604
           /label="CMV_immearly_promoter"
   misc_feature  107..394
           /label="CAG_enhancer"
   misc_feature  561..581
           /label="CMV_fwd_primer"
   misc_feature  624..804
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   misc_feature  624..804
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  915..959
           /label="HIV-1_psi_pack"
   CDS       1347..2234
           /label="ORF frame 3"

   misc_feature  1469..1702
           /label="RRE"

   misc_feature  2233..2248
           /label="cPPT"

   misc_feature  2391..2708
           /label="TRE"

   promoter    2709..2828
           /label="CMV2_promoter"

   misc_feature  2740..2759
           /label="pCEP_fwd_primer"

   misc_feature  2742..2766
           /label="LNCX_primer"

   CDS       2851..3933
           /label="ORF frame 1"

   misc_feature  3960..4547
           /label="WPRE"

   CDS       4048..5097
           /label="ORF frame 1"

   CDS       4061..4573
           /label="ORF frame 2"

   misc_feature  complement(4550..4566)
           /label="pBluescriptKS_primer"

   misc_feature  4734..4749
           /label="cPPT"

   misc_feature  4734..4755
           /label="U3PPT"

   misc_feature  5071..5251
           /label="HIV-1_5_LTR"

   misc_feature  5071..5251
           /label="truncHIV-1_3_LTR"

   misc_feature  complement(5277..5294)
           /label="BGH_rev_primer"

   terminator   5280..5507
           /label="bGH_PA_terminator"

   rep_origin   5570..5876
           /label="f1_origin"

   misc_feature  complement(5990..6010)
           /label="pBABE_3_primer"

   misc_feature  complement(5996..6211)
           /label="SV40_enhancer"

   promoter    6008..6276
           /label="SV40_promoter"

   rep_origin   6175..6252
           /label="SV40_origin"

   misc_feature  6237..6256
           /label="SV40pro_F_primer"

   promoter    6370..6437
           /label="EM7_promoter"

   misc_feature  6438..6812
           /label="sh_ble"

   gene      6438..6809
           /label="bleo"
           /gene="bleo"

   terminator   6945..7064
           /label="SV40_PA_terminator"

   misc_feature  7033..7052
           /label="EBV_rev_primer"
 
   promoter    complement(7108..7126)
           /label="M13_reverse_primer"

   misc_feature  complement(7125..7147)
           /label="M13_pUC_rev_primer"

   promoter    complement(7161..7190)
           /label="lac_promoter"

   gene      complement(8273..9133)
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"

   CDS       complement(8273..9133)
           /label="ORF frame 3"

   promoter    complement(9175..9203)
           /label="AmpR_promoter"

ORIGIN
  1 cgatgtacgg gccagatata cgcgttgaca ttgattattg actagttatt aatagtaatc
  61 aattacgggg tcattagttc atagcccata tatggagttc cgcgttacat aacttacggt
 121 aaatggcccg cctggctgac cgcccaacga cccccgccca ttgacgtcaa taatgacgta
 181 tgttcccata gtaacgccaa tagggacttt ccattgacgt caatgggtgg agtatttacg
 241 gtaaactgcc cacttggcag tacatcaagt gtatcatatg ccaagtacgc cccctattga
 301 cgtcaatgac ggtaaatggc ccgcctggca ttatgcccag tacatgacct tatgggactt
 361 tcctacttgg cagtacatct acgtattagt catcgctatt accatggtga tgcggttttg
 421 gcagtacatc aatgggcgtg gatagcggtt tgactcacgg ggatttccaa gtctccaccc
 481 cattgacgtc aatgggagtt tgttttggca ccaaaatcaa cgggactttc caaaatgtcg
 541 taacaactcc gccccattga cgcaaatggg cggtaggcgt gtacggtggg aggtctatat
 601 aagcagcgcg ttttgcctgt actgggtctc tctggttaga ccagatctga gcctgggagc
 661 tctctggcta actagggaac ccactgctta agcctcaata aagcttgcct tgagtgcttc
 721 aagtagtgtg tgcccgtctg ttgtgtgact ctggtaacta gagatccctc agaccctttt
 781 agtcagtgtg gaaaatctct agcagtggcg cccgaacagg gacttgaaag cgaaagggaa
 841 accagaggag ctctctcgac gcaggactcg gcttgctgaa gcgcgcacgg caagaggcga
 901 ggggcggcga ctggtgagta cgccaaaaat tttgactagc ggaggctaga aggagagaga
 961 tgggtgcgag agcgtcagta ttaagcgggg gagaattaga tcgcgatggg aaaaaattcg
 1021 gttaaggcca gggggaaaga aaaaatataa attaaaacat atagtatggg caagcaggga
 1081 gctagaacga ttcgcagtta atcctggcct gttagaaaca tcagaaggct gtagacaaat
 1141 actgggacag ctacaaccat cccttcagac aggatcagaa gaacttagat cattatataa
 1201 tacagtagca accctctatt gtgtgcatca aaggatagag ataaaagaca ccaaggaagc
 1261 tttagacaag atagaggaag agcaaaacaa aagtaagacc accgcacagc aagcggccgc
 1321 tgatcttcag acctggagga ggagatatga gggacaattg gagaagtgaa ttatataaat
 1381 ataaagtagt aaaaattgaa ccattaggag tagcacccac caaggcaaag agaagagtgg
 1441 tgcagagaga aaaaagagca gtgggaatag gagctttgtt ccttgggttc ttgggagcag
 1501 caggaagcac tatgggcgca gcgtcaatga cgctgacggt acaggccaga caattattgt
 1561 ctggtatagt gcagcagcag aacaatttgc tgagggctat tgaggcgcaa cagcatctgt
 1621 tgcaactcac agtctggggc atcaagcagc tccaggcaag aatcctggct gtggaaagat
 1681 acctaaagga tcaacagctc ctggggattt ggggttgctc tggaaaactc atttgcacca
 1741 ctgctgtgcc ttggaatgct agttggagta ataaatctct ggaacagatt tggaatcaca
 1801 cgacctggat ggagtgggac agagaaatta acaattacac aagcttaata cactccttaa
 1861 ttgaagaatc gcaaaaccag caagaaaaga atgaacaaga attattggaa ttagataaat
 1921 gggcaagttt gtggaattgg tttaacataa caaattggct gtggtatata aaattattca
 1981 taatgatagt aggaggcttg gtaggtttaa gaatagtttt tgctgtactt tctatagtga
 2041 atagagttag gcagggatat tcaccattat cgtttcagac ccacctccca accccgaggg
 2101 gacccgacag gcccgaagga atagaagaag aaggtggaga gagagacaga gacagatcca
 2161 ttcgattagt gaacggatcg gcactgcgtg cgccaattct gcagacaaat ggcagtattc
 2221 atccacaatt ttaaaagaaa aggggggatt ggggggtaca gtgcagggga aagaatagta
 2281 gacataatag caacagacat acaaactaaa gaattacaaa aacaaattac aaaaattcaa
 2341 aattttcggg tttattacag ggacagcaga gatccagttt ggttaatgat ctcgagttta
 2401 ccactcccta tcagtgatag agaaaagtga aagtcgagtt taccactccc tatcagtgat
 2461 agagaaaagt gaaagtcgag tttaccactc cctatcagtg atagagaaaa gtgaaagtcg
 2521 agtttaccac tccctatcag tgatagagaa aagtgaaagt cgagtttacc actccctatc
 2581 agtgatagag aaaagtgaaa gtcgagttta ccactcccta tcagtgatag agaaaagtga
 2641 aagtcgagtt taccactccc tatcagtgat agagaaaagt gaaagtcgag ctcggtaccc
 2701 gggtcgagta ggcgtgtacg gtgggaggcc tatataagca gagctcgttt agtgaaccgt
 2761 cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc atagaagaca ccgggaccga
 2821 tccagcctcc gcggccccga attcgccacc atggcgggac acctggcttc agattttgcc
 2881 ttctcgcccc ctccaggtgg tggaggtgat gggccagggg ggccggagcc gggctgggtt
 2941 gatcctcgga cctggctaag cttccaaggc cctcctggag ggccaggaat cgggccgggg
 3001 gttgggccag gctctgaggt gtgggggatt cccccatgcc ccccgccgta tgagttctgt
 3061 ggggggatgg cgtactgtgg gccccaggtt ggagtggggc tagtgcccca aggcggcttg
 3121 gagacctctc agcctgaggg cgaagcagga gtcggggtgg agagcaactc cgatggggcc
 3181 tccccggagc cctgcaccgt cacccctggt gccgtgaagc tggagaagga gaagctggag
 3241 caaaacccgg aggagtccca ggacatcaaa gctctgcaga aagaactcga gcaatttgcc
 3301 aagctcctga agcagaagag gatcaccctg ggatatacac aggccgatgt ggggctcacc
 3361 ctgggggttc tatttgggaa ggtattcagc caaacgacca tctgccgctt tgaggctctg
 3421 cagcttagct tcaagaacat gtgtaagctg cggcccttgc tgcagaagtg ggtggaggaa
 3481 gctgacaaca atgaaaatct tcaggagata tgcaaagcag aaaccctcgt gcaggcccga
 3541 aagagaaagc gaaccagtat cgagaaccga gtgagaggca acctggagaa tttgttcctg
 3601 cagtgcccga aacccacact gcagcagatc agccacatcg cccagcagct tgggctcgag
 3661 aaggatgtgg tccgagtgtg gttctgtaac cggcgccaga agggcaagcg atcaagcagc
 3721 gactatgcac aacgagagga ttttgaggct gctgggtctc ctttctcagg gggaccagtg
 3781 tcctttcctc tggccccagg gccccatttt ggtaccccag gctatgggag ccctcacttc
 3841 actgcactgt actcctcggt ccctttccct gagggggaag cctttccccc tgtctctgtc
 3901 accactctgg gctctcccat gcattcaaac tgagaattcg atatcaagct tatcgataat
 3961 caacctctgg attacaaaat ttgtgaaaga ttgactggta ttcttaacta tgttgctcct
 4021 tttacgctat gtggatacgc tgctttaatg cctttgtatc atgctattgc ttcccgtatg
 4081 gctttcattt tctcctcctt gtataaatcc tggttgctgt ctctttatga ggagttgtgg
 4141 cccgttgtca ggcaacgtgg cgtggtgtgc actgtgtttg ctgacgcaac ccccactggt
 4201 tggggcattg ccaccacctg tcagctcctt tccgggactt tcgctttccc cctccctatt
 4261 gccacggcgg aactcatcgc cgcctgcctt gcccgctgct ggacaggggc tcggctgttg
 4321 ggcactgaca attccgtggt gttgtcgggg aaatcatcgt cctttccttg gctgctcgcc
 4381 tgtgttgcca cctggattct gcgcgggacg tccttctgct acgtcccttc ggccctcaat
 4441 ccagcggacc ttccttcccg cggcctgctg ccggctctgc ggcctcttcc gcgtcttcgc
 4501 cttcgccctc agacgagtcg gatctccctt tgggccgcct ccccgcatcg ataccgtcga
 4561 cctcgagacc tagaaaaaca tggagcaatc acaagtagca atacagcagc taccaatgct
 4621 gattgtgcct ggctagaagc acaagaggag gaggaggtgg gttttccagt cacacctcag
 4681 gtacctttaa gaccaatgac ttacaaggca gctgtagatc ttagccactt tttaaaagaa
 4741 aaggggggac tggaagggct aattcactcc caacgaagac aagatatcct tgatctgtgg
 4801 atctaccaca cacaaggcta cttccctgat tggcagaact acacaccagg gccagggatc
 4861 agatatccac tgacctttgg atggtgctac aagctagtac cagttgagca agagaaggta
 4921 gaagaagcca atgaaggaga gaacacccgc ttgttacacc ctgtgagcct gcatgggatg
 4981 gatgacccgg agagagaagt attagagtgg aggtttgaca gccgcctagc atttcatcac
 5041 atggcccgag agctgcatcc ggactgtact gggtctctct ggttagacca gatctgagcc
 5101 tgggagctct ctggctaact agggaaccca ctgcttaagc ctcaataaag cttgccttga
 5161 gtgcttcaag tagtgtgtgc ccgtctgttg tgtgactctg gtaactagag atccctcaga
 5221 cccttttagt cagtgtggaa aatctctagc agggcccgtt taaacccgct gatcagcctc
 5281 gactgtgcct tctagttgcc agccatctgt tgtttgcccc tcccccgtgc cttccttgac
 5341 cctggaaggt gccactccca ctgtcctttc ctaataaaat gaggaaattg catcgcattg
 5401 tctgagtagg tgtcattcta ttctgggggg tggggtgggg caggacagca agggggagga
 5461 ttgggaagac aatagcaggc atgctgggga tgcggtgggc tctatggctt ctgaggcgga
 5521 aagaaccagc tggggctcta gggggtatcc ccacgcgccc tgtagcggcg cattaagcgc
 5581 ggcgggtgtg gtggttacgc gcagcgtgac cgctacactt gccagcgccc tagcgcccgc
 5641 tcctttcgct ttcttccctt cctttctcgc cacgttcgcc ggctttcccc gtcaagctct
 5701 aaatcggggg ctccctttag ggttccgatt tagtgcttta cggcacctcg accccaaaaa
 5761 acttgattag ggtgatggtt cacgtagtgg gccatcgccc tgatagacgg tttttcgccc
 5821 tttgacgttg gagtccacgt tctttaatag tggactcttg ttccaaactg gaacaacact
 5881 caaccctatc tcggtctatt cttttgattt ataagggatt ttgccgattt cggcctattg
 5941 gttaaaaaat gagctgattt aacaaaaatt taacgcgaat taattctgtg gaatgtgtgt
 6001 cagttagggt gtggaaagtc cccaggctcc ccagcaggca gaagtatgca aagcatgcat
 6061 ctcaattagt cagcaaccag gtgtggaaag tccccaggct ccccagcagg cagaagtatg
 6121 caaagcatgc atctcaatta gtcagcaacc atagtcccgc ccctaactcc gcccatcccg
 6181 cccctaactc cgcccagttc cgcccattct ccgccccatg gctgactaat tttttttatt
 6241 tatgcagagg ccgaggccgc ctctgcctct gagctattcc agaagtagtg aggaggcttt
 6301 tttggaggcc taggcttttg caaaaagctc ccgggagctt gtatatccat tttcggatct
 6361 gatcagcacg tgttgacaat taatcatcgg catagtatat cggcatagta taatacgaca
 6421 aggtgaggaa ctaaaccatg gccaagttga ccagtgccgt tccggtgctc accgcgcgcg
 6481 acgtcgccgg agcggtcgag ttctggaccg accggctcgg gttctcccgg gacttcgtgg
 6541 aggacgactt cgccggtgtg gtccgggacg acgtgaccct gttcatcagc gcggtccagg
 6601 accaggtggt gccggacaac accctggcct gggtgtgggt gcgcggcctg gacgagctgt
 6661 acgccgagtg gtcggaggtc gtgtccacga acttccggga cgcctccggg ccggccatga
 6721 ccgagatcgg cgagcagccg tgggggcggg agttcgccct gcgcgacccg gccggcaact
 6781 gcgtgcactt cgtggccgag gagcaggact gacacgtgct acgagatttc gattccaccg
 6841 ccgccttcta tgaaaggttg ggcttcggaa tcgttttccg ggacgccggc tggatgatcc
 6901 tccagcgcgg ggatctcatg ctggagttct tcgcccaccc caacttgttt attgcagctt
 6961 ataatggtta caaataaagc aatagcatca caaatttcac aaataaagca tttttttcac
 7021 tgcattctag ttgtggtttg tccaaactca tcaatgtatc ttatcatgtc tgtataccgt
 7081 cgacctctag ctagagcttg gcgtaatcat ggtcatagct gtttcctgtg tgaaattgtt
 7141 atccgctcac aattccacac aacatacgag ccggaagcat aaagtgtaaa gcctggggtg
 7201 cctaatgagt gagctaactc acattaattg cgttgcgctc actgcccgct ttccagtcgg
 7261 gaaacctgtc gtgccagctg cattaatgaa tcggccaacg cgcggggaga ggcggtttgc
 7321 gtattgggcg ctcttccgct tcctcgctca ctgactcgct gcgctcggtc gttcggctgc
 7381 ggcgagcggt atcagctcac tcaaaggcgg taatacggtt atccacagaa tcaggggata
 7441 acgcaggaaa gaacatgtga gcaaaaggcc agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg
 7501 cgttgctggc gtttttccat aggctccgcc cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct
 7561 caagtcagag gtggcgaaac ccgacaggac tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa
 7621 gctccctcgt gcgctctcct gttccgaccc tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc
 7681 tcccttcggg aagcgtggcg ctttctcata gctcacgctg taggtatctc agttcggtgt
 7741 aggtcgttcg ctccaagctg ggctgtgtgc acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg
 7801 ccttatccgg taactatcgt cttgagtcca acccggtaag acacgactta tcgccactgg
 7861 cagcagccac tggtaacagg attagcagag cgaggtatgt aggcggtgct acagagttct
 7921 tgaagtggtg gcctaactac ggctacacta gaagaacagt atttggtatc tgcgctctgc
 7981 tgaagccagt taccttcgga aaaagagttg gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg
 8041 ctggtagcgg tggttttttt gtttgcaagc agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc
 8101 aagaagatcc tttgatcttt tctacggggt ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt
 8161 aagggatttt ggtcatgaga ttatcaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttaaattaaa
 8221 aatgaagttt taaatcaatc taaagtatat atgagtaaac ttggtctgac agttaccaat
 8281 gcttaatcag tgaggcacct atctcagcga tctgtctatt tcgttcatcc atagttgcct
 8341 gactccccgt cgtgtagata actacgatac gggagggctt accatctggc cccagtgctg
 8401 caatgatacc gcgagaccca cgctcaccgg ctccagattt atcagcaata aaccagccag
 8461 ccggaagggc cgagcgcaga agtggtcctg caactttatc cgcctccatc cagtctatta
 8521 attgttgccg ggaagctaga gtaagtagtt cgccagttaa tagtttgcgc aacgttgttg
 8581 ccattgctac aggcatcgtg gtgtcacgct cgtcgtttgg tatggcttca ttcagctccg
 8641 gttcccaacg atcaaggcga gttacatgat cccccatgtt gtgcaaaaaa gcggttagct
 8701 ccttcggtcc tccgatcgtt gtcagaagta agttggccgc agtgttatca ctcatggtta
 8761 tggcagcact gcataattct cttactgtca tgccatccgt aagatgcttt tctgtgactg
 8821 gtgagtactc aaccaagtca ttctgagaat agtgtatgcg gcgaccgagt tgctcttgcc
 8881 cggcgtcaat acgggataat accgcgccac atagcagaac tttaaaagtg ctcatcattg
 8941 gaaaacgttc ttcggggcga aaactctcaa ggatcttacc gctgttgaga tccagttcga
 9001 tgtaacccac tcgtgcaccc aactgatctt cagcatcttt tactttcacc agcgtttctg
 9061 ggtgagcaaa aacaggaagg caaaatgccg caaaaaaggg aataagggcg acacggaaat
 9121 gttgaatact catactcttc ctttttcaat attattgaag catttatcag ggttattgtc
 9181 tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg gttccgcgca
 9241 catttccccg aaaagtgcca cctgacgtcg acggatcggg agatctcccg atcccctatg
 9301 gtgcactctc agtacaatct gctctgatgc cgcatagtta agccagtatc tgctccctgc
 9361 ttgtgtgttg gaggtcgctg agtagtgcgc gagcaaaatt taagctacaa caaggcaagg
 9421 cttgaccgac aattgcatga agaatctgct tagggttagg cgttttgcgc tgcttcg

//

载体图谱质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体质粒应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng 沪ICP备2021037978号-1
欢迎您的访问和咨询....