FUW-tetO-hKLF4

价格:900元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: 爱迪基因
载体名称: FUW-tetO-hKLF4
质粒类型: 慢病毒载体;四环素调控载体;Tet-On系统载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
克隆方法: EcoRI
启动子: Ubc
载体大小: 9904 bp
5' 测序引物及序列: --
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: 氨苄青霉素
筛选标记: bleomycin, phleomycin, and Zeocin?
克隆菌株: Stbl3
宿主细胞(系): 大部分哺乳动物细胞
备注: FUW-tetO-hKLF4 vector expressing the reverse tetracycline transactivator
产品目录号: #20725
稳定性: 稳表达
组成型/诱导型: 诱导型
病毒/非病毒: 慢病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

FUW-tetO-hKLF4载体图谱载体简介

载体序列

LOCUS    FUW-tetO-hKLF4	9904 bp 	DNA	SYN
DEFINITION FUW-tetO-hKLF4
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..9904
           /organism="FUW-tetO-hKLF4"
           /mol_type="other DNA"
   promoter    8..584
           /label="CMV_immearly_promoter"
   misc_feature  87..374
           /label="CAG_enhancer"
   misc_feature  541..561
           /label="CMV_fwd_primer"
   misc_feature  604..784
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  604..784
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   misc_feature  895..939
           /label="HIV-1_psi_pack"
   CDS       1327..2214
           /label="ORF frame 1"
          
   misc_feature  1449..1682
           /label="RRE"
           
   misc_feature  2213..2228
           /label="cPPT"
           
   misc_feature  2371..2688
           /label="TRE"
           
   promoter    2689..2808
           /label="CMV2_promoter"
          
   misc_feature  2720..2739
           /label="pCEP_fwd_primer"
           
   misc_feature  2722..2746
           /label="LNCX_primer"
         
   CDS       2901..4340
           /label="ORF frame 3"
           
   CDS       complement(3285..4136)
           /label="ORF frame 3"
           
   misc_feature  4367..4954
           /label="WPRE"
          
   CDS       4455..5504
           /label="ORF frame 3"
          
   CDS       4468..4980
           /label="ORF frame 1"
           
   misc_feature  complement(4957..4973)
           /label="pBluescriptKS_primer"
           
   misc_feature  5141..5156
           /label="cPPT"
           
   misc_feature  5141..5162
           /label="U3PPT"
          
   misc_feature  5478..5658
           /label="HIV-1_5_LTR"
          
   misc_feature  5478..5658
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
           
   misc_feature  complement(5684..5701)
           /label="BGH_rev_primer"
           
   terminator   5687..5914
           /label="bGH_PA_terminator"
           
   rep_origin   5977..6283
           /label="f1_origin"
          
   misc_feature  complement(6397..6417)
           /label="pBABE_3_primer"
          
   misc_feature  complement(6403..6618)
           /label="SV40_enhancer"
          
   promoter    6415..6683
           /label="SV40_promoter"
          
   rep_origin   6582..6659
           /label="SV40_origin"
           
   misc_feature  6644..6663
           /label="SV40pro_F_primer"
       
   promoter    6777..6844
           /label="EM7_promoter"
           
   gene      6845..7216
           /label="bleo"
           /gene="bleo"
          
   misc_feature  6845..7219
           /label="sh_ble"
          
   terminator   7352..7471
           /label="SV40_PA_terminator"
          
   misc_feature  7440..7459
           /label="EBV_rev_primer"
          
   promoter    complement(7515..7533)
           /label="M13_reverse_primer"
           
   misc_feature  complement(7532..7554)
           /label="M13_pUC_rev_primer"
          
   promoter    complement(7568..7597)
           /label="lac_promoter"
           
   gene      complement(8680..9540)
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"
          
   CDS       complement(8680..9540)
           /label="ORF frame 2"
           
   promoter    complement(9582..9610)
           /label="AmpR_promoter"
          
ORIGIN
  1 cgcgttgaca ttgattattg actagttatt aatagtaatc aattacgggg tcattagttc
  61 atagcccata tatggagttc cgcgttacat aacttacggt aaatggcccg cctggctgac
 121 cgcccaacga cccccgccca ttgacgtcaa taatgacgta tgttcccata gtaacgccaa
 181 tagggacttt ccattgacgt caatgggtgg agtatttacg gtaaactgcc cacttggcag
 241 tacatcaagt gtatcatatg ccaagtacgc cccctattga cgtcaatgac ggtaaatggc
 301 ccgcctggca ttatgcccag tacatgacct tatgggactt tcctacttgg cagtacatct
 361 acgtattagt catcgctatt accatggtga tgcggttttg gcagtacatc aatgggcgtg
 421 gatagcggtt tgactcacgg ggatttccaa gtctccaccc cattgacgtc aatgggagtt
 481 tgttttggca ccaaaatcaa cgggactttc caaaatgtcg taacaactcc gccccattga
 541 cgcaaatggg cggtaggcgt gtacggtggg aggtctatat aagcagcgcg ttttgcctgt
 601 actgggtctc tctggttaga ccagatctga gcctgggagc tctctggcta actagggaac
 661 ccactgctta agcctcaata aagcttgcct tgagtgcttc aagtagtgtg tgcccgtctg
 721 ttgtgtgact ctggtaacta gagatccctc agaccctttt agtcagtgtg gaaaatctct
 781 agcagtggcg cccgaacagg gacttgaaag cgaaagggaa accagaggag ctctctcgac
 841 gcaggactcg gcttgctgaa gcgcgcacgg caagaggcga ggggcggcga ctggtgagta
 901 cgccaaaaat tttgactagc ggaggctaga aggagagaga tgggtgcgag agcgtcagta
 961 ttaagcgggg gagaattaga tcgcgatggg aaaaaattcg gttaaggcca gggggaaaga
 1021 aaaaatataa attaaaacat atagtatggg caagcaggga gctagaacga ttcgcagtta
 1081 atcctggcct gttagaaaca tcagaaggct gtagacaaat actgggacag ctacaaccat
 1141 cccttcagac aggatcagaa gaacttagat cattatataa tacagtagca accctctatt
 1201 gtgtgcatca aaggatagag ataaaagaca ccaaggaagc tttagacaag atagaggaag
 1261 agcaaaacaa aagtaagacc accgcacagc aagcggccgc tgatcttcag acctggagga
 1321 ggagatatga gggacaattg gagaagtgaa ttatataaat ataaagtagt aaaaattgaa
 1381 ccattaggag tagcacccac caaggcaaag agaagagtgg tgcagagaga aaaaagagca
 1441 gtgggaatag gagctttgtt ccttgggttc ttgggagcag caggaagcac tatgggcgca
 1501 gcgtcaatga cgctgacggt acaggccaga caattattgt ctggtatagt gcagcagcag
 1561 aacaatttgc tgagggctat tgaggcgcaa cagcatctgt tgcaactcac agtctggggc
 1621 atcaagcagc tccaggcaag aatcctggct gtggaaagat acctaaagga tcaacagctc
 1681 ctggggattt ggggttgctc tggaaaactc atttgcacca ctgctgtgcc ttggaatgct
 1741 agttggagta ataaatctct ggaacagatt tggaatcaca cgacctggat ggagtgggac
 1801 agagaaatta acaattacac aagcttaata cactccttaa ttgaagaatc gcaaaaccag
 1861 caagaaaaga atgaacaaga attattggaa ttagataaat gggcaagttt gtggaattgg
 1921 tttaacataa caaattggct gtggtatata aaattattca taatgatagt aggaggcttg
 1981 gtaggtttaa gaatagtttt tgctgtactt tctatagtga atagagttag gcagggatat
 2041 tcaccattat cgtttcagac ccacctccca accccgaggg gacccgacag gcccgaagga
 2101 atagaagaag aaggtggaga gagagacaga gacagatcca ttcgattagt gaacggatcg
 2161 gcactgcgtg cgccaattct gcagacaaat ggcagtattc atccacaatt ttaaaagaaa
 2221 aggggggatt ggggggtaca gtgcagggga aagaatagta gacataatag caacagacat
 2281 acaaactaaa gaattacaaa aacaaattac aaaaattcaa aattttcggg tttattacag
 2341 ggacagcaga gatccagttt ggttaatgat ctcgagttta ccactcccta tcagtgatag
 2401 agaaaagtga aagtcgagtt taccactccc tatcagtgat agagaaaagt gaaagtcgag
 2461 tttaccactc cctatcagtg atagagaaaa gtgaaagtcg agtttaccac tccctatcag
 2521 tgatagagaa aagtgaaagt cgagtttacc actccctatc agtgatagag aaaagtgaaa
 2581 gtcgagttta ccactcccta tcagtgatag agaaaagtga aagtcgagtt taccactccc
 2641 tatcagtgat agagaaaagt gaaagtcgag ctcggtaccc gggtcgagta ggcgtgtacg
 2701 gtgggaggcc tatataagca gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca
 2761 tccacgctgt tttgacctcc atagaagaca ccgggaccga tccagcctcc gcggccccga
 2821 attccttctc ttcgttgact ttggggttca ggtgccccag ctgcttcggg ctgccgagga
 2881 ccttctgggc ccccacatta atgaggcagc cacctggcga gtctgacatg gctgtcagcg
 2941 acgcgctgct cccatctttc tccacgttcg cgtctggccc ggcgggaagg gagaagacac
 3001 tgcgtcaagc aggtgccccg aataaccgct ggcgggagga gctctcccac atgaagcgac
 3061 ttcccccagt gcttcccggc cgcccctatg acctggcggc ggcgaccgtg gccacagacc
 3121 tggagagcgg cggagccggt gcggcttgcg gcggtagcaa cctggcgccc ctacctcgga
 3181 gagagaccga ggagttcaac gatctcctgg acctggactt tattctctcc aattcgctga
 3241 cccatcctcc ggagtcagtg gccgccaccg tgtcctcgtc agcgtcagcc tcctcttcgt
 3301 cgtcgccgtc gagcagcggc cctgccagcg cgccctccac ctgcagcttc acctatccga
 3361 tccgggccgg gaacgacccg ggcgtggcgc cgggcggcac gggcggaggc ctcctctatg
 3421 gcagggagtc cgctccccct ccgacggctc ccttcaacct ggcggacatc aacgacgtga
 3481 gcccctcggg cggcttcgtg gccgagctcc tgcggccaga attggacccg gtgtacattc
 3541 cgccgcagca gccgcagccg ccaggtggcg ggctgatggg caagttcgtg ctgaaggcgt
 3601 cgctgagcgc ccctggcagc gagtacggca gcccgtcggt catcagcgtc agcaaaggca
 3661 gccctgacgg cagccacccg gtggtggtgg cgccctacaa cggcgggccg ccgcgcacgt
 3721 gccccaagat caagcaggag gcggtctctt cgtgcaccca cttgggcgct ggaccccctc
 3781 tcagcaatgg ccaccggccg gctgcacacg acttccccct ggggcggcag ctccccagca
 3841 ggactacccc gaccctgggt cttgaggaag tgctgagcag cagggactgt caccctgccc
 3901 tgccgcttcc tcccggcttc catccccacc cggggcccaa ttacccatcc ttcctgcccg
 3961 atcagatgca gccgcaagtc ccgccgctcc attaccaaga gctcatgcca cccggttcct
 4021 gcatgccaga ggagcccaag ccaaagaggg gaagacgatc gtggccccgg aaaaggaccg
 4081 ccacccacac ttgtgattac gcgggctgcg gcaaaaccta cacaaagagt tcccatctca
 4141 aggcacacct gcgaacccac acaggtgaga aaccttacca ctgtgactgg gacggctgtg
 4201 gatggaaatt cgcccgctca gatgaactga ccaggcacta ccgtaaacac acggggcacc
 4261 gcccgttcca gtgccaaaaa tgcgaccgag cattttccag gtcggaccac ctcgccttac
 4321 acatgaagag gcatttttaa gaattcgata tcaagcttat cgataatcaa cctctggatt
 4381 acaaaatttg tgaaagattg actggtattc ttaactatgt tgctcctttt acgctatgtg
 4441 gatacgctgc tttaatgcct ttgtatcatg ctattgcttc ccgtatggct ttcattttct
 4501 cctccttgta taaatcctgg ttgctgtctc tttatgagga gttgtggccc gttgtcaggc
 4561 aacgtggcgt ggtgtgcact gtgtttgctg acgcaacccc cactggttgg ggcattgcca
 4621 ccacctgtca gctcctttcc gggactttcg ctttccccct ccctattgcc acggcggaac
 4681 tcatcgccgc ctgccttgcc cgctgctgga caggggctcg gctgttgggc actgacaatt
 4741 ccgtggtgtt gtcggggaaa tcatcgtcct ttccttggct gctcgcctgt gttgccacct
 4801 ggattctgcg cgggacgtcc ttctgctacg tcccttcggc cctcaatcca gcggaccttc
 4861 cttcccgcgg cctgctgccg gctctgcggc ctcttccgcg tcttcgcctt cgccctcaga
 4921 cgagtcggat ctccctttgg gccgcctccc cgcatcgata ccgtcgacct cgagacctag
 4981 aaaaacatgg agcaatcaca agtagcaata cagcagctac caatgctgat tgtgcctggc
 5041 tagaagcaca agaggaggag gaggtgggtt ttccagtcac acctcaggta cctttaagac
 5101 caatgactta caaggcagct gtagatctta gccacttttt aaaagaaaag gggggactgg
 5161 aagggctaat tcactcccaa cgaagacaag atatccttga tctgtggatc taccacacac
 5221 aaggctactt ccctgattgg cagaactaca caccagggcc agggatcaga tatccactga
 5281 cctttggatg gtgctacaag ctagtaccag ttgagcaaga gaaggtagaa gaagccaatg
 5341 aaggagagaa cacccgcttg ttacaccctg tgagcctgca tgggatggat gacccggaga
 5401 gagaagtatt agagtggagg tttgacagcc gcctagcatt tcatcacatg gcccgagagc
 5461 tgcatccgga ctgtactggg tctctctggt tagaccagat ctgagcctgg gagctctctg
 5521 gctaactagg gaacccactg cttaagcctc aataaagctt gccttgagtg cttcaagtag
 5581 tgtgtgcccg tctgttgtgt gactctggta actagagatc cctcagaccc ttttagtcag
 5641 tgtggaaaat ctctagcagg gcccgtttaa acccgctgat cagcctcgac tgtgccttct
 5701 agttgccagc catctgttgt ttgcccctcc cccgtgcctt ccttgaccct ggaaggtgcc
 5761 actcccactg tcctttccta ataaaatgag gaaattgcat cgcattgtct gagtaggtgt
 5821 cattctattc tggggggtgg ggtggggcag gacagcaagg gggaggattg ggaagacaat
 5881 agcaggcatg ctggggatgc ggtgggctct atggcttctg aggcggaaag aaccagctgg
 5941 ggctctaggg ggtatcccca cgcgccctgt agcggcgcat taagcgcggc gggtgtggtg
 6001 gttacgcgca gcgtgaccgc tacacttgcc agcgccctag cgcccgctcc tttcgctttc
 6061 ttcccttcct ttctcgccac gttcgccggc tttccccgtc aagctctaaa tcgggggctc
 6121 cctttagggt tccgatttag tgctttacgg cacctcgacc ccaaaaaact tgattagggt
 6181 gatggttcac gtagtgggcc atcgccctga tagacggttt ttcgcccttt gacgttggag
 6241 tccacgttct ttaatagtgg actcttgttc caaactggaa caacactcaa ccctatctcg
 6301 gtctattctt ttgatttata agggattttg ccgatttcgg cctattggtt aaaaaatgag
 6361 ctgatttaac aaaaatttaa cgcgaattaa ttctgtggaa tgtgtgtcag ttagggtgtg
 6421 gaaagtcccc aggctcccca gcaggcagaa gtatgcaaag catgcatctc aattagtcag
 6481 caaccaggtg tggaaagtcc ccaggctccc cagcaggcag aagtatgcaa agcatgcatc
 6541 tcaattagtc agcaaccata gtcccgcccc taactccgcc catcccgccc ctaactccgc
 6601 ccagttccgc ccattctccg ccccatggct gactaatttt ttttatttat gcagaggccg
 6661 aggccgcctc tgcctctgag ctattccaga agtagtgagg aggctttttt ggaggcctag
 6721 gcttttgcaa aaagctcccg ggagcttgta tatccatttt cggatctgat cagcacgtgt
 6781 tgacaattaa tcatcggcat agtatatcgg catagtataa tacgacaagg tgaggaacta
 6841 aaccatggcc aagttgacca gtgccgttcc ggtgctcacc gcgcgcgacg tcgccggagc
 6901 ggtcgagttc tggaccgacc ggctcgggtt ctcccgggac ttcgtggagg acgacttcgc
 6961 cggtgtggtc cgggacgacg tgaccctgtt catcagcgcg gtccaggacc aggtggtgcc
 7021 ggacaacacc ctggcctggg tgtgggtgcg cggcctggac gagctgtacg ccgagtggtc
 7081 ggaggtcgtg tccacgaact tccgggacgc ctccgggccg gccatgaccg agatcggcga
 7141 gcagccgtgg gggcgggagt tcgccctgcg cgacccggcc ggcaactgcg tgcacttcgt
 7201 ggccgaggag caggactgac acgtgctacg agatttcgat tccaccgccg ccttctatga
 7261 aaggttgggc ttcggaatcg ttttccggga cgccggctgg atgatcctcc agcgcgggga
 7321 tctcatgctg gagttcttcg cccaccccaa cttgtttatt gcagcttata atggttacaa
 7381 ataaagcaat agcatcacaa atttcacaaa taaagcattt ttttcactgc attctagttg
 7441 tggtttgtcc aaactcatca atgtatctta tcatgtctgt ataccgtcga cctctagcta
 7501 gagcttggcg taatcatggt catagctgtt tcctgtgtga aattgttatc cgctcacaat
 7561 tccacacaac atacgagccg gaagcataaa gtgtaaagcc tggggtgcct aatgagtgag
 7621 ctaactcaca ttaattgcgt tgcgctcact gcccgctttc cagtcgggaa acctgtcgtg
 7681 ccagctgcat taatgaatcg gccaacgcgc ggggagaggc ggtttgcgta ttgggcgctc
 7741 ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc
 7801 agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg caggaaagaa
 7861 catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt
 7921 tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg
 7981 gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg
 8041 ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag
 8101 cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc
 8161 caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa
 8221 ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag cagccactgg
 8281 taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc
 8341 taactacggc tacactagaa gaacagtatt tggtatctgc gctctgctga agccagttac
 8401 cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg
 8461 tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt
 8521 gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt
 8581 catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta aattaaaaat gaagttttaa
 8641 atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt taccaatgct taatcagtga
 8701 ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata gttgcctgac tccccgtcgt
 8761 gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc agtgctgcaa tgataccgcg
 8821 agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac cagccagccg gaagggccga
 8881 gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag tctattaatt gttgccggga
 8941 agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac gttgttgcca ttgctacagg
 9001 catcgtggtg tcacgctcgt cgtttggtat ggcttcattc agctccggtt cccaacgatc
 9061 aaggcgagtt acatgatccc ccatgttgtg caaaaaagcg gttagctcct tcggtcctcc
 9121 gatcgttgtc agaagtaagt tggccgcagt gttatcactc atggttatgg cagcactgca
 9181 taattctctt actgtcatgc catccgtaag atgcttttct gtgactggtg agtactcaac
 9241 caagtcattc tgagaatagt gtatgcggcg accgagttgc tcttgcccgg cgtcaatacg
 9301 ggataatacc gcgccacata gcagaacttt aaaagtgctc atcattggaa aacgttcttc
 9361 ggggcgaaaa ctctcaagga tcttaccgct gttgagatcc agttcgatgt aacccactcg
 9421 tgcacccaac tgatcttcag catcttttac tttcaccagc gtttctgggt gagcaaaaac
 9481 aggaaggcaa aatgccgcaa aaaagggaat aagggcgaca cggaaatgtt gaatactcat
 9541 actcttcctt tttcaatatt attgaagcat ttatcagggt tattgtctca tgagcggata
 9601 catatttgaa tgtatttaga aaaataaaca aataggggtt ccgcgcacat ttccccgaaa
 9661 agtgccacct gacgtcgacg gatcgggaga tctcccgatc ccctatggtg cactctcagt
 9721 acaatctgct ctgatgccgc atagttaagc cagtatctgc tccctgcttg tgtgttggag
 9781 gtcgctgagt agtgcgcgag caaaatttaa gctacaacaa ggcaaggctt gaccgacaat
 9841 tgcatgaaga atctgcttag ggttaggcgt tttgcgctgc ttcgcgatgt acgggccaga
 9901 tata
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....