LeGO-iC2

价格:1000元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: Addgene
载体名称: LeGO-iC2
质粒类型: 慢病毒系统载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
启动子: --
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 7820bp
5' 测序引物及序列: GAGCTCACAACCCCTCACTC
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: 氨苄青霉素(Ampicillian)
筛选标记: --
备注: 克隆菌株为Stbl3或TOP10。
产品目录号: 27345
稳定性: --
组成型: --
病毒/非病毒: 慢病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

LeGO-iC2载体图谱载体简介

载体序列

LOCUS    LeGO-iC2	7820 bp 	DNA	SYN
DEFINITION LeGO-iC2
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..7820
           /organism="LeGO-iC2"
           /mol_type="other DNA"
   promoter    239..815
           /label="CMV_immearly_promoter"
   misc_feature  318..605
           /label="CAG_enhancer"
   misc_feature  772..792
           /label="CMV_fwd_primer"
   misc_feature  835..1015
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  835..1015
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   misc_feature  1126..1170
           /label="HIV-1_psi_pack"
   CDS       1564..2451
           /label="ORF frame 1"
           
   misc_feature  1686..1919
           /label="RRE"
           
   misc_feature  2450..2465
           /label="cPPT"
           
   misc_feature  2621..2637
           /label="pBluescriptKS_primer"
           
   misc_feature  2680..2713
           /label="loxP"
          
   misc_feature  3287..3859
           /label="IRES"
          
   CDS       complement(3764..4636)
           /label="ORF frame 2"
           
   CDS       3851..4573
           /label="ORF frame 2"
           
   gene      3866..4570
           /label="mCherry"
           
   misc_feature  4043..4096
           /label="Q66M (mCherry)"
           
   misc_feature  4620..4653
           /label="loxP"
          
   misc_feature  4711..5298
           /label="WPRE"
           
   CDS       4799..5353
           /label="ORF frame 2"
           
   CDS       4812..5852
           /label="ORF frame 3"
           
   misc_feature  complement(5301..5317)
           /label="pBluescriptKS_primer"
           
   misc_feature  5489..5510
           /label="U3PPT"
           
   misc_feature  5489..5504
           /label="cPPT"
          
   misc_feature  5826..6006
           /label="HIV-1_5_LTR"
           
   misc_feature  5826..6006
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
           
   gene      complement(6827..7687)
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"
           
   CDS       complement(6827..7687)
           /label="ORF frame 2"
           
   promoter    complement(7729..7757)
           /label="AmpR_promoter"
           
ORIGIN
  1 GTCGACGGAT CGGGAGATCT CCCGATCCCC TATGGTGCAC TCTCAGTACA ATCTGCTCTG
  61 ATGCCGCATA GTTAAGCCAG TATCTGCTCC CTGCTTGTGT GTTGGAGGTC GCTGAGTAGT
 121 GCGCGAGCAA AATTTAAGCT ACAACAAGGC AAGGCTTGAC CGACAATTGC ATGAAGAATC
 181 TGCTTAGGGT TAGGCGTTTT GCGCTGCTTC GCGATGTACG GGCCAGATAT ACGCGTTGAC
 241 ATTGATTATT GACTAGTTAT TAATAGTAAT CAATTACGGG GTCATTAGTT CATAGCCCAT
 301 ATATGGAGTT CCGCGTTACA TAACTTACGG TAAATGGCCC GCCTGGCTGA CCGCCCAACG
 361 ACCCCCGCCC ATTGACGTCA ATAATGACGT ATGTTCCCAT AGTAACGCCA ATAGGGACTT
 421 TCCATTGACG TCAATGGGTG GAGTATTTAC GGTAAACTGC CCACTTGGCA GTACATCAAG
 481 TGTATCATAT GCCAAGTACG CCCCCTATTG ACGTCAATGA CGGTAAATGG CCCGCCTGGC
 541 ATTATGCCCA GTACATGACC TTATGGGACT TTCCTACTTG GCAGTACATC TACGTATTAG
 601 TCATCGCTAT TACCATGGTG ATGCGGTTTT GGCAGTACAT CAATGGGCGT GGATAGCGGT
 661 TTGACTCACG GGGATTTCCA AGTCTCCACC CCATTGACGT CAATGGGAGT TTGTTTTGGC
 721 ACCAAAATCA ACGGGACTTT CCAAAATGTC GTAACAACTC CGCCCCATTG ACGCAAATGG
 781 GCGGTAGGCG TGTACGGTGG GAGGTCTATA TAAGCAGCGC GTTTTGCCTG TACTGGGTCT
 841 CTCTGGTTAG ACCAGATCTG AGCCTGGGAG CTCTCTGGCT AACTAGGGAA CCCACTGCTT
 901 AAGCCTCAAT AAAGCTTGCC TTGAGTGCTT CAAGTAGTGT GTGCCCGTCT GTTGTGTGAC
 961 TCTGGTAACT AGAGATCCCT CAGACCCTTT TAGTCAGTGT GGAAAATCTC TAGCAGTGGC
 1021 GCCCGAACAG GGACTTGAAA GCGAAAGGGA AACCAGAGGA GCTCTCTCGA CGCAGGACTC
 1081 GGCTTGCTGA AGCGCGCACG GCAAGAGGCG AGGGGCGGCG ACTGGTGAGT ACGCCAAAAA
 1141 TTTTGACTAG CGGAGGCTAG AAGGAGAGAG ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG
 1201 GGAGAATTAG ATCGCGATGG GAAAAAATTC GGTTAAGGCC AGGGGGAAAG AAAAAATATA
 1261 AATTAAAACA TATAGTATGG GCAAGCAGGG AGCTAGAACG ATTCGCAGTT AATCCTGGCC
 1321 TGTTAGAAAC ATCAGAAGGC TGTAGACAAA TACTGGGACA GCTACAACCA TCCCTTCAGA
 1381 CAGGATCAGA AGAACTTAGA TCATTATATA ATACAGTAGC AACCCTCTAT TGTGTGCATC
 1441 AAAGGATAGA GATAAAAGAC ACCAAGGAAG CTTTAGACAA GATAGAGGAA GAGCAAAACA
 1501 AAAGTAAGAC CACCGCACAG CAAGCGGCCG GCCGCGCTGA TCTTCAGACC TGGAGGAGGA
 1561 GATATGAGGG ACAATTGGAG AAGTGAATTA TATAAATATA AAGTAGTAAA AATTGAACCA
 1621 TTAGGAGTAG CACCCACCAA GGCAAAGAGA AGAGTGGTGC AGAGAGAAAA AAGAGCAGTG
 1681 GGAATAGGAG CTTTGTTCCT TGGGTTCTTG GGAGCAGCAG GAAGCACTAT GGGCGCAGCG
 1741 TCAATGACGC TGACGGTACA GGCCAGACAA TTATTGTCTG GTATAGTGCA GCAGCAGAAC
 1801 AATTTGCTGA GGGCTATTGA GGCGCAACAG CATCTGTTGC AACTCACAGT CTGGGGCATC
 1861 AAGCAGCTCC AGGCAAGAAT CCTGGCTGTG GAAAGATACC TAAAGGATCA ACAGCTCCTG
 1921 GGGATTTGGG GTTGCTCTGG AAAACTCATT TGCACCACTG CTGTGCCTTG GAATGCTAGT
 1981 TGGAGTAATA AATCTCTGGA ACAGATTTGG AATCACACGA CCTGGATGGA GTGGGACAGA
 2041 GAAATTAACA ATTACACAAG CTTAATACAC TCCTTAATTG AAGAATCGCA AAACCAGCAA
 2101 GAAAAGAATG AACAAGAATT ATTGGAATTA GATAAATGGG CAAGTTTGTG GAATTGGTTT
 2161 AACATAACAA ATTGGCTGTG GTATATAAAA TTATTCATAA TGATAGTAGG AGGCTTGGTA
 2221 GGTTTAAGAA TAGTTTTTGC TGTACTTTCT ATAGTGAATA GAGTTAGGCA GGGATATTCA
 2281 CCATTATCGT TTCAGACCCA CCTCCCAACC CCGAGGGGAC CCGACAGGCC CGAAGGAATA
 2341 GAAGAAGAAG GTGGAGAGAG AGACAGAGAC AGATCCATTC GATTAGTGAA CGGATCGGCA
 2401 CTGCGTGCGC CAATTCTGCA GACAAATGGC AGTATTCATC CACAATTTTA AAAGAAAAGG
 2461 GGGGATTGGG GGGTACAGTG CAGGGGAAAG AATAGTAGAC ATAATAGCAA CAGACATACA
 2521 AACTAAAGAA TTACAAAAAC AAATTACAAA AATTCAAAAT TTTCGGGTTT ATTACAGGGA
 2581 CAGCAGAGAT CCAGTTTGGT TAGTACCGGG CCCGCTCTAG TCGAGGTCGA CGGTATCGAT
 2641 AAGCTCGCTT CACGAGATTC CAGCAGGTCG AGGGACCTAA TAACTTCGTA TAGCATACAT
 2701 TATACGAAGT TATATTAAGG GTTCCAAGCT TAAGCGGCCG GCCGCTGAAA GACCCCACCT
 2761 GTAGGTTTGG CAAGCTAGCT GCAGTAACGC CATTTTGCAA GGCATGGAAA AATACCAAAC
 2821 CAAGAATAGA GAAGTTCAGA TCAAGGGCGG GTACATGAAA ATAGCTAACG TTGGGCCAAA
 2881 CAGGATATCT GCGGTGAGCA GTTTCGGCCC CGGCCCGGGG CCAAGAACAG ATGGTCACCG
 2941 CAGTTTCGGC CCCGGCCCGA GGCCAAGAAC AGATGGTCCC CAGATATGGC CCAACCCTCA
 3001 GCAGTTTCTT AAGACCCATC AGATGTTTCC AGGCTCCCCC AAGGACCTGA AATGACCCTG
 3061 CGCCTTATTT GAATTAACCA ATCAGCCTGC TTCTCGCTTC TGTTCGCGCG CTTCTGCTTC
 3121 CCGAGCTCTA TAAAAGAGCT CACAACCCCT CACTCGGCGC GCCAGTCCTC CGATTGACTG
 3181 AGTCGCCCGG ATCCCAGTGT GGTGGTACGG GAATTCCTGC AGGCCTCGAC GAGGGCCGGC
 3241 GCGCCGCGGC CGCTACGTAA ATTCCGCCCC CCCCCCCCCT CTCCCTCCCC CCCCCCTAAC
 3301 GTTACTGGCC GAAGCCGCTT GGAATAAGGC CGGTGTGCGT TTGTCTATAT GTTATTTTCC
 3361 ACCATATTGC CGTCTTTTGG CAATGTGAGG GCCCGGAAAC CTGGCCCTGT CTTCTTGACG
 3421 AGCATTCCTA GGGGTCTTTC CCCTCTCGCC AAAGGAATGC AAGGTCTGTT GAATGTCGTG
 3481 AAGGAAGCAG TTCCTCTGGA AGCTTCTTGA AGACAAACAA CGTCTGTAGC GACCCTTTGC
 3541 AGGCAGCGGA ACCCCCCACC TGGCGACAGG TGCCTCTGCG GCCAAAAGCC ACGTGTATAA
 3601 GATACACCTG CAAAGGCGGC ACAACCCCAG TGCCACGTTG TGAGTTGGAT AGTTGTGGAA
 3661 AGAGTCAAAT GGCTCTCCTC AAGCGTATTC AACAAGGGGC TGAAGGATGC CCAGAAGGTA
 3721 CCCCATTGTA TGGGATCTGA TCTGGGGCCT CGGTGCACAT GCTTTACATG TGTTTAGTCG
 3781 AGGTTAAAAA AACGTCTAGG CCCCCCGAAC CACGGGGACG TGGTTTTCCT TTGAAAAACA
 3841 CGATGATAAT ATGGCCACAA CCATGGTGAG CAAGGGCGAG GAGGATAACA TGGCCATCAT
 3901 CAAGGAGTTC ATGCGCTTCA AGGTGCACAT GGAGGGCTCC GTGAACGGCC ACGAGTTCGA
 3961 GATCGAGGGC GAGGGCGAGG GCCGCCCCTA CGAGGGCACC CAGACCGCCA AGCTGAAGGT
 4021 GACCAAGGGT GGCCCCCTGC CCTTCGCCTG GGACATCCTG TCCCCTCAGT TCATGTACGG
 4081 CTCCAAGGCC TACGTGAAGC ACCCCGCCGA CATCCCCGAC TACTTGAAGC TGTCCTTCCC
 4141 CGAGGGCTTC AAGTGGGAGC GCGTGATGAA CTTCGAGGAC GGCGGCGTGG TGACCGTGAC
 4201 CCAGGACTCC TCCCTGCAGG ACGGCGAGTT CATCTACAAG GTGAAGCTGC GCGGCACCAA
 4261 CTTCCCCTCC GACGGCCCCG TAATGCAGAA GAAGACCATG GGCTGGGAGG CCTCCTCCGA
 4321 GCGGATGTAC CCCGAGGACG GCGCCCTGAA GGGCGAGATC AAGCAGAGGC TGAAGCTGAA
 4381 GGACGGCGGC CACTACGACG CTGAGGTCAA GACCACCTAC AAGGCCAAGA AGCCCGTGCA
 4441 GCTGCCCGGC GCCTACAACG TCAACATCAA GTTGGACATC ACCTCCCACA ACGAGGACTA
 4501 CACCATCGTG GAACAGTACG AACGCGCCGA GGGCCGCCAC TCCACCGGCG GCATGGACGA
 4561 GCTGTACAAG TAAAGCGGCC GGCCGCCAGC ACAGTGGTCG AAATTCGTCG AGGGACCTAA
 4621 TAACTTCGTA TAGCATACAT TATACGAAGT TATACATGTT TAAGGGTTCC GGTTCCACTA
 4681 GGTACAATTC GATATCAAGC TTATCGATAA TCAACCTCTG GATTACAAAA TTTGTGAAAG
 4741 ATTGACTGGT ATTCTTAACT ATGTTGCTCC TTTTACGCTA TGTGGATACG CTGCTTTAAT
 4801 GCCTTTGTAT CATGCTATTG CTTCCCGTAT GGCTTTCATT TTCTCCTCCT TGTATAAATC
 4861 CTGGTTGCTG TCTCTTTATG AGGAGTTGTG GCCCGTTGTC AGGCAACGTG GCGTGGTGTG
 4921 CACTGTGTTT GCTGACGCAA CCCCCACTGG TTGGGGCATT GCCACCACCT GTCAGCTCCT
 4981 TTCCGGGACT TTCGCTTTCC CCCTCCCTAT TGCCACGGCG GAACTCATCG CCGCCTGCCT
 5041 TGCCCGCTGC TGGACAGGGG CTCGGCTGTT GGGCACTGAC AATTCCGTGG TGTTGTCGGG
 5101 GAAATCATCG TCCTTTCCTT GGCTGCTCGC CTGTGTTGCC ACCTGGATTC TGCGCGGGAC
 5161 GTCCTTCTGC TACGTCCCTT CGGCCCTCAA TCCAGCGGAC CTTCCTTCCC GCGGCCTGCT
 5221 GCCGGCTCTG CGGCCTCTTC CGCGTCTTCG CCTTCGCCCT CAGACGAGTC GGATCTCCCT
 5281 TTGGGCCGCC TCCCCGCATC GATACCGTCG ACCTCGATCG AGACCTAGAA AAACATGGAG
 5341 CAATCACAAG TAGCAATACA GCAGCTACCA ATGCTGATTG TGCCTGGCTA GAAGCACAAG
 5401 AGGAGGAGGA GGTGGGTTTT CCAGTCACAC CTCAGGTACC TTTAAGACCA ATGACTTACA
 5461 AGGCAGCTGT AGATCTTAGC CACTTTTTAA AAGAAAAGGG GGGACTGGAA GGGCTAATTC
 5521 ACTCCCAACG AAGACAAGAT ATCCTTGATC TGTGGATCTA CCACACACAA GGCTACTTCC
 5581 CTGATTGGCA GAACTACACA CCAGGGCCAG GGATCAGATA TCCACTGACC TTTGGATGGT
 5641 GCTACAAGCT AGTACCAGTT GAGCAAGAGA AGGTAGAAGA AGCCAATGAA GGAGAGAACA
 5701 CCCGCTTGTT ACACCCTGTG AGCCTGCATG GGATGGATGA CCCGGAGAGA GAAGTATTAG
 5761 AGTGGAGGTT TGACAGCCGC CTAGCATTTC ATCACATGGC CCGAGAGCTG CATCCGGACT
 5821 GTACTGGGTC TCTCTGGTTA GACCAGATCT GAGCCTGGGA GCTCTCTGGC TAACTAGGGA
 5881 ACCCACTGCT TAAGCCTCAA TAAAGCTTGC CTTGAGTGCT TCAAGTAGTG TGTGCCCGTC
 5941 TGTTGTGTGA CTCTGGTAAC TAGAGATCCC TCAGACCCTT TTAGTCAGTG TGGAAAATCT
 6001 CTAGCAGCAT GTGAGCAAAA GGCCAGCAAA AGGCCAGGAA CCGTAAAAAG GCCGCGTTGC
 6061 TGGCGTTTTT CCATAGGCTC CGCCCCCCTG ACGAGCATCA CAAAAATCGA CGCTCAAGTC
 6121 AGAGGTGGCG AAACCCGACA GGACTATAAA GATACCAGGC GTTTCCCCCT GGAAGCTCCC
 6181 TCGTGCGCTC TCCTGTTCCG ACCCTGCCGC TTACCGGATA CCTGTCCGCC TTTCTCCCTT
 6241 CGGGAAGCGT GGCGCTTTCT CATAGCTCAC GCTGTAGGTA TCTCAGTTCG GTGTAGGTCG
 6301 TTCGCTCCAA GCTGGGCTGT GTGCACGAAC CCCCCGTTCA GCCCGACCGC TGCGCCTTAT
 6361 CCGGTAACTA TCGTCTTGAG TCCAACCCGG TAAGACACGA CTTATCGCCA CTGGCAGCAG
 6421 CCACTGGTAA CAGGATTAGC AGAGCGAGGT ATGTAGGCGG TGCTACAGAG TTCTTGAAGT
 6481 GGTGGCCTAA CTACGGCTAC ACTAGAAGAA CAGTATTTGG TATCTGCGCT CTGCTGAAGC
 6541 CAGTTACCTT CGGAAAAAGA GTTGGTAGCT CTTGATCCGG CAAACAAACC ACCGCTGGTA
 6601 GCGGTGGTTT TTTTGTTTGC AAGCAGCAGA TTACGCGCAG AAAAAAAGGA TCTCAAGAAG
 6661 ATCCTTTGAT CTTTTCTACG GGGTCTGACG CTCAGTGGAA CGAAAACTCA CGTTAAGGGA
 6721 TTTTGGTCAT GAGATTATCA AAAAGGATCT TCACCTAGAT CCTTTTAAAT TAAAAATGAA
 6781 GTTTTAAATC AATCTAAAGT ATATATGAGT AAACTTGGTC TGACAGTTAC CAATGCTTAA
 6841 TCAGTGAGGC ACCTATCTCA GCGATCTGTC TATTTCGTTC ATCCATAGTT GCCTGACTCC
 6901 CCGTCGTGTA GATAACTACG ATACGGGAGG GCTTACCATC TGGCCCCAGT GCTGCAATGA
 6961 TACCGCGAGA CCCACGCTCA CCGGCTCCAG ATTTATCAGC AATAAACCAG CCAGCCGGAA
 7021 GGGCCGAGCG CAGAAGTGGT CCTGCAACTT TATCCGCCTC CATCCAGTCT ATTAATTGTT
 7081 GCCGGGAAGC TAGAGTAAGT AGTTCGCCAG TTAATAGTTT GCGCAACGTT GTTGCCATTG
 7141 CTACAGGCAT CGTGGTGTCA CGCTCGTCGT TTGGTATGGC TTCATTCAGC TCCGGTTCCC
 7201 AACGATCAAG GCGAGTTACA TGATCCCCCA TGTTGTGCAA AAAAGCGGTT AGCTCCTTCG
 7261 GTCCTCCGAT CGTTGTCAGA AGTAAGTTGG CCGCAGTGTT ATCACTCATG GTTATGGCAG
 7321 CACTGCATAA TTCTCTTACT GTCATGCCAT CCGTAAGATG CTTTTCTGTG ACTGGTGAGT
 7381 ACTCAACCAA GTCATTCTGA GAATAGTGTA TGCGGCGACC GAGTTGCTCT TGCCCGGCGT
 7441 CAATACGGGA TAATACCGCG CCACATAGCA GAACTTTAAA AGTGCTCATC ATTGGAAAAC
 7501 GTTCTTCGGG GCGAAAACTC TCAAGGATCT TACCGCTGTT GAGATCCAGT TCGATGTAAC
 7561 CCACTCGTGC ACCCAACTGA TCTTCAGCAT CTTTTACTTT CACCAGCGTT TCTGGGTGAG
 7621 CAAAAACAGG AAGGCAAAAT GCCGCAAAAA AGGGAATAAG GGCGACACGG AAATGTTGAA
 7681 TACTCATACT CTTCCTTTTT CAATATTATT GAAGCATTTA TCAGGGTTAT TGTCTCATGA
 7741 GCGGATACAT ATTTGAATGT ATTTAGAAAA ATAAACAAAT AGGGGTTCCG CGCACATTTC
 7801 CCCGAAAAGT GCCACCTGAC
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng