pMal-c4X

价格:800元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

pMalc4X载体基本信息

出品公司: NEB
载体名称: pMal-c4X, pMalc4X, pMal c4X
质粒类型: 大肠杆菌蛋白表达载体
表达水平:
启动子: Tac
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 6645 bp
5' 测序引物及序列: MalE引物: 5'-GGTCGTCAGACTGTCGATGAAGCC-3';
MBP-F: 5'-gatgaagccctgaaagacgcgcag-3'
3' 测序引物及序列: pBad-R:  5'-gatttaatctgtatcagg-3';
M13-F: 5'-TGTAAAACGACGGCCAGT-3'
载体标签: N-MBP, N-Factor Xa
载体抗性: Ampicillin 氨苄
备注: 融合表达麦芽糖结合蛋白MBP,蛋白定位于细胞周质。
产品目录号: E8000S
稳定性: 瞬时表达 Transient
组成型: 诱导表达
病毒/非病毒: 非病毒

pMalc4X载体质粒图谱和多克隆位点信息

pMal-c4X载体图谱

pMal-c4X多克隆位点

pMalc4X载体简介

pMalc4X载体序列

LOCUS    pMAL-c4X        6645 bp  DNA   circular   22-OCT-2007
DEFINITION Cloning vector pMAL-c4X, complete sequence.
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS  .
SOURCE   Cloning vector pMAL-c4X
 ORGANISM Cloning vector pMAL-c4X
      other sequences; artificial sequences; vectors.
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.biofeng.com/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..6645
           /organism="Cloning vector pMAL-c4X"
           /mol_type="other DNA"
   gene      15..1163
           /gene="lacIq"
   promoter    15..46
           /gene="lacIq"
           /label="lacIq promoter (overexpressing mutant)(clockwise)"
   CDS       81..1163
           /gene="lacIq"
           /exception="alternative start codon"
           /codon_start=1
           /transl_table=11
           /product="lac repressor (LacI)"
   gene      1406..3307
           /gene="malE expression cassette"
   promoter    1406..1433
           /gene="malE expression cassette"
           /label="Ptac promoter (clockwise)"
   CDS       1528..2916
           /gene="malE expression cassette"
           /label="malE sequence 1528..2628; multiple cloning site
           region 2629..2734; lacZalpha sequence 2735..2916"
           /codon_start=1
           /product="maltose binding protein (MBP) fusion"
   primer_bind   2587..2610
           /label="malE primer sequence (NEB #S1237S)"
   misc_feature  2695..2732
           /gene="malE expression cassette"
           /label="multiple cloning site (EcoRI-HindIII)"
   terminator   3104..3307
           /gene="malE expression cassette"
           /label="rrnB T1T2 transcription terminators"
   gene      3417..4277
           /gene="bla"
   CDS       3417..4277
           /gene="bla"
           /label="ampR (confers resistance to ampicillin)"
           /codon_start=1
           /product="beta-lactamase"
   sig_peptide   3417..3485
           /gene="bla"
           /label="required for secretion to the periplasm; cleaved off to form the mature beta-lactamase protein"
   rep_origin   complement(4319..4832)
           /label="M13 origin of replication (+ -)"
   rep_origin   4943..5531
           /label="pMB1 origin of replication (clockwise) (RNAII -35 to RNA/DNA switch point)"
   gene      complement(5961..6152)
           /gene="rop"
   CDS       complement(5961..6152)
           /gene="rop"
           /exception="alternative start codon"
           /codon_start=1
           /transl_table=11
           /product="ROP protein"
BASE COUNT   1694 a  1669 c  1769 g  1513 t
ORIGIN
    1 ccgacaccat cgaatggtgc aaaacctttc gcggtatggc atgatagcgc ccggaagaga
    61 gtcaattcag ggtggtgaat gtgaaaccag taacgttata cgatgtcgca gagtatgccg
   121 gtgtctctta tcagaccgtt tcccgcgtgg tgaaccaggc cagccacgtt tctgcgaaaa
   181 cgcgggaaaa agtggaagcg gcgatggcgg agctgaatta cattcccaac cgcgtggcac
   241 aacaactggc gggcaaacag tcgttgctga ttggcgttgc cacctccagt ctggccctgc
   301 acgcgccgtc gcaaattgtc gcggcgatta aatctcgcgc cgatcaactg ggtgccagcg
   361 tggtggtgtc gatggtagaa cgaagcggcg tcgaagcctg taaagcggcg gtgcacaatc
   421 ttctcgcgca acgcgtcagt gggctgatca ttaactatcc gctggatgac caggatgcca
   481 ttgctgtgga agctgcctgc actaatgttc cggcgttatt tcttgatgtc tctgaccaga
   541 cacccatcaa cagtattatt ttctcccatg aagacggtac gcgactgggc gtggagcatc
   601 tggtcgcatt gggtcaccag caaatcgcgc tgttagcggg cccattaagt tctgtctcgg
   661 cgcgtctgcg tctggctggc tggcataaat atctcactcg caatcaaatt cagccgatag
   721 cggaacggga aggcgactgg agtgccatgt ccggttttca acaaaccatg caaatgctga
   781 atgagggcat cgttcccact gcgatgctgg ttgccaacga tcagatggcg ctgggcgcaa
   841 tgcgcgccat taccgagtcc gggctgcgcg ttggtgcgga tatctcggta gtgggatacg
   901 acgataccga agacagctca tgttatatcc cgccgttaac caccatcaaa caggattttc
   961 gcctgctggg gcaaaccagc gtggaccgct tgctgcaact ctctcagggc caggcggtga
   1021 agggcaatca gctgttgccc gtctcactgg tgaaaagaaa aaccaccctg gcgcccaata
   1081 cgcaaaccgc ctctccccgc gcgttggccg attcattaat gcagctggca cgacaggttt
   1141 cccgactgga aagcgggcag tgagcgcaac gcaattaatg taagttagct cactcattag
   1201 gcacaattct catgtttgac agcttatcat cgactgcacg gtgcaccaat gcttctggcg
   1261 tcaggcagcc atcggaagct gtggtatggc tgtgcaggtc gtaaatcact gcataattcg
   1321 tgtcgctcaa ggcgcactcc cgttctggat aatgtttttt gcgccgacat cataacggtt
   1381 ctggcaaata ttctgaaatg agctgttgac aattaatcat cggctcgtat aatgtgtgga
   1441 attgtgagcg gataacaatt tcacacagga aacagccagt ccgtttaggt gttttcacga
   1501 gcacttcacc aacaaggacc atagcatatg aaaatcgaag aaggtaaact ggtaatctgg
   1561 attaacggcg ataaaggcta taacggtctc gctgaagtcg gtaagaaatt cgagaaagat
   1621 accggaatta aagtcaccgt tgagcatccg gataaactgg aagagaaatt cccacaggtt
   1681 gcggcaactg gcgatggccc tgacattatc ttctgggcac acgaccgctt tggtggctac
   1741 gctcaatctg gcctgttggc tgaaatcacc ccggacaaag cgttccagga caagctgtat
   1801 ccgtttacct gggatgccgt acgttacaac ggcaagctga ttgcttaccc gatcgctgtt
   1861 gaagcgttat cgctgattta taacaaagat ctgctgccga acccgccaaa aacctgggaa
   1921 gagatcccgg cgctggataa agaactgaaa gcgaaaggta agagcgcgct gatgttcaac
   1981 ctgcaagaac cgtacttcac ctggccgctg attgctgctg acgggggtta tgcgttcaag
   2041 tatgaaaacg gcaagtacga cattaaagac gtgggcgtgg ataacgctgg cgcgaaagcg
   2101 ggtctgacct tcctggttga cctgattaaa aacaaacaca tgaatgcaga caccgattac
   2161 tccatcgcag aagctgcctt taataaaggc gaaacagcga tgaccatcaa cggcccgtgg
   2221 gcatggtcca acatcgacac cagcaaagtg aattatggtg taacggtact gccgaccttc
   2281 aagggtcaac catccaaacc gttcgttggc gtgctgagcg caggtattaa cgccgccagt
   2341 ccgaacaaag agctggcaaa agagttcctc gaaaactatc tgctgactga tgaaggtctg
   2401 gaagcggtta ataaagacaa accgctgggt gccgtagcgc tgaagtctta cgaggaagag
   2461 ttggtgaaag atccgcggat tgccgccact atggaaaacg cccagaaagg tgaaatcatg
   2521 ccgaacatcc cgcagatgtc cgctttctgg tatgccgtgc gtactgcggt gatcaacgcc
   2581 gccagcggtc gtcagactgt cgatgaagcc ctgaaagacg cgcagactaa ttcgagctcg
   2641 aacaacaaca acaataacaa taacaacaac ctcgggatcg agggaaggat ttcagaattc
   2701 ggatcctcta gagtcgacct gcaggcaagc ttggcactgg ccgtcgtttt acaacgtcgt
   2761 gactgggaaa accctggcgt tacccaactt aatcgccttg cagcacatcc ccctttcgcc
   2821 agctggcgta atagcgaaga ggcccgcacc gatcgccctt cccaacagtt gcgcagcctg
   2881 aatggcgaat ggcagcttgg ctgttttggc ggatgagata agattttcag cctgatacag
   2941 attaaatcag aacgcagaag cggtctgata aaacagaatt tgcctggcgg cagtagcgcg
   3001 gtggtcccac ctgaccccat gccgaactca gaagtgaaac gccgtagcgc cgatggtagt
   3061 gtggggtctc cccatgcgag agtagggaac tgccaggcat caaataaaac gaaaggctca
   3121 gtcgaaagac tgggcctttc gttttatctg ttgtttgtcg gtgaacgctc tcctgagtag
   3181 gacaaatccg ccgggagcgg atttgaacgt tgcgaagcaa cggcccggag ggtggcgggc
   3241 aggacgcccg ccataaactg ccaggcatca aattaagcag aaggccatcc tgacggatgg
   3301 cctttttgcg tttctacaaa ctcttttgtt tatttttcta aatacattca aatatgtatc
   3361 cgctcatgag acaataaccc tgataaatgc ttcaataata ttgaaaaagg aagagtatga
   3421 gtattcaaca tttccgtgtc gcccttattc ccttttttgc ggcattttgc cttcctgttt
   3481 ttgctcaccc agaaacgctg gtgaaagtaa aagatgctga agatcagttg ggtgcacgag
   3541 tgggttacat cgaactggat ctcaacagcg gtaagatcct tgagagtttt cgccccgaag
   3601 aacgtttccc aatgatgagc acttttaaag ttctgctatg tggcgcggta ttatcccgtg
   3661 ttgacgccgg gcaagagcaa ctcggtcgcc gcatacacta ttctcagaat gacttggttg
   3721 agtactcacc agtcacagaa aagcatctta cggatggcat gacagtaaga gaattatgca
   3781 gtgctgccat aaccatgagt gataacactg cggccaactt acttctgaca acgatcggag
   3841 gaccgaagga gctaaccgct tttttgcaca acatggggga tcatgtaact cgccttgatc
   3901 gttgggaacc ggagctgaat gaagccatac caaacgacga gcgtgacacc acgatgcctg
   3961 tagcaatggc aacaacgttg cgcaaactat taactggcga actacttact ctagcttccc
   4021 ggcaacaatt aatagactgg atggaggcgg ataaagttgc aggaccactt ctgcgctcgg
   4081 cccttccggc tggctggttt attgctgata aatctggagc cggtgagcgt gggtctcgcg
   4141 gtatcattgc agcactgggg ccagatggta agccctcccg tatcgtagtt atctacacga
   4201 cggggagtca ggcaactatg gatgaacgaa atagacagat cgctgagata ggtgcctcac
   4261 tgattaagca ttggtaactg tcagaccaag tttactcata tatactttag attgatttac
   4321 cccggttgat aatcagaaaa gccccaaaaa caggaagatt gtataagcaa atatttaaat
   4381 tgtaaacgtt aatattttgt taaaattcgc gttaaatttt tgttaaatca gctcattttt
   4441 taaccaatag gccgaaatcg gcaaaatccc ttataaatca aaagaataga ccgagatagg
   4501 gttgagtgtt gttccagttt ggaacaagag tccactatta aagaacgtgg actccaacgt
   4561 caaagggcga aaaaccgtct atcagggcga tggcccacta cgtgaaccat cacccaaatc
   4621 aagttttttg gggtcgaggt gccgtaaagc actaaatcgg aaccctaaag ggagcccccg
   4681 atttagagct tgacggggaa agccggcgaa cgtggcgaga aaggaaggga agaaagcgaa
   4741 aggagcgggc gctagggcgc tggcaagtgt agcggtcacg ctgcgcgtaa ccaccacacc
   4801 cgccgcgctt aatgcgccgc tacagggcgc gtaaaaggat ctaggtgaag atcctttttg
   4861 ataatctcat gaccaaaatc ccttaacgtg agttttcgtt ccactgagcg tcagaccccg
   4921 tagaaaagat caaaggatct tcttgagatc ctttttttct gcgcgtaatc tgctgcttgc
   4981 aaacaaaaaa accaccgcta ccagcggtgg tttgtttgcc ggatcaagag ctaccaactc
   5041 tttttccgaa ggtaactggc ttcagcagag cgcagatacc aaatactgtc cttctagtgt
   5101 agccgtagtt aggccaccac ttcaagaact ctgtagcacc gcctacatac ctcgctctgc
   5161 taatcctgtt accagtggct gctgccagtg gcgataagtc gtgtcttacc gggttggact
   5221 caagacgata gttaccggat aaggcgcagc ggtcgggctg aacggggggt tcgtgcacac
   5281 agcccagctt ggagcgaacg acctacaccg aactgagata cctacagcgt gagctatgag
   5341 aaagcgccac gcttcccgaa gggagaaagg cggacaggta tccggtaagc ggcagggtcg
   5401 gaacaggaga gcgcacgagg gagcttccag ggggaaacgc ctggtatctt tatagtcctg
   5461 tcgggtttcg ccacctctga cttgagcgtc gatttttgtg atgctcgtca ggggggcgga
   5521 gcctatggaa aaacgccagc aacgcggcct ttttacggtt cctggccttt tgctggcctt
   5581 ttgctcacat gttctttcct gcgttatccc ctgattctgt ggataaccgt attaccgcct
   5641 ttgagtgagc tgataccgct cgccgcagcc gaacgaccga gcgcagcgag tcagtgagcg
   5701 aggaagcgga agagcgcctg atgcggtatt ttctccttac gcatctgtgc ggtatttcac
   5761 accgcatata tggtgcactc tcagtacaat ctgctctgat gccgcatagt taagccagta
   5821 tacactccgc tatcgctacg tgactgggtc atggctgcgc cccgacaccc gccaacaccc
   5881 gctgacgcgc cctgacgggc ttgtctgctc ccggcatccg cttacagaca agctgtgacc
   5941 gtctccggga gctgcatgtg tcagaggttt tcaccgtcat caccgaaacg cgcgaggcag
   6001 ctgcggtaaa gctcatcagc gtggtcgtgc agcgattcac agatgtctgc ctgttcatcc
   6061 gcgtccagct cgttgagttt ctccagaagc gttaatgtct ggcttctgat aaagcgggcc
   6121 atgttaaggg cggttttttc ctgtttggtc actgatgcct ccgtgtaagg gggatttctg
   6181 ttcatggggg taatgatacc gatgaaacga gagaggatgc tcacgatacg ggttactgat
   6241 gatgaacatg cccggttact ggaacgttgt gagggtaaac aactggcggt atggatgcgg
   6301 cgggaccaga gaaaaatcac tcagggtcaa tgccagcgct tcgttaatac agatgtaggt
   6361 gttccacagg gtagccagca gcatcctgcg atgcagatcc ggaacataat ggtgcagggc
   6421 gctgacttcc gcgtttccag actttacgaa acacggaaac cgaagaccat tcatgttgtt
   6481 gctcaggtcg cagacgtttt gcagcagcag tcgcttcacg ttcgctcgcg tatcggtgat
   6541 tcattctgct aaccagtaag gcaaccccgc cagcctagcc gggtcctcaa cgacaggagc
   6601 acgatcatgc gcacccgtgg ccaggaccca acgctgcccg aaatt
//

pMalc4X载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

pMalc4X载体应用举例

分享到:
Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng