pSIH1-H1-CopGFP

价格:2500元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: SBI
载体名称: pSIH1-H1-CopGFP
质粒类型: 慢病毒系统载体
高拷贝/低拷贝: --
启动子: H1
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 7207bp
5' 测序引物及序列: H1: tcgctatgtgttctgggaaa
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: Kanamycin and Ampicillian
筛选标记: copGFP
备注: 克隆宿主菌为Stbl3,在30度条件下进行质粒扩增。
产品目录号: --
稳定性: 稳表达
组成型: 组成型
病毒/非病毒: 慢病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pSIH1-H1-CopGFP载体图谱

载体简介

载体序列

LOCUS    pSIH1-H1-copGFP	7207 bp 	DNA	SYN
DEFINITION pSIH1-H1-copGFP
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..7207
           /organism="pSIH1-H1-copGFP"
           /mol_type="other DNA"
   misc_feature  234..414
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   misc_feature  234..414
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  522..566
           /label="HIV-1_psi_pack"
   CDS       954..1454
           /label="ORF frame 3"

   misc_feature  1076..1309
           /label="RRE"

   CDS       1415..1945
           /label="ORF frame 2"

   misc_feature  1802..1817
           /label="cPPT"

   misc_feature  2159..2179
           /label="CMV_fwd_primer"

   promoter    2160..2229
           /label="CMV_promoter"

   misc_feature  2203..2222
           /label="pCEP_fwd_primer"

   misc_feature  2205..2229
           /label="LNCX_primer"

   CDS       2279..3037
           /label="ORF frame 2"

   misc_feature  3046..3621
           /label="WPRE"

   CDS       3134..3769
           /label="ORF frame 2"

   misc_feature  3706..3721
           /label="cPPT"

   misc_feature  3706..3727
           /label="U3PPT"

   misc_feature  3896..3915
           /label="H1_primer"

   misc_feature  4017..4197
           /label="HIV-1_5_LTR"

   misc_feature  4017..4197
           /label="truncHIV-1_3_LTR"

   terminator   4272..4391
           /label="SV40_PA_terminator"

   misc_feature  4360..4379
           /label="EBV_rev_primer"

   rep_origin   4409..4486
           /label="SV40_origin"

   misc_feature  4471..4490
           /label="SV40pro_F_primer"

   promoter    complement(4578..4596)
           /label="M13_reverse_primer"

   misc_feature  complement(4595..4617)
           /label="M13_pUC_rev_primer"

   promoter    complement(4631..4660)
           /label="lac_promoter"

   gene      complement(5743..6603)
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"

   CDS       complement(5743..6603)
           /label="ORF frame 2"

   promoter    complement(6645..6673)
           /label="AmpR_promoter"

   misc_feature  complement(6832..6854)
           /label="pGEX_3_primer"

   misc_feature  complement(7053..7196)
           /label="lacZ_a"

   misc_feature  7167..7189
           /label="M13_pUC_fwd_primer"

   promoter    7182..7198
           /label="M13_forward20_primer"

ORIGIN
  1 acgcgtgtag tcttatgcaa tactcttgta gtcttgcaac atggtaacga tgagttagca
  61 acatgcctta caaggagaga aaaagcaccg tgcatgccga ttggtggaag taaggtggta
 121 cgatcgtgcc ttattaggaa ggcaacagac gggtctgaca tggattggac gaaccactga
 181 attgccgcat tgcagagata ttgtatttaa gtgcctagct cgatacaata aacgggtctc
 241 tctggttaga ccagatctga gcctgggagc tctctggcta actagggaac ccactgctta
 301 agcctcaata aagcttgcct tgagtgcttc aagtagtgtg tgcccgtctg ttgtgtgact
 361 ctggtaacta gagatccctc agaccctttt agtcagtgtg gaaaatctct agcagtggcg
 421 cccgaacagg gacctgaaag cgaaagggaa accagagctc tctcgacgca ggactcggct
 481 tgctgaagcg cgcacggcaa gaggcgaggg gcggcgactg gtgagtacgc caaaaatttt
 541 gactagcgga ggctagaagg agagagatgg gtgcgagagc gtcagtatta agcgggggag
 601 aattagatcg cgatgggaaa aaattcggtt aaggccaggg ggaaagaaaa aatataaatt
 661 aaaacatata gtatgggcaa gcagggagct agaacgattc gcagttaatc ctggcctgtt
 721 agaaacatca gaaggctgta gacaaatact gggacagcta caaccatccc ttcagacagg
 781 atcagaagaa cttagatcat tatataatac agtagcaacc ctctattgtg tgcatcaaag
 841 gatagagata aaagacacca aggaagcttt agacaagata gaggaagagc aaaacaaaag
 901 taagaccacc gcacagcaag cggccgctga tcttcagacc tggaggagga gatatgaggg
 961 acaattggag aagtgaatta tataaatata aagtagtaaa aattgaacca ttaggagtag
 1021 cacccaccaa ggcaaagaga agagtggtgc agagagaaaa aagagcagtg ggaataggag
 1081 ctttgttcct tgggttcttg ggagcagcag gaagcactat gggcgcagcc tcaatgacgc
 1141 tgacggtaca ggccagacaa ttattgtctg gtatagtgca gcagcagaac aatttgctga
 1201 gggctattga ggcgcaacag catctgttgc aactcacagt ctggggcatc aagcagctcc
 1261 aggcaagaat cctggctgtg gaaagatacc taaaggatca acagctcctg gggatttggg
 1321 gttgctctgg aaaactcatt tgcaccactg ctgtgccttg gaatgctagt tggagtaata
 1381 aatctctgga acagattgga atcacacgac ctggatggag tgggacagag aaattaacaa
 1441 ttacacaagc ttaatacact ccttaattga agaatcgcaa aaccagcaag aaaagaatga
 1501 acaagaatta ttggaattag ataaatgggc aagtttgtgg aattggttta acataacaaa
 1561 ttggctgtgg tatataaaat tattcataat gatagtagga ggcttggtag gtttaagaat
 1621 agtttttgct gtactttcta tagtgaatag agttaggcag ggatattcac cattatcgtt
 1681 tcagacccac ctcccaaccc cgaggggacc cgacaggccc gaaggaatag aagaagaagg
 1741 tggagagaga gacagagaca gatccattcg attagtgaac ggatctcgac ggttaacttt
 1801 taaaagaaaa ggggggattg gggggtacag tgcaggggaa agaatagtag acataatagc
 1861 aacagacata caaactaaag aattacaaaa acaaattaca aaaattcaaa attttatcga
 1921 tactagtatt atgcccagta catgacctta tgggactttc ctacttggca gtacatctac
 1981 gtattagtca tcgctattac catggtgatg cggttttggc agtacatcaa tgggcgtgga
 2041 tagcggtttg actcacgggg atttccaagt ctccacccca ttgacgtcaa tgggagtttg
 2101 ttttggcacc aaaatcaacg ggactttcca aaatgtcgta acaactccgc cccattgacg
 2161 caaatgggcg gtaggcgtgt acggtgggag gtctatataa gcagagctcg tttagtgaac
 2221 cgtcagatcg cctggagacg ccatccacgc tgttttgacc tccatagaag attctagaat
 2281 ggagagcgac gagagcggcc tgcccgccat ggagatcgag tgccgcatca ccggcaccct
 2341 gaacggcgtg gagttcgagc tggtgggcgg cggagagggc acccccaagc agggccgcat
 2401 gaccaacaag atgaagagca ccaaaggcgc cctgaccttc agcccctacc tgctgagcca
 2461 cgtgatgggc tacggcttct accacttcgg cacctacccc agcggctacg agaacccctt
 2521 cctgcacgcc atcaacaacg gcggctacac caacacccgc atcgagaagt acgaggacgg
 2581 cggcgtgctg cacgtgagct tcagctaccg ctgcgaggcc ggccgcgtga tcggcgactt
 2641 caaggtggtg ggcaccggct tccccgagga cagcgtgatc ttcaccgaca agatcatccg
 2701 cagcaacgcc accgtggagc acctgcaccc catgggcgat aacgtgctgg tgggcagctt
 2761 cgcccgcacc ttcagcctgc gcgacggcgg ctaccacagc ttcgtggtgg acaaccacat
 2821 gcacttcaag agcgccatcc accccagcat cctgcagaac gggggcccca tgttcgcctt
 2881 ccgccgcgtg gaggagctgc acagcaacac cgagctgggc atcgtggagt accagcacgc
 2941 cttcaagacc cccatcgcct tcgccagatc ccgcgctcag tcgtccaatt ctgccgtgga
 3001 cggcaccgcc ggacccggct ccaccggatc tcgctaagtc gacaatcaac ctctggatta
 3061 caaaatttgt gaaagattga ctggtattct taactatgtt gctcctttta cgctatgtgg
 3121 atacgctgct ttaatgcctt tgtatcatgc tattgcttcc cgtatggctt tcattttctc
 3181 ctccttgtat aaatcctggt tgctgtctct ttatgaggag ttgtggcccg ttgtcaggca
 3241 acgtggcgtg gtgtgcactg tgtttgctga cgcaaccccc actggttggg gcattgccac
 3301 cacctgtcag ctcctttccg ggactttcgc tttccccctc cctattgcca cggcggaact
 3361 catcgccgcc tgccttgccc gctgctggac aggggctcgg ctgttgggca ctgacaattc
 3421 cgtggtgttg tcggggaagc tgacgtcctt tccatggctg ctcgcctgtg ttgccacctg
 3481 gattctgcgc gggacgtcct tctgctacgt cccttcggcc ctcaatccag cggaccttcc
 3541 ttcccgcggc ctgctgccgg ctctgcggcc tcttccgcat cttcgccttc gccctcagac
 3601 gagtcggatc tccctttggg ccgcctcccc gcctggaatt aattcgagct cggtaccttt
 3661 aagaccaatg acttacaagg cagctgtaga tcttagccac tttttaaaag aaaagggggg
 3721 actggaaggg ctaattcact cccaacgatg tcaagaattg gaacgctgac gtcatcaacc
 3781 cgctccaagg aatcgcgggc ccagtgtcac taggcgggaa cacccagcgc gcgtgcgccc
 3841 tggcaggaag atggctgtga gggacagggg agtggcgccc tgcaatattt gcatgtcgct
 3901 atgtgttctg ggaaatcacc ataaacgtga aatgtctttg gatttgggaa tcttataagt
 3961 tctgtatgag accacttgga tcctctgaat tcttcgatct gctttttgct tgtactgggt
 4021 ctctctggtt agaccagatc tgagcctggg agctctctgg ctaactaggg aacccactgc
 4081 ttaagcctca ataaagcttg ccttgagtgc ttcaagtagt gtgtgcccgt ctgttgtgtg
 4141 actctggtaa ctagagatcc ctcagaccct tttagtcagt gtggaaaatc tctagcagta
 4201 gtagttcatg tcatcttatt attcagtatt tataacttgc aaagaaatga atatcagaga
 4261 gtgagaggaa cttgtttatt gcagcttata atggttacaa ataaagcaat agcatcacaa
 4321 atttcacaaa taaagcattt ttttcactgc attctagttg tggtttgtcc aaactcatca
 4381 atgtatctta tcatgtctgg ctctagctat cccgccccta actccgccca gttccgccca
 4441 ttctccgccc catggctgac taattttttt tatttatgca gaggccgagg ccgcctcggc
 4501 ctctgagcta ttccagaagt agtgaggagg cttttttgga ggcctagact tttgcagaga
 4561 cggcccaaat tcgtaatcat ggtcatagct gtttcctgtg tgaaattgtt atccgctcac
 4621 aattccacac aacatacgag ccggaagcat aaagtgtaaa gcctggggtg cctaatgagt
 4681 gagctaactc acattaattg cgttgcgctc actgcccgct ttccagtcgg gaaacctgtc
 4741 gtgccagctg cattaatgaa tcggccaacg cgcggggaga ggcggtttgc gtattgggcg
 4801 ctcttccgct tcctcgctca ctgactcgct gcgctcggtc gttcggctgc ggcgagcggt
 4861 atcagctcac tcaaaggcgg taatacggtt atccacagaa tcaggggata acgcaggaaa
 4921 gaacatgtga gcaaaaggcc agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg cgttgctggc
 4981 gtttttccat aggctccgcc cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct caagtcagag
 5041 gtggcgaaac ccgacaggac tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa gctccctcgt
 5101 gcgctctcct gttccgaccc tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc tcccttcggg
 5161 aagcgtggcg ctttctcata gctcacgctg taggtatctc agttcggtgt aggtcgttcg
 5221 ctccaagctg ggctgtgtgc acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg ccttatccgg
 5281 taactatcgt cttgagtcca acccggtaag acacgactta tcgccactgg cagcagccac
 5341 tggtaacagg attagcagag cgaggtatgt aggcggtgct acagagttct tgaagtggtg
 5401 gcctaactac ggctacacta gaaggacagt atttggtatc tgcgctctgc tgaagccagt
 5461 taccttcgga aaaagagttg gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg ctggtagcgg
 5521 tggttttttt gtttgcaagc agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc aagaagatcc
 5581 tttgatcttt tctacggggt ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt aagggatttt
 5641 ggtcatgaga ttatcaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttaaattaaa aatgaagttt
 5701 taaatcaatc taaagtatat atgagtaaac ttggtctgac agttaccaat gcttaatcag
 5761 tgaggcacct atctcagcga tctgtctatt tcgttcatcc atagttgcct gactccccgt
 5821 cgtgtagata actacgatac gggagggctt accatctggc cccagtgctg caatgatacc
 5881 gcgagaccca cgctcaccgg ctccagattt atcagcaata aaccagccag ccggaagggc
 5941 cgagcgcaga agtggtcctg caactttatc cgcctccatc cagtctatta attgttgccg
 6001 ggaagctaga gtaagtagtt cgccagttaa tagtttgcgc aacgttgttg ccattgctac
 6061 aggcatcgtg gtgtcacgct cgtcgtttgg tatggcttca ttcagctccg gttcccaacg
 6121 atcaaggcga gttacatgat cccccatgtt gtgcaaaaaa gcggttagct ccttcggtcc
 6181 tccgatcgtt gtcagaagta agttggccgc agtgttatca ctcatggtta tggcagcact
 6241 gcataattct cttactgtca tgccatccgt aagatgcttt tctgtgactg gtgagtactc
 6301 aaccaagtca ttctgagaat agtgtatgcg gcgaccgagt tgctcttgcc cggcgtcaat
 6361 acgggataat accgcgccac atagcagaac tttaaaagtg ctcatcattg gaaaacgttc
 6421 ttcggggcga aaactctcaa ggatcttacc gctgttgaga tccagttcga tgtaacccac
 6481 tcgtgcaccc aactgatctt cagcatcttt tactttcacc agcgtttctg ggtgagcaaa
 6541 aacaggaagg caaaatgccg caaaaaaggg aataagggcg acacggaaat gttgaatact
 6601 catactcttc ctttttcaat attattgaag catttatcag ggttattgtc tcatgagcgg
 6661 atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg gttccgcgca catttccccg
 6721 aaaagtgcca cctgacgtct aagaaaccat tattatcatg acattaacct ataaaaatag
 6781 gcgtatcacg aggccctttc gtctcgcgcg tttcggtgat gacggtgaaa acctctgaca
 6841 catgcagctc ccggagacgg tcacagcttg tctgtaagcg gatgccggga gcagacaagc
 6901 ccgtcagggc gcgtcagcgg gtgttggcgg gtgtcggggc tggcttaact atgcggcatc
 6961 agagcagatt gtactgagag tgcaccatat gcggtgtgaa ataccgcaca gatgcgtaag
 7021 gagaaaatac cgcatcaggc gccattcgcc attcaggctg cgcaactgtt gggaagggcg
 7081 atcggtgcgg gcctcttcgc tattacgcca gctggcgaaa gggggatgtg ctgcaaggcg
 7141 attaagttgg gtaacgccag ggttttccca gtcacgacgt tgtaaaacga cggccagtgc
 7201 caagctg
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....