pHANNIBAL

价格:1500元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: --
载体名称: pHANNIBAL
质粒类型: 植物RNAi载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
启动子: CaMV35S
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 5824 bp
5' 测序引物及序列: 35S promoter: CTATCCTTCGCAAGACCCTTC 
3' 测序引物及序列: --
NCBI序列编号: AJ311872
载体抗性: 氨苄
筛选标记: --
备注: 参考文献:
Authors: Wesley,S.V., Helliwell,C.A., Smith,N.A., Wang,M.B., Rouse,D.T., Liu,Q., Gooding,P.S., Singh,S.P., Abbott,D., Stoutjesdijk,P.A., Robinson,S.P., Gleave,A.P., Green,A.G. and Waterhouse,P.M.
Title: Construct design for efficient, effective and high-throughput gene silencing in plants
Journal: Plant J. 27 (6), 581-590 (2001)
产品目录号: --
稳定性: 稳定
组成型: 组成型
病毒/非病毒: 非病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pBBR1MCS载体图谱

载体简介

载体序列

LOCUS    pHannibal      5824 bp ds-DNA  circular SYN 18-5月-2013
DEFINITION Vector for silencing genes in plants using intron-containing hairpin
      RNA (hpRNA).
ACCESSION  AJ311872
VERSION   .
KEYWORDS  pHANNIBAL
SOURCE   synthetic DNA construct
 ORGANISM synthetic DNA construct
REFERENCE  1 (bases 1 to 5824)
 AUTHORS  Wesley SV, Helliwell CA, Smith NA, Wang MB, Rouse DT, Liu Q, Gooding
      PS, Singh SP, Abbott D, Stoutjesdijk PA, Robinson SP, Gleave AP, 
      Green AG, Waterhouse PM.
 TITLE   Construct design for efficient, effective and high-throughput gene 
      silencing in plants.
 JOURNAL  Plant J. 2001;27:581-90.
 PUBMED  11576441
REFERENCE  2 (bases 1 to 5824)
 AUTHORS  .
 TITLE   Direct Submission
 JOURNAL  Exported 2016年3月7日 from SnapGene 1.1.3
      http://www.snapgene.com
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..5824
           /organism="synthetic DNA construct"
           /lab_host="Plant Cells"
           /mol_type="other DNA"
   rep_origin   complement(215..643)
           /direction=LEFT
           /note="f1 ori"
           /note="color: #ffff00"
   promoter    670..774
           /note="AmpR promoter"
           /note="color: #ffffff; direction: RIGHT"
   CDS       775..1635
           /codon_start=1
           /note="AmpR"
           /note="This feature has 2 segments:
           ???1:??775?..??843?/?#ccffcc?/?signal?sequence
           ???2:??844?..?1635?/?#ccffcc
           Cleavage site after base 843"
           /translation="MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYI
           ELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRIDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYS
           PVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRW
           EPELNEAIPNDERDTTMPVAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSA
           LPAGWFIADKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGAS
           LIKHW"
   rep_origin   1806..2394
           /direction=RIGHT
           /note="ori"
           /note="color: #ffff00"
   promoter    3863..4208
           /note="CaMV 35S promoter"
           /note="color: #ffffff; direction: RIGHT"
   misc_feature  4210..4228
           /note="MCS 1"
           /note="color: #99ccff"
   intron     4236..5002
           /note="PDK intron"
           /note="color: #------"
   misc_feature  5022..5045
           /note="MCS 2"
           /note="color: #99ccff"
   terminator   5049..5755
           /note="OCS terminator"
           /note="color: #ffffff"
ORIGIN
    1 tgaccaagtc agcttggcac tggccgtcgt tttacaacgt cgtgactggg aaaaccctgg
    61 cgttacccaa cttaatcgcc ttgcagcaca tccccctttc gccagctggc gtaatagcga
   121 agaggcccgc accgatcgcc cttcccaaca gttgcgcagc ctgaatggcg aatgggaaat
   181 tgtaaacgtt aatattttgt taatattttg ttaaaattcg cgttaaattt ttgttaaatc
   241 agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc ggcaaaatcc cttataaatc aaaagaatag
   301 accgagatag ggttgagtgt tgttccagtt tggaacaaga gtccactatt aaagaacgtg
   361 gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc tatcagggcg atggcccact acgtgaacca
   421 tcaccctaat caagtttttt ggggtcgagg tgccgtaaag cactaaatcg gaaccctaaa
   481 gggatgcccc gatttagagc ttgacgggga aagccggcga acgtggcgag aaaggaaggg
   541 aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg ctggcaagtg tagcggtcac gctgcgcgta
   601 accaccacac ccgccgcgct taatgcgccg ctacagggcg cgtcaggtgg cacttttcgg
   661 ggaaatgtgc gcggaacccc tatttgttta tttttctaaa tacattcaaa tatgtatccg
   721 ctcatgagac aataaccctg ataaatgctt caataatatt gaaaaaggaa gagtatgagt
   781 attcaacatt tccgtgtcgc ccttattccc ttttttgcgg cattttgcct tcctgttttt
   841 gctcacccag aaacgctggt gaaagtaaaa gatgctgaag atcagttggg tgcacgagtg
   901 ggttacatcg aactggatct caacagcggt aagatccttg agagttttcg ccccgaagaa
   961 cgttttccaa tgatgagcac ttttaaagtt ctgctatgtg gcgcggtatt atcccgtatt
   1021 gacgccgggc aagagcaact cggtcgccgc atacactatt ctcagaatga cttggttgag
   1081 tactcaccag tcacagaaaa gcatcttacg gatggcatga cagtaagaga attatgcagt
   1141 gctgccataa ccatgagtga taacactgcg gccaacttac ttctgacaac gatcggagga
   1201 ccgaaggagc taaccgcttt tttgcacaac atgggggatc atgtaactcg ccttgatcgt
   1261 tgggaaccgg agctgaatga agccatacca aacgacgagc gtgacaccac gatgcctgta
   1321 gcaatggcaa caacgttgcg caaactatta actggcgaac tacttactct agcttcccgg
   1381 caacaattaa tagactggat ggaggcggat aaagttgcag gaccacttct gcgctcggcc
   1441 cttccggctg gctggtttat tgctgataaa tctggagccg gtgagcgtgg gtctcgcggt
   1501 atcattgcag cactggggcc agatggtaag ccctcccgta tcgtagttat ctacacgacg
   1561 gggagtcagg caactatgga tgaacgaaat agacagatcg ctgagatagg tgcctcactg
   1621 attaagcatt ggtaactgtc agaccaagtt tactcatata tactttagat tgatttaaaa
   1681 cttcattttt aatttaaaag gatctaggtg aagatccttt ttgataatct catgaccaaa
   1741 atcccttaac gtgagttttc gttccactga gcgtcagacc ccgtagaaaa gatcaaagga
   1801 tcttcttgag atcctttttt tctgcgcgta atctgctgct tgcaaacaaa aaaaccaccg
   1861 ctaccagcgg tggtttgttt gccggatcaa gagctaccaa ctctttttcc gaaggtaact
   1921 ggcttcagca gagcgcagat accaaatact gtccttctag tgtagccgta gttaggccac
   1981 cacttcaaga actctgtagc accgcctaca tacctcgctc tgctaatcct gttaccagtg
   2041 gctgctgcca gtggcgataa gtcgtgtctt accgggttgg actcaagacg atagttaccg
   2101 gataaggcgc agcggtcggg ctgaacgggg ggttcgtgca cacagcccag cttggagcga
   2161 acgacctaca ccgaactgag atacctacag cgtgagctat gagaaagcgc cacgcttccc
   2221 gaagggagaa aggcggacag gtatccggta agcggcaggg tcggaacagg agagcgcacg
   2281 agggagcttc cagggggaaa cgcctggtat ctttatagtc ctgtcgggtt tcgccacctc
   2341 tgacttgagc gtcgattttt gtgatgctcg tcaggggggc ggagcctatg gaaaaacgcc
   2401 agcaacgcgg cctttttacg gttcctggcc ttttgctggc cttttgctca catgttcttt
   2461 cctgcgttat cccctgattc tgtggataac cgtattaccg cctttgagtg agctgatacc
   2521 gctcgccgca gccgaacgac cgagcgcagc gagtcagtga gcgaggaagc ggaagagcgc
   2581 ccaatacgca aaccgcctct ccccgcgcgt tggccgattc attaatgcag ctggcacgac
   2641 aggtttcccg actggaaagc gggcagtgag cgcaacgcaa ttaatgtgag ttagctcact
   2701 cattaggcac cccaggcttt acactttatg cttccggctc gtatgttgtg tggaattgtg
   2761 agcggataac aatttcacac aggaaacagc tatgaccatg attacgaatt tggccaagtc
   2821 ggcctctaat acgactcact atagggagct cgtcgagcgg ccgctcgacg aattaattcc
   2881 aatcccacaa aaatctgagc ttaacagcac agttgctcct ctcagagcag aatcgggtat
   2941 tcaacaccct catatcaact actacgttgt gtataacggt ccacatgccg gtatatacga
   3001 tgactggggt tgtacaaagg cggcaacaaa cggcgttccc ggagttgcac acaagaaatt
   3061 tgccactatt acagaggcaa gagcagcagc tgacgcgtac acaacaagtc agcaaacaga
   3121 caggttgaac ttcatcccca aaggagaagc tcaactcaag cccaagagct ttgctaaggc
   3181 cctaacaagc ccaccaaagc aaaaagccca ctggctcacg ctaggaacca aaaggcccag
   3241 cagtgatcca gccccaaaag agatctcctt tgccccggag attacaatgg acgatttcct
   3301 ctatctttac gatctaggaa ggaagttcga aggtgaaggt gacgacacta tgttcaccac
   3361 tgataatgag aaggttagcc tcttcaattt cagaaagaat gctgacccac agatggttag
   3421 agaggcctac gcagcaggtc tcatcaagac gatctacccg agtaacaatc tccaggagat
   3481 caaatacctt cccaagaagg ttaaagatgc agtcaaaaga ttcaggacta attgcatcaa
   3541 gaacacagag aaagacatat ttctcaagat cagaagtact attccagtat ggacgattca
   3601 aggcttgctt cataaaccaa ggcaagtaat agagattgga gtctctaaaa aggtagttcc
   3661 tactgaatct aaggccatgc atggagtcta agattcaaat cgaggatcta acagaactcg
   3721 ccgtgaagac tggcgaacag ttcatacaga gtcttttacg actcaatgac aagaagaaaa
   3781 tcttcgtcaa catggtggag cacgacactc tggtctactc caaaaatgtc aaagatacag
   3841 tctcagaaga ccaaagggct attgagactt ttcaacaaag gataatttcg ggaaacctcc
   3901 tcggattcca ttgcccagct atctgtcact tcatcgaaag gacagtagaa aaggaaggtg
   3961 gctcctacaa atgccatcat tgcgataaag gaaaggctat cattcaagat ctctctgccg
   4021 acagtggtcc caaagatgga cccccaccca cgaggagcat cgtggaaaaa gaagacgttc
   4081 caaccacgtc ttcaaagcaa gtggattgat gtgacatctc cactgacgta agggatgacg
   4141 cacaatccca ctatccttcg caagaccctt cctctatata aggaagttca tttcatttgg
   4201 agaggacacg ctcgaggaat tcggtacccc aattggtaag gaaataatta ttttcttttt
   4261 tccttttagt ataaaatagt taagtgatgt taattagtat gattataata atatagttgt
   4321 tataattgtg aaaaaataat ttataaatat attgtttaca taaacaacat agtaatgtaa
   4381 aaaaatatga caagtgatgt gtaagacgaa gaagataaaa gttgagagta agtatattat
   4441 ttttaatgaa tttgatcgaa catgtaagat gatatactag cattaatatt tgttttaatc
   4501 ataatagtaa ttctagctgg tttgatgaat taaatatcaa tgataaaata ctatagtaaa
   4561 aataagaata aataaattaa aataatattt ttttatgatt aatagtttat tatataatta
   4621 aatatctata ccattactaa atattttagt ttaaaagtta ataaatattt tgttagaaat
   4681 tccaatctgc ttgtaattta tcaataaaca aaatattaaa taacaagcta aagtaacaaa
   4741 taatatcaaa ctaatagaaa cagtaatcta atgtaacaaa acataatcta atgctaatat
   4801 aacaaagcgc aagatctatc attttatata gtattatttt caatcaacat tcttattaat
   4861 ttctaaataa tacttgtagt tttattaact tctaaatgga ttgactatta attaaatgaa
   4921 ttagtcgaac atgaataaac aaggtaacat gatagatcat gtcattgtgt tatcattgat
   4981 cttacatttg gattgattac agttgggaaa ttgggttcga aatcgataag cttggatcct
   5041 ctagagtcct gctttaatga gatatgcgag acgcctatga tcgcatgata tttgctttca
   5101 attctgttgt gcacgttgta aaaaacctga gcatgtgtag ctcagatcct taccgccggt
   5161 ttcggttcat tctaatgaat atatcacccg ttactatcgt atttttatga ataatattct
   5221 ccgttcaatt tactgattgt accctactac ttatatgtac aatattaaaa tgaaaacaat
   5281 atattgtgct gaataggttt atagcgacat ctatgataga gcgccacaat aacaaacaat
   5341 tgcgttttat tattacaaat ccaattttaa aaaaagcggc agaaccggtc aaacctaaaa
   5401 gactgattac ataaatctta ttcaaatttc aaaaggcccc aggggctagt atctacgaca
   5461 caccgagcgg cgaactaata acgttcactg aagggaactc cggttccccg ccggcgcgca
   5521 tgggtgagat tccttgaagt tgagtattgg ccgtccgctc taccgaaagt tacgggcacc
   5581 attcaacccg gtccagcacg gcggccgggt aaccgacttg ctgccccgag aattatgcag
   5641 catttttttg gtgtatgtgg gccccaaatg aagtgcaggt caaaccttga cagtgacgac
   5701 aaatcgttgg gcgggtccag ggcgaatttt gcgacaacat gtcgaggctc agcaggacct
   5761 gcaggcatgc aagctagctt actagtgatg catattctat agtgtcacct aaatctgcgg
   5821 ccgc
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....