pLVX-DD-ZsGreen1 Control

价格:3500元

联系方式:I47-825O-882O

相关技术服务:质粒构建    基因合成    质粒大提

买家导航

载体基本信息

出品公司: Clontech
载体名称: pLVX-DD-ZsGreen1 Control
质粒类型: 慢病毒载体;荧光报告载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
克隆方法: 限制性内切酶,多克隆位点
启动子:
载体大小: 9134 bp
5' 测序引物及序列: --
3' 测序引物及序列: --
载体标签: DD tag (N-端)
载体抗性: 氨苄青霉素
筛选标记: 嘌呤霉素(Puromycin)
克隆菌株: Stbl3
宿主细胞(系): 常规细胞系(293、CV-1、CHO等)
备注: 慢病毒载体pLVX-DD-ZsGreen1-Control组成型表达DD-ZsGreen1,是pLVX-DD-ZsGreen1 Reporter载体的阳性对照载体;
DD-tdTomato与tdTomato相比,N端融合了destabilization domain (DD)去稳定结构域,导致ZsGreen1在细胞内很快被蛋白酶降解,降低了背景荧光,是研究启动子活性的理想报告基因。
产品目录号: 631752
稳定性: 稳表达
组成型/诱导型: 组成型
病毒/非病毒: 慢病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pLVX-DD-ZsGreen1 Control载体图谱pLVX-DD-ZsGreen1 Control 载体特征

载体简介

载体序列

LOCUS    pLVX-DD-ZsGreen1_Control  9087 bp  DNA  circular       6-NOV-2009
COMMENT   Created by Clontech Laboratories Inc. http://www.clontech.com
COMMENT   Cat. No. 631751,631752
FEATURES       Location/Qualifiers
   LTR       1..635
           /label=5'\LTR
   misc_feature  685..822
           /label=packaging\signal
   promoter    2185..2787
           /label=CMV\IE\Promoter
   misc_feature  5055..5646
           /label=WPRE
   rep_origin   complement(6955..7628)
           /label=pUC\origin
   CDS       complement(7773..8769)
           /label=Amp(R)
   misc_binding  1303..1536
           /label=RRE
   misc_binding  636..653
           /label=PBS
   misc_feature  2028..2151
           /label=cPPT/CTS
   LTR       5849..6485
           /label=3'\LTR
   misc_feature  3913..4421
           /label=PGK\Promoter
   misc_feature  4442..5041
           /label=Puro(R)
   CDS       2880..3203
           /label=DD
   CDS       3210..3902
           /label=ZsGreen1
BASE COUNT   2245 a   2363 c   2407 g   2072 t 
ORIGIN
    1 tggaagggct aattcactcc caaagaagac aagatatcct tgatctgtgg atctaccaca 
    61 cacaaggcta cttccctgat tagcagaact acacaccagg gccaggggtc agatatccac 
   121 tgacctttgg atggtgctac aagctagtac cagttgagcc agataaggta gaagaggcca 
   181 ataaaggaga gaacaccagc ttgttacacc ctgtgagcct gcatgggatg gatgacccgg 
   241 agagagaagt gttagagtgg aggtttgaca gccgcctagc atttcatcac gtggcccgag 
   301 agctgcatcc ggagtacttc aagaactgct gatatcgagc ttgctacaag ggactttccg 
   361 ctggggactt tccagggagg cgtggcctgg gcgggactgg ggagtggcga gccctcagat 
   421 cctgcatata agcagctgct ttttgcctgt actgggtctc tctggttaga ccagatctga 
   481 gcctgggagc tctctggcta actagggaac ccactgctta agcctcaata aagcttgcct 
   541 tgagtgcttc aagtagtgtg tgcccgtctg ttgtgtgact ctggtaacta gagatccctc 
   601 agaccctttt agtcagtgtg gaaaatctct agcagtggcg cccgaacagg gacttgaaag 
   661 cgaaagggaa accagaggag ctctctcgac gcaggactcg gcttgctgaa gcgcgcacgg 
   721 caagaggcga ggggcggcga ctggtgagta cgccaaaaat tttgactagc ggaggctaga 
   781 aggagagaga tgggtgcgag agcgtcagta ttaagcgggg gagaattaga tcgcgatggg 
   841 aaaaaattcg gttaaggcca gggggaaaga aaaaatataa attaaaacat atagtatggg 
   901 caagcaggga gctagaacga ttcgcagtta atcctggcct gttagaaaca tcagaaggct 
   961 gtagacaaat actgggacag ctacaaccat cccttcagac aggatcagaa gaacttagat 
   1021 cattatataa tacagtagca accctctatt gtgtgcatca aaggatagag ataaaagaca 
   1081 ccaaggaagc tttagacaag atagaggaag agcaaaacaa aagtaagacc accgcacagc 
   1141 aagcggccgg ccgctgatct tcagacctgg aggaggagat atgagggaca attggagaag 
   1201 tgaattatat aaatataaag tagtaaaaat tgaaccatta ggagtagcac ccaccaaggc 
   1261 aaagagaaga gtggtgcaga gagaaaaaag agcagtggga ataggagctt tgttccttgg 
   1321 gttcttggga gcagcaggaa gcactatggg cgcagcgtca atgacgctga cggtacaggc 
   1381 cagacaatta ttgtctggta tagtgcagca gcagaacaat ttgctgaggg ctattgaggc 
   1441 gcaacagcat ctgttgcaac tcacagtctg gggcatcaag cagctccagg caagaatcct 
   1501 ggctgtggaa agatacctaa aggatcaaca gctcctgggg atttggggtt gctctggaaa 
   1561 actcatttgc accactgctg tgccttggaa tgctagttgg agtaataaat ctctggaaca 
   1621 gatttggaat cacacgacct ggatggagtg ggacagagaa attaacaatt acacaagctt 
   1681 aatacactcc ttaattgaag aatcgcaaaa ccagcaagaa aagaatgaac aagaattatt 
   1741 ggaattagat aaatgggcaa gtttgtggaa ttggtttaac ataacaaatt ggctgtggta 
   1801 tataaaatta ttcataatga tagtaggagg cttggtaggt ttaagaatag tttttgctgt 
   1861 actttctata gtgaatagag ttaggcaggg atattcacca ttatcgtttc agacccacct 
   1921 cccaaccccg aggggacccg acaggcccga aggaatagaa gaagaaggtg gagagagaga 
   1981 cagagacaga tccattcgat tagtgaacgg atctcgacgg tatcgccttt aaaagaaaag 
   2041 gggggattgg ggggtacagt gcaggggaaa gaatagtaga cataatagca acagacatac 
   2101 aaactaaaga attacaaaaa caaattacaa aaattcaaaa ttttcgggtt tattacaggg 
   2161 acagcagaga tccagtttat cgataagctt gggagttccg cgttacataa cttacggtaa 
   2221 atggcccgcc tggctgaccg cccaacgacc cccgcccatt gacgtcaata atgacgtatg 
   2281 ttcccatagt aacgccaata gggactttcc attgacgtca atgggtggag tatttacggt 
   2341 aaactgccca cttggcagta catcaagtgt atcatatgcc aagtacgccc cctattgacg 
   2401 tcaatgacgg taaatggccc gcctggcatt atgcccagta catgacctta tgggactttc 
   2461 ctacttggca gtacatctac gtattagtca tcgctattac catggtgatg cggttttggc 
   2521 agtacatcaa tgggcgtgga tagcggtttg actcacgggg atttccaagt ctccacccca 
   2581 ttgacgtcaa tgggagtttg ttttggcacc aaaatcaacg ggactttcca aaatgtcgta 
   2641 acaactccgc cccattgacg caaatgggcg gtaggcgtgt acggtgggag gtctatataa 
   2701 gcagagctcg tttagtgaac cgtcagatcg cctggagacg ccatccacgc tgttttgacc 
   2761 tccatagaag acaccgactc tactagagga tcgctagcgc taccggactc agatctcgag 
   2821 ctcaagcttc gaattctgca gtcgacggta ccgcgggccc gggatcccgc gactctagaa 
   2881 tgggagtgca ggtggaaacc atctccccag gagacgggcg caccttcccc aagcgcggcc 
   2941 agacctgtgt ggtgcactac accgggatgc ttgaagatgg aaagaaagtc gattcctccc 
   3001 gggacagaaa caagcccttt aagtttatgc taggcaagca ggaggtgatc cgaggctggg 
   3061 aagaaggggt tgcccagatg agtgtgggtc agagagccaa actgactata tctccagatt 
   3121 atgcctatgg tgccactggg cacccaggca tcatcccacc acatgccact ctcgtcttcg 
   3181 atgtggagct tctaaaaccg gaaagatcta tggcccagtc caagcacggc ctgaccaagg 
   3241 agatgaccat gaagtaccgc atggagggct gcgtggacgg ccacaagttc gtgatcaccg 
   3301 gcgagggcat cggctacccc ttcaagggca agcaggccat caacctgtgc gtggtggagg 
   3361 gcggcccctt gcccttcgcc gaggacatct tgtctgccgc cttcatgtac ggcaaccgcg 
   3421 tgttcaccga gtatccccag gacatcgtcg actacttcaa gaactcctgc cccgccggct 
   3481 acacctggga ccgctccttc ctgttcgagg acggcgccgt gtgcatctgc aacgccgaca 
   3541 tcaccgtgag cgtggaggag aactgcatgt accacgagtc caagttctac ggcgtgaact 
   3601 tccccgccga cggccccgtg atgaagaaga tgaccgacaa ctgggagccc tcctgcgaga 
   3661 agatcatccc cgtgcccaag cagggcatct tgaagggcga cgtgagcatg tacctgctgc 
   3721 tgaaggacgg tggccgcttg cgctgccagt tcgacaccgt gtacaaggcc aagtccgtgc 
   3781 cccgcaagat gcccgactgg cacttcatcc agcacaagct gacccgcgag gaccgcagcg 
   3841 acgccaagaa ccagaagtgg cacctgaccg agcacgccat cgcctccggc tccgccttgc 
   3901 cctagtctag ataattctac cgggtagggg aggcgctttt cccaaggcag tctggagcat 
   3961 gcgctttagc agccccgctg ggcacttggc gctacacaag tggcctctgg cctcgcacac 
   4021 attccacatc caccggtagg cgccaaccgg ctccgttctt tggtggcccc ttcgcgccac 
   4081 cttctactcc tcccctagtc aggaagttcc cccccgcccc gcagctcgcg tcgtgcagga 
   4141 cgtgacaaat ggaagtagca cgtctcacta gtctcgtgca gatggacagc accgctgagc 
   4201 aatggaagcg ggtaggcctt tggggcagcg gccaatagca gctttgctcc ttcgctttct 
   4261 gggctcagag gctgggaagg ggtgggtccg ggggcgggct caggggcggg ctcaggggcg 
   4321 gggcgggcgc ccgaaggtcc tccggaggcc cggcattctg cacgcttcaa aagcgcacgt 
   4381 ctgccgcgct gttctcctct tcctcatctc cgggcctttc gacctgcagc ccaagcttac 
   4441 catgaccgag tacaagccca cggtgcgcct cgccacccgc gacgacgtcc ccagggccgt 
   4501 acgcaccctc gccgccgcgt tcgccgacta ccccgccacg cgccacaccg tcgatccgga 
   4561 ccgccacatc gagcgggtca ccgagctgca agaactcttc ctcacgcgcg tcgggctcga 
   4621 catcggcaag gtgtgggtcg cggacgacgg cgccgcggtg gcggtctgga ccacgccgga 
   4681 gagcgtcgaa gcgggggcgg tgttcgccga gatcggcccg cgcatggccg agttgagcgg 
   4741 ttcccggctg gccgcgcagc aacagatgga aggcctcctg gcgccgcacc ggcccaagga 
   4801 gcccgcgtgg ttcctggcca ccgtcggcgt ctcgcccgac caccagggca agggtctggg 
   4861 cagcgccgtc gtgctccccg gagtggaggc ggccgagcgc gccggggtgc ccgccttcct 
   4921 ggagacctcc gcgccccgca acctcccctt ctacgagcgg ctcggcttca ccgtcaccgc 
   4981 cgacgtcgag gtgcccgaag gaccgcgcac ctggtgcatg acccgcaagc ccggtgcctg 
   5041 accgcgtctg gaacaatcaa cctctggatt acaaaatttg tgaaagattg actggtattc 
   5101 ttaactatgt tgctcctttt acgctatgtg gatacgctgc tttaatgcct ttgtatcatg 
   5161 ctattgcttc ccgtatggct ttcattttct cctccttgta taaatcctgg ttgctgtctc 
   5221 tttatgagga gttgtggccc gttgtcaggc aacgtggcgt ggtgtgcact gtgtttgctg 
   5281 acgcaacccc cactggttgg ggcattgcca ccacctgtca gctcctttcc gggactttcg 
   5341 ctttccccct ccctattgcc acggcggaac tcatcgccgc ctgccttgcc cgctgctgga 
   5401 caggggctcg gctgttgggc actgacaatt ccgtggtgtt gtcggggaag ctgacgtcct 
   5461 ttccatggct gctcgcctgt gttgccacct ggattctgcg cgggacgtcc ttctgctacg 
   5521 tcccttcggc cctcaatcca gcggaccttc cttcccgcgg cctgctgccg gctctgcggc 
   5581 ctcttccgcg tcttcgcctt cgccctcaga cgagtcggat ctccctttgg gccgcctccc 
   5641 cgcctggaat taattctgca gtcgagacct agaaaaacat ggagcaatca caagtagcaa 
   5701 tacagcagct accaatgctg attgtgcctg gctagaagca caagaggagg aggaggtggg 
   5761 ttttccagtc acacctcagg tacctttaag accaatgact tacaaggcag ctgtagatct 
   5821 tagccacttt ttaaaagaaa agaggggact ggaagggcta attcactccc aacgaagaca 
   5881 agatatcctt gatctgtgga tctaccacac acaaggctac ttccctgatt agcagaacta 
   5941 cacaccaggg ccaggggtca gatatccact gacctttgga tggtgctaca agctagtacc 
   6001 agttgagcca gataaggtag aagaggccaa taaaggagag aacaccagct tgttacaccc 
   6061 tgtgagcctg catgggatgg atgacccgga gagagaagtg ttagagtgga ggtttgacag 
   6121 ccgcctagca tttcatcacg tggcccgaga gctgcatccg gagtacttca agaactgctg 
   6181 atatcgagct tgctacaagg gactttccgc tggggacttt ccagggaggc gtggcctggg 
   6241 cgggactggg gagtggcgag ccctcagatc ctgcatataa gcagctgctt tttgcctgta 
   6301 ctgggtctct ctggttagac cagatctgag cctgggagct ctctggctaa ctagggaacc 
   6361 cactgcttaa gcctcaataa agcttgcctt gagtgcttca agtagtgtgt gcccgtctgt 
   6421 tgtgtgactc tggtaactag agatccctca gaccctttta gtcagtgtgg aaaatctcta 
   6481 gcagtagtag ttcatgtcat cttattattc agtatttata acttgcaaag aaatgaatat 
   6541 cagagagtga gaggccttga cattgctagc gttttaccgt cgacctctag ctagagcttg 
   6601 gcgtaatcat ggtcatagct gtttcctgtg tgaaattgtt atccgctcac aattccacac 
   6661 aacatacgag ccggaagcat aaagtgtaaa gcctggggtg cctaatgagt gagctaactc 
   6721 acattaattg cgttgcgctc actgcccgct ttccagtcgg gaaacctgtc gtgccagctg 
   6781 cattaatgaa tcggccaacg cgcggggaga ggcggtttgc gtattgggcg ctcttccgct 
   6841 tcctcgctca ctgactcgct gcgctcggtc gttcggctgc ggcgagcggt atcagctcac 
   6901 tcaaaggcgg taatacggtt atccacagaa tcaggggata acgcaggaaa gaacatgtga 
   6961 gcaaaaggcc agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg cgttgctggc gtttttccat 
   7021 aggctccgcc cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct caagtcagag gtggcgaaac 
   7081 ccgacaggac tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa gctccctcgt gcgctctcct 
   7141 gttccgaccc tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc tcccttcggg aagcgtggcg 
   7201 ctttctcata gctcacgctg taggtatctc agttcggtgt aggtcgttcg ctccaagctg 
   7261 ggctgtgtgc acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg ccttatccgg taactatcgt 
   7321 cttgagtcca acccggtaag acacgactta tcgccactgg cagcagccac tggtaacagg 
   7381 attagcagag cgaggtatgt aggcggtgct acagagttct tgaagtggtg gcctaactac 
   7441 ggctacacta gaagaacagt atttggtatc tgcgctctgc tgaagccagt taccttcgga 
   7501 aaaagagttg gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg ctggtagcgg tggttttttt 
   7561 gtttgcaagc agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc aagaagatcc tttgatcttt 
   7621 tctacggggt ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt aagggatttt ggtcatgaga 
   7681 ttatcaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttaaattaaa aatgaagttt taaatcaatc 
   7741 taaagtatat atgagtaaac ttggtctgac agttaccaat gcttaatcag tgaggcacct 
   7801 atctcagcga tctgtctatt tcgttcatcc atagttgcct gactccccgt cgtgtagata 
   7861 actacgatac gggagggctt accatctggc cccagtgctg caatgatacc gcgagaccca 
   7921 cgctcaccgg ctccagattt atcagcaata aaccagccag ccggaagggc cgagcgcaga 
   7981 agtggtcctg caactttatc cgcctccatc cagtctatta attgttgccg ggaagctaga 
   8041 gtaagtagtt cgccagttaa tagtttgcgc aacgttgttg ccattgctac aggcatcgtg 
   8101 gtgtcacgct cgtcgtttgg tatggcttca ttcagctccg gttcccaacg atcaaggcga 
   8161 gttacatgat cccccatgtt gtgcaaaaaa gcggttagct ccttcggtcc tccgatcgtt 
   8221 gtcagaagta agttggccgc agtgttatca ctcatggtta tggcagcact gcataattct 
   8281 cttactgtca tgccatccgt aagatgcttt tctgtgactg gtgagtactc aaccaagtca 
   8341 ttctgagaat agtgtatgcg gcgaccgagt tgctcttgcc cggcgtcaat acgggataat 
   8401 accgcgccac atagcagaac tttaaaagtg ctcatcattg gaaaacgttc ttcggggcga 
   8461 aaactctcaa ggatcttacc gctgttgaga tccagttcga tgtaacccac tcgtgcaccc 
   8521 aactgatctt cagcatcttt tactttcacc agcgtttctg ggtgagcaaa aacaggaagg 
   8581 caaaatgccg caaaaaaggg aataagggcg acacggaaat gttgaatact catactcttc 
   8641 ctttttcaat attattgaag catttatcag ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt 
   8701 gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca 
   8761 cctgacgtcg acggatcggg agatcaactt gtttattgca gcttataatg gttacaaata 
   8821 aagcaatagc atcacaaatt tcacaaataa agcatttttt tcactgcatt ctagttgtgg 
   8881 tttgtccaaa ctcatcaatg tatcttatca tgtctggatc aactggataa ctcaagctaa 
   8941 ccaaaatcat cccaaacttc ccaccccata ccctattacc actgccaatt acctgtggtt 
   9001 tcatttactc taaacctgtg attcctctga attattttca ttttaaagaa attgtatttg 
   9061 ttaaatatgt actacaaact tagtagt 
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng 沪ICP备2021037978号-1
欢迎您的访问和咨询....