pGBKT7

价格:900元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: Clontech
载体名称: pGBKT7
质粒类型: 酵母双杂交载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
启动子: ADH1
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 7.3kb
5' 测序引物及序列: T7
3' 测序引物及序列: --
载体标签: c-Myc
载体抗性: 卡那霉素
筛选标记: --
备注: --
产品目录号: 630489
稳定性: --
组成型: --
病毒/非病毒: --

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pGBKT7载体图谱pGBKT7多克隆位点

载体简介

载体序列

LOCUS    pGBKT7      7303 bp ds-DNA  circular SYN 09-九月-2012
DEFINITION Yeast two-hybrid ""bait"" vector for expressing proteins fused to 
      the GAL4 DNA-binding domain.
ACCESSION  .
VERSION   .
KEYWORDS  pGBKT7
SOURCE   synthetic DNA construct
 ORGANISM synthetic DNA construct
REFERENCE  1 (bases 1 to 7303)
 AUTHORS  Clontech
 TITLE   Direct Submission
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.biofeng.com/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..7303
           /organism="synthetic DNA construct"
           /lab_host="Saccharomyces cerevisiae"
           /mol_type="other DNA"
   promoter    30..734
           /gene="S. cerevisiae ADH1"
           /label="ADH1 promoter"
           /label="promoter for?alcohol dehydrogenase 1"
   CDS       762..1202
           /codon_start=1
           /gene="Saccharomyces cerevisiae GAL4?(truncated)"
           /product="DNA binding domain of the GAL4 transcriptional 
           activator"
           /label="GAL4 DNA binding domain"
   promoter    1213..1231
           /label="T7 promoter"
           /label="promoter for bacteriophage T7 RNA polymerase"
   CDS       1245..1247
           /codon_start=1
           /product="start codon for in vitro 
           transcription/translation"
           /label="ATG"
           /translation="M"
   CDS       1251..1280
           /codon_start=1
           /product="Myc (human c-Myc oncogene) epitope tag"
           /label="Myc"
           /translation="EQKLISEEDL"
   misc_feature  1281..1333
           /label="MCS"
           /label="MCS"
           /label="multiple cloning site"
   terminator   1338..1385
           /label="T7 terminator"
           /label="transcription terminator for bacteriophage T7 RNA 
           polymerase"
   terminator   1412..1599
           /gene="S. cerevisiae ADH1"
           /label="ADH1 terminator"
           /label="transcription terminator for alcohol dehydrogenase 
           1"
   primer_bind   complement(1623..1639)
           /label="M13 rev"
           /label="common sequencing primer, one of multiple similar 
           variants"
   protein_bind  1647..1663
           /bound_moiety="lac repressor encoded by lacI"
           /label="lac operator"
           /label="The lac repressor binds to the lac operator to 
           inhibit transcription in E. coli. This inhibition can be 
           relieved by adding lactose or 
           isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)."
   promoter    complement(1671..1701)
           /label="lac promoter"
           /label="promoter for the E. coli lac operon"
   rep_origin   complement(2025..2613)
           /direction=LEFT
           /label="ori"
           /label="high-copy-number colE1/pMB1/pBR322/pUC origin of 
           replication"
   misc_feature  2942..2989
           /label="HSV TK poly(A) signal"
           /label="herpesvirus thymidine kinase polyadenylation signal"
   CDS       complement(3221..4015)
           /codon_start=1
           /gene="aph(3')-II (or nptII)"
           /product="aminoglycoside phosphotransferase from Tn5"
           /label="NeoR/KanR"
           /label="confers resistance to neomycin, kanamycin, and G418 
           (Geneticin)"
   promoter    complement(4016..4120)
           /gene="bla"
           /label="AmpR promoter"
   rep_origin   4147..5489
           /label="2u ori"
           /label="yeast 2u plasmid origin of replication"
   promoter    5748..6029
           /gene="S. cerevisiae TRP1"
           /label="TRP1 promoter"
   CDS       6030..6704
           /codon_start=1
           /gene="S. cerevisiae TRP1"
           /product="phosphoribosylanthranilate isomerase, required 
           for tryptophan biosynthesis"
           /label="TRP1"
           /label="yeast auxotrophic marker"
   rep_origin   complement(6807..7262)
           /direction=LEFT
           /label="f1 ori"
           /label="f1 bacteriophage origin of replication; arrow 
           indicates direction of (+) strand synthesis"
ORIGIN
    1 cggtgcgggc ctcttcgcta ttacgccaga tccttttgtt gtttccgggt gtacaatatg
    61 gacttcctct tttctggcaa ccaaacccat acatcgggat tcctataata ccttcgttgg
   121 tctccctaac atgtaggtgg cggaggggag atatacaata gaacagatac cagacaagac
   181 ataatgggct aaacaagact acaccaatta cactgcctca ttgatggtgg tacataacga
   241 actaatactg tagccctaga cttgatagcc atcatcatat cgaagtttca ctaccctttt
   301 tccatttgcc atctattgaa gtaataatag gcgcatgcaa cttcttttct ttttttttct
   361 tttctctctc ccccgttgtt gtctcaccat atccgcaatg acaaaaaaat gatggaagac
   421 actaaaggaa aaaattaacg acaaagacag caccaacaga tgtcgttgtt ccagagctga
   481 tgaggggtat ctcgaagcac acgaaacttt ttccttcctt cattcacgca cactactctc
   541 taatgagcaa cggtatacgg ccttccttcc agttacttga atttgaaata aaaaaaagtt
   601 tgctgtcttg ctatcaagta taaatagacc tgcaattatt aatcttttgt ttcctcgtca
   661 ttgttctcgt tccctttctt ccttgtttct ttttctgcac aatatttcaa gctataccaa
   721 gcatacaatc aactccaagc ttgaagcaag cctcctgaaa gatgaagcta ctgtcttcta
   781 tcgaacaagc atgcgatatt tgccgactta aaaagctcaa gtgctccaaa gaaaaaccga
   841 agtgcgccaa gtgtctgaag aacaactggg agtgtcgcta ctctcccaaa accaaaaggt
   901 ctccgctgac tagggcacat ctgacagaag tggaatcaag gctagaaaga ctggaacagc
   961 tatttctact gatttttcct cgagaagacc ttgacatgat tttgaaaatg gattctttac
   1021 aggatataaa agcattgtta acaggattat ttgtacaaga taatgtgaat aaagatgccg
   1081 tcacagatag attggcttca gtggagactg atatgcctct aacattgaga cagcatagaa
   1141 taagtgcgac atcatcatcg gaagagagta gtaacaaagg tcaaagacag ttgactgtat
   1201 cgccggaatt tgtaatacga ctcactatag ggcgagccgc catcatggag gagcagaagc
   1261 tgatctcaga ggaggacctg catatggcca tggaggccga attcccgggg atccgtcgac
   1321 ctgcagcggc cgcataacta gcataacccc ttggggcctc taaacgggtc ttgaggggtt
   1381 ttttgcgcgc ttgcagccaa gctaattccg ggcgaatttc ttatgattta tgatttttat
   1441 tattaaataa gttataaaaa aaataagtgt atacaaattt taaagtgact cttaggtttt
   1501 aaaacgaaaa ttcttattct tgagtaactc tttcctgtag gtcaggttgc tttctcaggt
   1561 atagcatgag gtcgctctta ttgaccacac ctctaccggc atgcaagctt ggcgtaatca
   1621 tggtcatagc tgtttcctgt gtgaaattgt tatccgctca caattccaca caacatacga
   1681 gccggaagca taaagtgtaa agcctggggt gcctaatgag tgagctaact cacattaatt
   1741 gcgttgcgct cactgcccgc tttccagtcg ggaaacctgt cgtgccagct gcattaatga
   1801 atcggccaac gcgcggggag aggcggtttg cgtattgggc gctcttccgc ttcctcgctc
   1861 actgactcgc tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg tatcagctca ctcaaaggcg
   1921 gtaatacggt tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa agaacatgtg agcaaaaggc
   1981 cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg cgtttttcca taggctccgc
   2041 ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga ggtggcgaaa cccgacagga
   2101 ctataaagat accaggcgtt tccccctgga agctccctcg tgcgctctcc tgttccgacc
   2161 ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc gctttctcat
   2221 agctcacgct gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg
   2281 cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc
   2341 aacccggtaa gacacgactt atcgccactg gcagcagcca ctggtaacag gattagcaga
   2401 gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt ggcctaacta cggctacact
   2461 agaagaacag tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag ttaccttcgg aaaaagagtt
   2521 ggtagctctt gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg gtggtttttt tgtttgcaag
   2581 cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttgatctt ttctacgggg
   2641 tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt taagggattt tggtcatgag attatcaaaa
   2701 aggatcttca cctagatcct tttaaattaa aaatgaagtt ttaaatcaat ctaaagtata
   2761 tatgagtaac ctgaggctat ggcagggcct gccgccccga cgttggctgc gagccctggg
   2821 ccttcacccg aacttggggg gtggggtggg gaaaaggaag aaacgcgggc gtattggccc
   2881 caatggggtc tcggtggggt atcgacagag tgccagccct gggaccgaac cccgcgttta
   2941 tgaacaaacg acccaacacc gtgcgtttta ttctgtcttt ttattgccgt catagcgcgg
   3001 gttccttccg gtattgtctc cttccgtgtt tcagttagcc tccccctagg gtgggcgaag
   3061 aactccagca tgagatcccc gcgctggagg atcatccagc cggcgtcccg gaaaacgatt
   3121 ccgaagccca acctttcata gaaggcggcg gtggaatcga aatctcgtga tggcaggttg
   3181 ggcgtcgctt ggtcggtcat ttcgaacccc agagtcccgc tcagaagaac tcgtcaagaa
   3241 ggcgatagaa ggcgatgcgc tgcgaatcgg gagcggcgat accgtaaagc acgaggaagc
   3301 ggtcagccca ttcgccgcca agctcttcag caatatcacg ggtagccaac gctatgtcct
   3361 gatagcggtc cgccacaccc agccggccac agtcgatgaa tccagaaaag cggccatttt
   3421 ccaccatgat attcggcaag caggcatcgc catgagtcac gacgagatcc tcgccgtcgg
   3481 gcatgctcgc cttgagcctg gcgaacagtt cggctggcgc gagcccctga tgctcttcgt
   3541 ccagatcatc ctgatcgaca agaccggctt ccatccgagt acgtgctcgc tcgatgcgat
   3601 gtttcgcttg gtggtcgaat gggcaggtag ccggatcaag cgtatgcagc cgccgcattg
   3661 catcagccat gatggatact ttctcggcag gagcaaggtg agatgacagg agatcctgcc
   3721 ccggcacttc gcccaatagc agccagtccc ttcccgcttc agtgacaacg tcgagcacag
   3781 ctgcgcaagg aacgcccgtc gtggccagcc acgatagccg cgctgcctcg tcttgcagtt
   3841 cattcagggc accggacagg tcggtcttga caaaaagaac cgggcgcccc tgcgctgaca
   3901 gccggaacac ggcggcatca gagcagccga ttgtctgttg tgcccagtca tagccgaata
   3961 gcctctccac ccaagcggcc ggagaacctg cgtgcaatcc atcttgttca atcatactct
   4021 tcctttttca atattattga agcatttatc agggttattg tctcatgagc ggatacatat
   4081 ttgaatgtat ttagaaaaat aaacaaatag gggttccgcg cacatttccc cgaaaagtgc
   4141 cacctgaacg aagcatctgt gcttcatttt gtagaacaaa aatgcaacgc gagagcgcta
   4201 atttttcaaa caaagaatct gagctgcatt tttacagaac agaaatgcaa cgcgaaagcg
   4261 ctattttacc aacgaagaat ctgtgcttca tttttgtaaa acaaaaatgc aacgcgagag
   4321 cgctaatttt tcaaacaaag aatctgagct gcatttttac agaacagaaa tgcaacgcga
   4381 gagcgctatt ttaccaacaa agaatctata cttctttttt gttctacaaa aatgcatccc
   4441 gagagcgcta tttttctaac aaagcatctt agattacttt ttttctcctt tgtgcgctct
   4501 ataatgcagt ctcttgataa ctttttgcac tgtaggtccg ttaaggttag aagaaggcta
   4561 ctttggtgtc tattttctct tccataaaaa aagcctgact ccacttcccg cgtttactga
   4621 ttactagcga agctgcgggt gcattttttc aagataaagg catccccgat tatattctat
   4681 accgatgtgg attgcgcata ctttgtgaac agaaagtgat agcgttgatg attcttcatt
   4741 ggtcagaaaa ttatgaacgg tttcttctat tttgtctcta tatactacgt ataggaaatg
   4801 tttacatttt cgtattgttt tcgattcact ctatgaatag ttcttactac aatttttttg
   4861 tctaaagagt aatactagag ataaacataa aaaatgtaga ggtcgagttt agatgcaagt
   4921 tcaaggagcg aaaggtggat gggtaggtta tatagggata tagcacagag atatatagca
   4981 aagagatact tttgagcaat gtttgtggaa gcggtattcg caatatttta gtagctcgtt
   5041 acagtccggt gcgtttttgg ttttttgaaa gtgcgtcttc agagcgcttt tggttttcaa
   5101 aagcgctctg aagttcctat actttctaga gaataggaac ttcggaatag gaacttcaaa
   5161 gcgtttccga aaacgagcgc ttccgaaaat gcaacgcgag ctgcgcacat acagctcact
   5221 gttcacgtcg cacctatatc tgcgtgttgc ctgtatatat atatacatga gaagaacggc
   5281 atagtgcgtg tttatgctta aatgcgtact tatatgcgtc tatttatgta ggatgaaagg
   5341 tagtctagta cctcctgtga tattatccca ttccatgcgg ggtatcgtat gcttccttca
   5401 gcactaccct ttagctgttc tatatgctgc cactcctcaa ttggattagt ctcatccttc
   5461 aatgctatca tttcctttga tattggatca tactaagaaa ccattattat catgacatta
   5521 acctataaaa ataggcgtat cacgaggccc tttcgtctcg cgcgtttcgg tgatgacggt
   5581 gaaaacctct gacacatgca gctcccggag acggtcacag cttgtctgta agcggatgcc
   5641 gggagcagac aagcccgtca gggcgcgtca gcgggtgttg gcgggtgtcg gggctggctt
   5701 aactatgcgg catcagagca gattgtactg agagtgcacc atagatcaac gacattacta
   5761 tatatataat ataggaagca tttaatagaa cagcatcgta atatatgtgt actttgcagt
   5821 tatgacgcca gatggcagta gtggaagata ttctttattg aaaaatagct tgtcacctta
   5881 cgtacaatct tgatccggag cttttctttt tttgccgatt aagaattaat tcggtcgaaa
   5941 aaagaaaagg agagggccaa gagggagggc attggtgact attgagcacg tgagtatacg
   6001 tgattaagca cacaaaggca gcttggagta tgtctgttat taatttcaca ggtagttctg
   6061 gtccattggt gaaagtttgc ggcttgcaga gcacagaggc cgcagaatgt gctctagatt
   6121 ccgatgctga cttgctgggt attatatgtg tgcccaatag aaagagaaca attgacccgg
   6181 ttattgcaag gaaaatttca agtcttgtaa aagcatataa aaatagttca ggcactccga
   6241 aatacttggt tggcgtgttt cgtaatcaac ctaaggagga tgttttggct ctggtcaatg
   6301 attacggcat tgatatcgtc caactgcatg gagatgagtc gtggcaagaa taccaagagt
   6361 tcctcggttt gccagttatt aaaagactcg tatttccaaa agactgcaac atactactca
   6421 gtgcagcttc acagaaacct cattcgttta ttcccttgtt tgattcagaa gcaggtggga
   6481 caggtgaact tttggattgg aactcgattt ctgactgggt tggaaggcaa gagagccccg
   6541 aaagcttaca ttttatgtta gctggtggac tgacgccaga aaatgttggt gatgcgctta
   6601 gattaaatgg cgttattggt gttgatgtaa gcggaggtgt ggagacaaat ggtgtaaaag
   6661 actctaacaa aatagcaaat ttcgtcaaaa atgctaagaa ataggttatt actgagtagt
   6721 atttatttaa gtattgtttg tgcacttgcc gatctatgcg gtgtgaaata ccgcacagat
   6781 gcgtaaggag aaaataccgc atcaggaaat tgtaagcgtt aatattttgt taaaattcgc
   6841 gttaaatttt tgttaaatca gctcattttt taaccaatag gccgaaatcg gcaaaatccc
   6901 ttataaatca aaagaataga ccgagatagg gttgagtgtt gttccagttt ggaacaagag
   6961 tccactatta aagaacgtgg actccaacgt caaagggcga aaaaccgtct atcagggcga
   7021 tggcccacta cgtgaaccat caccctaatc aagttttttg gggtcgaggt gccgtaaagc
   7081 actaaatcgg aaccctaaag ggagcccccg atttagagct tgacggggaa agccggcgaa
   7141 cgtggcgaga aaggaaggga agaaagcgaa aggagcgggc gctagggcgc tggcaagtgt
   7201 agcggtcacg ctgcgcgtaa ccaccacacc cgccgcgctt aatgcgccgc tacagggcgc
   7261 gtccattcgc cattcaggct gcgcaactgt tgggaagggc gat
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....