pMET A

价格:1500元

联系方式:I47-825O-882O

相关技术服务:质粒构建    基因合成    质粒大提

买家导航

pMETA载体基本信息

出品公司: Invitrogen
载体名称: pMET A, pMETA
质粒类型: 毕赤酵母蛋白表达载体(methanoloica酵母)
表达水平: 高拷贝
诱导方法: 甲醇诱导
启动子: P-AUG1
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 7778 bp
5' 测序引物及序列: AUG1-F: 5´-CAATTTACATCTTTATTTATTAACG-3´
3' 测序引物及序列: AUG1-R: 5´-GAAGAGAAAAACATTAGTTGGC-3´
载体标签: C-V5, C-His
载体抗性: 氨苄
筛选标记: ADE2
备注: 利用甲醇诱导蛋白在methanoloica酵母中表达。
产品目录号: K1780-01
稳定性: 稳定 Stable
组成型/诱导型: 诱导型
病毒/非病毒: 非病毒

pMETA载体质粒图谱和多克隆位点信息

pMET A载体图谱

pMET A多克隆位点

pMETA载体简介

pMETA载体序列

LOCUS    pMET A	7778 bp 	DNA circular	SYN
DEFINITION pMET A
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.biofeng.com/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..7778
           /organism="pMET A"
           /mol_type="other DNA"
   misc_feature  1106..1130
           /label="AUG1_fwd_primer"
   misc_feature  complement(1397..1418)
           /label="AUG1_rev_primer"
   CDS       2820..3395
           /label="ORF frame 3"
   CDS       3401..4534
           /label="ORF frame 2"
   CDS       4698..5696
           /label="ORF frame 3"
   gene      complement(6509..7369)
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"
   CDS       complement(6509..7369)
           /label="ORF frame 2"
   promoter    complement(7411..7439)
           /label="AmpR_promoter"
ORIGIN
  1 GGCGCGCCTT AATTAAGGCC GGCCCCTGCA GGGGGCCCCG AGATGGTACA TACTTAAAAG
  61 CTGCCATATT GAGGAACTTC AAAGTTTTAT CTGTTTTTAG AATTAAAAGA CGATTGTTGT
 121 AACAAAACGT TGTGCCTACA TAAACTCAAA TTAATGGAAA TAGCCTGTTT TGAAAAATAC
 181 ACCTTCTTAA GTACTGACAA AGTTTTGTTA AATGACTATC GAACAAGCCA TGAAATAGCA
 241 CATTTCTGCC AGTCACTTTT AACACTTTCC TGCTTGCTGG TTGACTCTCC TCATACAAAC
 301 ACCCAAAAGG GAAACTTTCA GTGTGGGGAC ACTTGACATC TCACATGCAC CCCAGATTAA
 361 TTTCCCCAGA CGATGCGGAG ACAAGACAAA ACAACCCTTT GTCCTGCTCT TTTCTTTCTC
 421 ACACCGCGTG GGTGTGTGCG CAGGCAGGCA GGCAGGCAGC GGGCTGCCTG CCATCTCTAA
 481 TCGCTGCTCC TCCCCCCTGG CTTCAAATAA CAGCCTGCTG CTATCTGTGA CCAGATTGGG
 541 ACACCCCCCT CCCCTCCGAA TGATCCATCA CCTTTTGTCG TACTCCGACA ATGATCCTTC
 601 CCTGTCATCT TCTGGCAATC AGCTCCTTCA ATAATTAAAT CAAATAAGCA TAAATAGTAA
 661 AATCGCATAC AAACGTCATG AAAAGTTTTA TCTCTATGGC CAACGGATAG TCTATCTGCT
 721 TAATTCCATC CACTTTGGGA ACCGTTCTCT CTTTACCCCA GATTCTCAAA GCTAATATCT
 781 GCCCCTTGTC TATTGTCCTT TCTCCGTGTA CAAGCGGAGC TTTTGCCTCC CATCCTCTTG
 841 CTTTGTTTCG GTTATTTTTT TTTTCTTTTG AAACTCTTGG TCAAATCAAA TCAAACAAAA
 901 CCAAACCTTC TATTCCATCA GATCAACCTT GTTCAACATT CTATAAATCG ATATAAATAT
 961 AACCTTATCC CTCCCTTGTT TTTTACCAAT TAATCAATCT TCAAATTTCA AATATTTTCT
 1021 ACTTGCTTTA TTACTCAGTA TTAACATTTG TTTAAACCAA CTATAACTTT TAACTGGCTT
 1081 TAGAAGTTTT ATTTAACATC AGTTTCAATT TACATCTTTA TTTATTAACG AAATCTTTAC
 1141 GAATTAACTC AATCAAAACT TTTACGAAAA AAAAATCTTA CTATTAAGAG CTCGAGAGGA
 1201 ATTCACGTGG CCCAGCCGGC CGTGGATCCA CGCGTCGTCG ACCCGCGGCG GCCGCCAGCT
 1261 TCCTAGGGGT AAGCCTATCC CTAACCCTCT CCTCGGTCTC GATTCTACGC GTACCGGTCA
 1321 TCATCACCAT CACCATTGAA CTAGTATACA ATTCTAGGGC TGCCTGTTTG GATATTTTTA
 1381 TAATTTTTGA GAGTTTGCCA ACTAATGTTT TTCTCTTCTA TGATATTTAT CATGTAGTTG
 1441 GATATCTTTT TTTCTTTGAA AAGTTTTTAT TTAGTTCTTT CTCTCTTTTT TATAATGTTT
 1501 TCAGTTTCTT TCCTTTATAT TGAAAATACG ATGTTCTTTG TCTTTCTTTT TTAAATCCTC
 1561 AATTATAATG TGTACCGTTT GATCAACTTG TAAAATTGTT TGTAGTCCTG TAATCTTAAT
 1621 TGACGATTGG TTGATAGTTT ACCCCAGTAT ATTGTGCGGC TGAGATATTA CCCGATTCGG
 1681 AAGATTGATT TTTTCAACAG ACATAAACCC ATAGGAGATT TAGTACAGCG ACATATGCTA
 1741 ATTGCCTGAT AATGCTCACT AACATTTTCT CCTTTTAATC TGGTATATGC ATACAGGTAT
 1801 GTTGATATGG CCTTGTTGAT CAAAGCTACG AAAGTGTAGA CTATTTCCCA AACAGCCCCC
 1861 AACCACCACC TCACACGCGC ACACTGCGAA GTGAAAGCGC TCCCTTATTT TCTTCTCCGC
 1921 TGGTTCAAAA CAAAAAAGAA TCTAATCTGT AGACACACGC CCCGTAAAAC CCAATCTTCA
 1981 TCATCGTAAT TTTCAGTGAC GGACGATCGA TCAACCATAT AGTTTGTTAG TGACTGAGCT
 2041 TCAGTAGTTG ACCTCTTGAA GAAATAACGT CTTGAACAAC ATACTTTATA CCTACCAACA
 2101 TTCGCCATCA ACAACAGTGT GACACTGACA TAACTTTACA TCCATTCATC GACAAAAAAA
 2161 TGTCTCTAGT TCGGATTCAT GCTTATGGGT TAGCTATTTC GCCCAATGTG TCCATCTGAC
 2221 ATTACTATTT TGCATTTTAA TTTAATTAGA ACTTGACTAG CGCACTACCA GCATATCATC
 2281 TCATTTCCGT AAATACCAAA TGTATTATAT ATTGAAAGCT TTTGACCAGG TTATTATAAA
 2341 AGAAACTTCA TGCTCGAAAA AGATCATTTC GAAAAGTTGC CTAGTTTCAT GAAATTTTAA
 2401 AGCAGTTTAT ATAAATTTTA CCTTTTGATG CGGAATTGAC TTTTTCTTGA ATAATACATA
 2461 ACTTTTCTTA AAAGAATCAA AGACAGATAA AATTTAAGAG ATATTAAATA TTAGTGAGAA
 2521 GCCGAGAATT TTGTAACACC AACATAACAC TGACATCTTT AACAACTTTT AATTATGATA
 2581 CATTTCTTAC GTCATGATTG ATTATTACAG CTATGCTGAC AAATGACTCT TGTTGCATGG
 2641 CTACGAACCG GGTAATACTA AGTGATTGAC TCTTGCTGAC CTTTTATTAA GAACTAAATG
 2701 GACAATATTA TGGAGCATTT CATGTATAAA TTGGTGCGTA AAATCGTTGG ATCTCTCTTC
 2761 TAAGTACATC CTACTATAAC AATCAAGAAA AACAAGAAAA TCGGACAAAA CAATCAAGTA
 2821 TGGATTCTAG AACAGTTGGT ATATTAGGAG GGGGACAATT GGGACGTATG ATTGTTGAGG
 2881 CAGCAAACAG GCTCAACATT AAGACGGTAA TACTAGATGC TGAAAATTCT CCTGCCAAAC
 2941 AAATAAGCAA CTCCAATGAC CACGTTAATG GCTCCTTTTC CAATCCTCTT GATATCGAAA
 3001 AACTAGCTGA AAAATGTGAT GTGCTAACGA TTGAGATTGA GCATGTTGAT GTTCCTACAC
 3061 TAAAGAATCT TCAAGTAAAA CATCCCAAAT TAAAAATTTA CCCTTCTCCA GAAACAATCA
 3121 GATTGATACA AGACAAATAT ATTCAAAAAG AGCATTTAAT CAAAAATGGT ATAGCAGTTA
 3181 CCCAAAGTGT TCCTGTGGAA CAAGCCAGTG AGACGTCCCT ATTGAATGTT GGAAGAGATT
 3241 TGGGTTTTCC ATTCGTCTTG AAGTCGAGGA CTTTGGCATA CGATGGAAGA GGTAACTTCG
 3301 TTGTAAAGAA TAAGGAAATG ATTCCGGAAG CTTTGGAAGT ACTGAAGGAT CGTCCTTTGT
 3361 CGCCGAAAAA TGGGCACCAT TTACTAAAGA ATTAGCAGTC ATGATTGTGA GATCTGTTAA
 3421 CGGTTTAGTG TTTTCTTACC CAATTGTAGA GACTATCCAC AAGGACAATA TTTGTGACTT
 3481 ATGTTATGCG CCTGCTAGAG TTCCGGACTC CGTTCAACTT AAGGCGAAGT TGTTGGCAGA
 3541 AAATGCAATC AAATCTTTTC CCGGTTGTGG TATATTTGGT GTGGAAATGT TCTATTTAGA
 3601 AACAGGGGAA TTGCTTATTA ACGAAATTGC CCCAAGGCCT CACAACTCTG GACATTATAC
 3661 CATTGATGCT TGCGTCACTT CTCAATTTGA AGCTCATTTG AGATCAATAT TGGATTTGCC
 3721 AATGCCAAAG AATTTCACAT CTTTCTCCAC CATTACAACG AACGCCATTA TGCTAAATGT
 3781 TCTTGGAGAC AAACATACAA AAGATAAAGA GCTAGAAACT TGCGAAAGAG CATTGGCGAC
 3841 TCCAGGTTCC TCAGTGTACT TATATGGAAA AGAGTCTAGA CCTAACAGAA AAGTAGGTCA
 3901 CATAAATATT ATTGCCTCCA GTATGGCGGA ATGTGAACAA AGGCTGAACT ACATTACAGG
 3961 TAGAACTGAT ATTCCAATCA AAATCTCTGT CGCTCAAAAG TTGGACTTGG AAGCAATGGT
 4021 CAAACCATTG GTTGGAATCA TCATGGGATC AGACTCTGAC TTGCCGGTAA TGTCTGCCGC
 4081 ATGTGCGGTT TTAAAAGATT TTGGCGTTCC ATTTGAAGTG ACAATAGTCT CTGCTCATAG
 4141 AACTCCACAT AGGATGTCAG CATATGCTAT TTCCGCAAGC AAGCGTGGAA TTAAAACAAT
 4201 TATCGCTGGA GCTGGTGGGG CTGCTCACTT GCCAGGTATG GTGGCTGCAA TGACACCACT
 4261 TCCTGTCATC GGTGTGCCCG TAAAAGGTTC TTGTCTAGAT GGAGTAGATT CTTTACATTC
 4321 AATTGTGCAA ATGCCTAGAG GTGTTCCAGT AGCTACCGTC GCTATTAATA ATAGTACGAA
 4381 CGCTGCGCTG TTGGCTGTCA GACTGCTTGG CGCTTATGAT TCAAGTTATA CAACGAAAAT
 4441 GGAACAGTTT TTATTAAAGC AAGAAGAAGA AGTTCTTGTC AAAGCACAAA AGTTAGAAAC
 4501 TGTCGGTTAC GAAGCTTATC TAGAAAACAA GTAATATATA AGTTTATTGA TATACTTGTA
 4561 CAGCAAATAA TTATAAAATG ATATACCTAT TTTTTAGGCT TTGTTATGAT TACATCAAAT
 4621 GTGGACTTCA TACATAGAAA TCAACGCTTA CAGGTGTCCT TTTTTAAGAA TTTCATACAT
 4681 AAGATCTACT AGAATCAATG TTAAACCTGT TATCATTAGA ACAGCCATCT CCAGAAGGTT
 4741 CTATCCAAGT GAAAACTTTG GTCTTCAAGC CAAAGACTGC TAAAACACAA ACCCCAGTCC
 4801 CAATTATTGT TGTTGCTGAA ACTTCTACTT CTACTCCGGG TGGTGTTATA GCCAAAGCTT
 4861 CGGGCACTAA AGAGCCAAGA TTAGCAAACG ATGAATTGAC CAACCAATTC TTTGGTTCTC
 4921 CTGCTAAAGA GTTTTCTATT GCCAGCTTAT CAAACGAACA CAAAGACGGT AAAGTCAAGA
 4981 TCATTATTGA TGCTGGGATC AAAGATGATG ACTCGACTAA TTACGTTATT TCCAACACTG
 5041 TTGCTAAGTT AGTTTTAACC GGTAAGCAAT TATTAGGTTT CTTATCCAAC TACGAACCAA
 5101 CCATCGTTGA TTTTACTGCT GAAGCTGCAA CCGCTGCCCC AACTCCAGTT GTTAAGAAAG
 5161 AACCTGCTGC ATCTGGTAAG CTTGATGATG CCAAATTAAT TGGTGTTACT GCTGACAAGG
 5221 AAAAAGATTT CTCCAACTGG TACTCCCAAA TTCTAATGAA GGGTGAAATG TTAGACTACT
 5281 ACGATGTCTC TGGTTGTTAC ATTATGAGAC CAGCTTCTTA CACAATTTGG GAAAAGATTC
 5341 AATCTTGGTT CGATTCGAAG ATTAAAGAAG ATGGTGTTAC TAATGCTTAT TTCCCAATGT
 5401 TTGTCTCATC CAAGGTTTTA GAAAAGGAAA AGGACCACAT CGATGGTTTC GCTCCTGAAG
 5461 TTGCTTGGGT TACCAGAGCT GGTAAATCTG AATTAGAAGA ACCAATTGCT ATTAGACCAA
 5521 CTTCTGAAAC TGTTATGGGT ACCCTGCAGG GGCCGGCCTT AATTAAGGCG CGCCCTTCCT
 5581 CGCTCACTGA CTCGCTGCGC TCGGTCGTTC GGCTGCGGCG AGCGGTATCA GCTCACTCAA
 5641 AGGCGGTAAT ACGGTTATCC ACAGAATCAG GGGATAACGC AGGAAAGAAC ATGTGAGCAA
 5701 AAGGCCAGCA AAAGGCCAGG AACCGTAAAA AGGCCGCGTT GCTGGCGTTT TTCCATAGGC
 5761 TCCGCCCCCC TGACGAGCAT CACAAAAATC GACGCTCAAG TCAGAGGTGG CGAAACCCGA
 5821 CAGGACTATA AAGATACCAG GCGTTTCCCC CTGGAAGCTC CCTCGTGCGC TCTCCTGTTC
 5881 CGACCCTGCC GCTTACCGGA TACCTGTCCG CCTTTCTCCC TTCGGGAAGC GTGGCGCTTT
 5941 CTCATAGCTC ACGCTGTAGG TATCTCAGTT CGGTGTAGGT CGTTCGCTCC AAGCTGGGCT
 6001 GTGTGCACGA ACCCCCCGTT CAGCCCGACC GCTGCGCCTT ATCCGGTAAC TATCGTCTTG
 6061 AGTCCAACCC GGTAAGACAC GACTTATCGC CACTGGCAGC AGCCACTGGT AACAGGATTA
 6121 GCAGAGCGAG GTATGTAGGC GGTGCTACAG AGTTCTTGAA GTGGTGGCCT AACTACGGCT
 6181 ACACTAGAAG AACAGTATTT GGTATCTGCG CTCTGCTGAA GCCAGTTACC TTCGGAAAAA
 6241 GAGTTGGTAG CTCTTGATCC GGCAAACAAA CCACCGCTGG TAGCGGTGGT TTTTTTGTTT
 6301 GCAAGCAGCA GATTACGCGC AGAAAAAAAG GATCTCAAGA AGATCCTTTG ATCTTTTCTA
 6361 CGGGGTCTGA CGCTCAGTGG AACGAAAACT CACGTTAAGG GATTTTGGTC ATGAGATTAT
 6421 CAAAAAGGAT CTTCACCTAG ATCCTTTTAA ATTAAAAATG AAGTTTTAAA TCAATCTAAA
 6481 GTATATATGA GTAAACTTGG TCTGACAGTT ACCAATGCTT AATCAGTGAG GCACCTATCT
 6541 CAGCGATCTG TCTATTTCGT TCATCCATAG TTGCCTGACT CCCCGTCGTG TAGATAACTA
 6601 CGATACGGGA GGGCTTACCA TCTGGCCCCA GTGCTGCAAT GATACCGCGA GACCCACGCT
 6661 CACCGGCTCC AGATTTATCA GCAATAAACC AGCCAGCCGG AAGGGCCGAG CGCAGAAGTG
 6721 GTCCTGCAAC TTTATCCGCC TCCATCCAGT CTATTAATTG TTGCCGGGAA GCTAGAGTAA
 6781 GTAGTTCGCC AGTTAATAGT TTGCGCAACG TTGTTGCCAT TGCTACAGGC ATCGTGGTGT
 6841 CACGCTCGTC GTTTGGTATG GCTTCATTCA GCTCCGGTTC CCAACGATCA AGGCGAGTTA
 6901 CATGATCCCC CATGTTGTGC AAAAAAGCGG TTAGCTCCTT CGGTCCTCCG ATCGTTGTCA
 6961 GAAGTAAGTT GGCCGCAGTG TTATCACTCA TGGTTATGGC AGCACTGCAT AATTCTCTTA
 7021 CTGTCATGCC ATCCGTAAGA TGCTTTTCTG TGACTGGTGA GTACTCAACC AAGTCATTCT
 7081 GAGAATAGTG TATGCGGCGA CCGAGTTGCT CTTGCCCGGC GTCAATACGG GATAATACCG
 7141 CGCCACATAG CAGAACTTTA AAAGTGCTCA TCATTGGAAA ACGTTCTTCG GGGCGAAAAC
 7201 TCTCAAGGAT CTTACCGCTG TTGAGATCCA GTTCGATGTA ACCCACTCGT GCACCCAACT
 7261 GATCTTCAGC ATCTTTTACT TTCACCAGCG TTTCTGGGTG AGCAAAAACA GGAAGGCAAA
 7321 ATGCCGCAAA AAAGGGAATA AGGGCGACAC GGAAATGTTG AATACTCATA CTCTTCCTTT
 7381 TTCAATATTA TTGAAGCATT TATCAGGGTT ATTGTCTCAT GAGCGGATAC ATATTTGAAT
 7441 GTATTTAGAA AAATAAACAA ATAGGGGTTC CGCGCACATT TCCCCGAAAA GTGCCACCTG
 7501 TATGCGGTGT GAAATACCGC ACAGATGCGT AAGGAGAAAA TACCGCATCA GGAAATTGTA
 7561 AGCGTTAATA TTTTGTTAAA ATTCGCGTTA AATTTTTGTT AAATCAGCTC ATTTTTTAAC
 7621 CAATAGGCCG AAATCGGCAA AATCCCTTAT AAATCAAAAG AATAGACCGA GATAGGGTTG
 7681 AGTGTTGTTC CAGTTTGGAA CAAGAGTCCA CTATTAAAGA ACGTGGACTC CAACGTCAAA
 7741 GGGCGAAAAA CCGTCTATCA AGGGCGATGG CCCACTAC
//

pMETA载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

pMETA载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng 沪ICP备2021037978号-1
欢迎您的访问和咨询....