pEarleyGate301

价格:3000元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: CAMBIA
载体名称: pEarleyGate301; pEarleyGate 301
质粒类型: Gateway载体;植物载体;农杆菌双元表达载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
克隆方法: Gateway
启动子:
载体大小: 10379 bp
5' 测序引物及序列: 35S promoter:CTATCCTTCGCAAGACCCTTC
3' 测序引物及序列: --
载体标签: HA (C ter)
载体抗性: 卡那霉素、氯霉素(仅空载体)
筛选标记: 草丁膦(磷丝菌素)phosphinothricin、
克隆菌株: DB3.1菌株
宿主细胞(系): 植物细胞、农杆菌
备注: --
产品目录号: --
稳定性: 稳表达
组成型/诱导型: 组成型
病毒/非病毒: 非病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pEarleyGate301载体图谱载体简介

载体序列

LOCUS    pEarleyGate 301    10379 bp ds-DNA   circular SYN 26-JUL-2016
DEFINITION Gateway(R)-compatible promoterless plant transformation vector with 
      a C-terminal HA tag.
SOURCE   synthetic DNA construct
 ORGANISM synthetic DNA construct
REFERENCE  1 (bases 1 to 10379)
 AUTHORS  Earley KW, Haag JR, Pontes O, Opper K, Juehne T, Song K, Pikaard CS.
 TITLE   Gateway-compatible vectors for plant functional genomics and 
      proteomics.
 JOURNAL  Plant J. 2006;45:616-29.
 PUBMED  16441352
REFERENCE  2 (bases 1 to 10379)
 AUTHORS  Pikaard Lab
 TITLE   Direct Submission
 JOURNAL  Exported Tuesday, July 26, 2016 from SnapGene Viewer 3.1.4 to Vector
      NTI(R) format
      http://www.snapgene.com
COMMENT   The sequence was corrected by inserting a G at position 6487.
COMMENT   VNTDATE|660096000|
COMMENT   VNTDBDATE|776390400|
COMMENT   VNTNAME|pEarleyGate 301|
COMMENT   VNTAUTHORNAME|Pikaard Lab|
FEATURES       Location/Qualifiers
   misc_feature  3..27
           /label=LB T-DNA repeat
           /note="left border repeat from nopaline C58 T-DNA"
   terminator   113..365
           /label=MAS terminator
           /note="mannopine synthase terminator"
   CDS       complement(375..926)
           /codon_start=1
           /gene="Streptomyces hygroscopicus bar"
           /product="phosphinothricin acetyltransferase草丁膦(磷丝菌素) 
           乙酰转移酶"
           /label=BlpR
           /note="confers resistance to bialophos or phosphinothricin"
   promoter    complement(932..1312)
           /label=MAS promoter
           /note="mannopine synthase promoter (Velten et al., 1984)"
   protein_bind  1364..1483
           /gene="mutant version of attR"
           /label=attR1
           /bound_moiety="LR Clonase(TM)"
           /note="recombination site for the Gateway(R) LR reaction"
   promoter    1513..1543
           /label=lac UV5 promoter
           /note="E. coli lac promoter with an ""up"" mutation"
   CDS       1597..2256
           /codon_start=1
           /gene="cat"
           /product="chloramphenicol acetyltransferase"
           /label=CmR
           /note="confers resistance to chloramphenicol"
   CDS       2598..2903
           /codon_start=1
           /gene="ccdB"
           /product="CcdB, a bacterial toxin that poisons DNA gyrase"
           /label=ccdB
           /note="Plasmids containing the ccdB gene cannot be 
           propagated in standard E. coli strains."
   protein_bind  complement(2944..3068)
           /gene="mutant version of attR"
           /label=attR2
           /bound_moiety="LR Clonase(TM)"
           /note="recombination site for the Gateway(R) LR reaction"
   CDS       3070..3096
           /codon_start=1
           /product="HA (human influenza hemagglutinin) epitope tag"
           /label=HA
   terminator   3150..3857
           /label=OCS terminator
           /note="octopine synthase terminator"
   misc_feature  4101..4125
           /label=RB T-DNA repeat
           /note="right border repeat from nopaline C58 T-DNA"
   CDS       5425..6054
           /codon_start=1
           /product="stability protein from Pseudomonas plasmid pVS1"
           /label=pVS1 StaA
   CDS       6483..7556
           /codon_start=1
           /product="replication protein from Pseudomonas plasmid 
           pVS1"
           /label=pVS1 RepA
           /translation="MSGRKPSGPVQIGAALGDDLVEKLKAAQAAQRQRIEAEARPGESW
           QAAADRIRKESRQPPAAGAPSIRKPPKGDEQPDFFVPMLYDVGTRDSRSIMDVAVFRLS
           KRDRRAGEVIRYELPDGHVEVSAGPAGMASVWDYDLVLMAVSHLTESMNRYREGKGDKP
           GRVFRPHVADVLKFCRRADGGKQKDDLVETCIRLNTTHVAMQRTKKAKNGRLVTVSEGE
           ALISRYKIVKSETGRPEYIEIELADWMYREITEGKNPDVLTVHPDYFLIDPGIGRFLYR
           LARRAAGKAEARWLFKTIYERSGSAGEFKKFCFTVRKLIGSNDLPEYDLKEEAGQAGPI
           LVMRYRNLIEGEASAGS"
   rep_origin   7622..7816
           /label=pVS1 oriV
           /note="origin of replication for the Pseudomonas plasmid 
           pVS1 (Heeb et al., 2000)"
   misc_feature  8160..8300
           /label=bom
           /note="basis of mobility region from pBR322"
   rep_origin   complement(8486..9074)
           /direction=LEFT
           /label=ori
           /note="high-copy-number ColE1/pMB1/pBR322/pUC origin of 
           replication"
   CDS       complement(9161..9955)
           /codon_start=1
           /gene="aphA-3"
           /product="aminoglycoside phosphotransferase"
           /label=KanR
           /note="confers resistance to kanamycin"
ORIGIN
    1 gctggcagga tatattgtgg tgtaaacaaa ttgacgctta gacaacttaa taacacattg
    61 cggacgtttt taatgtactg aattaacgcc gaattaattc gagctcggat ctgataattt
   121 atttgaaaat tcataagaaa agcaaacgtt acatgaattg atgaaacaat acaaagacag
   181 ataaagccac gcacatttag gatattggcc gagattactg aatattgagt aagatcacgg
   241 aatttctgac aggagcatgt cttcaattca gcccaaatgg cagttgaaat actcaaaccg
   301 ccccatatgc aggagcggat cattcattgt ttgtttggtt gcctttgcca acatgggagt
   361 ccaagattct gcagtcaaat ctcggtgacg ggcaggaccg gacggggcgg taccggcagg
   421 ctgaagtcca gctgccagaa acccacgtca tgccagttcc cgtgcttgaa gccggccgcc
   481 cgcagcatgc cgcggggggc atatccgagc gcctcgtgca tgcgcacgct cgggtcgttg
   541 ggcagcccga tgacagcgac cacgctcttg aagccctgtg cctccaggga cttcagcagg
   601 tgggtgtaga gcgtggagcc cagtcccgtc cgctggtggc ggggggagac gtacacggtc
   661 gactcggccg tccagtcgta ggcgttgcgt gccttccagg ggcccgcgta ggcgatgccg
   721 gcgacctcgc cgtccacctc ggcgacgagc cagggatagc gctcccgcag acggacgagg
   781 tcgtccgtcc actcctgcgg ttcctgcggc tcggtacgga agttgaccgt gcttgtctcg
   841 atgtagtggt tgacgatggt gcagaccgcc ggcatgtccg cctcggtggc acggcggatg
   901 tcggccgggc gtcgttctgg gctcatcgat tcgatttggt gtatcgagat tggttatgaa
   961 attcagatgc tagtgtaatg tattggtaat ttgggaagat ataataggaa gcaaggctat
   1021 ttatccattt ctgaaaaggc gaaatggcgt caccgcgagc gtcacgcgca ttccgttctt
   1081 gctgtaaagc gttgtttggt acacttttga ctagcgaggc ttggcgtgtc agcgtatcta
   1141 ttcaaaagtc gttaatggct gcggatcaag aaaaagttgg aatagaaaca gaatacccgc
   1201 gaaattcagg cccggttgcc atgtcctaca cgccgaaata aacgaccaaa ttagtagaaa
   1261 aataaaaact gactcggata cttacgtcac gtcttgcgca ctgatttgaa aaatctcaga
   1321 attgaattct gcagtcgacg gtaccgcggg cccgggatca tcaacaagtt tgtacaaaaa
   1381 agctgaacga gaaacgtaaa atgatataaa tatcaatata ttaaattaga ttttgcataa
   1441 aaaacagact acataatact gtaaaacaca acatatccag tcatattggc ggccgcatta
   1501 ggcaccccag gctttacact ttatgcttcc ggctcgtata atgtgtggat tttgagttag
   1561 gatccgtcga gattttcagg agctaaggaa gctaaaatgg agaaaaaaat cactggatat
   1621 accaccgttg atatatccca atggcatcgt aaagaacatt ttgaggcatt tcagtcagtt
   1681 gctcaatgta cctataacca gaccgttcag ctggatatta cggccttttt aaagaccgta
   1741 aagaaaaata agcacaagtt ttatccggcc tttattcaca ttcttgcccg cctgatgaat
   1801 gctcatccgg aattccgtat ggcaatgaaa gacggtgagc tggtgatatg ggatagtgtt
   1861 cacccttgtt acaccgtttt ccatgagcaa actgaaacgt tttcatcgct ctggagtgaa
   1921 taccacgacg atttccggca gtttctacac atatattcgc aagatgtggc gtgttacggt
   1981 gaaaacctgg cctatttccc taaagggttt attgagaata tgtttttcgt ctcagccaat
   2041 ccctgggtga gtttcaccag ttttgattta aacgtggcca atatggacaa cttcttcgcc
   2101 cccgttttca ccatgggcaa atattatacg caaggcgaca aggtgctgat gccgctggcg
   2161 attcaggttc atcatgccgt ttgtgatggc ttccatgtcg gcagaatgct taatgaatta
   2221 caacagtact gcgatgagtg gcagggcggg gcgtaaacgc gtggatccgg cttactaaaa
   2281 gccagataac agtatgcgta tttgcgcgct gatttttgcg gtataagaat atatactgat
   2341 atgtataccc gaagtatgtc aaaaagaggt atgctatgaa gcagcgtatt acagtgacag
   2401 ttgacagcga cagctatcag ttgctcaagg catatatgat gtcaatatct ccggtctggt
   2461 aagcacaacc atgcagaatg aagcccgtcg tctgcgtgcc gaacgctgga aagcggaaaa
   2521 tcaggaaggg atggctgagg tcgcccggtt tattgaaatg aacggctctt ttgctgacga
   2581 gaacaggggc tggtgaaatg cagtttaagg tttacaccta taaaagagag agccgttatc
   2641 gtctgtttgt ggatgtacag agtgatatta ttgacacgcc cgggcgacgg atggtgatcc
   2701 ccctggccag tgcacgtctg ctgtcagata aagtctcccg tgaactttac ccggtggtgc
   2761 atatcgggga tgaaagctgg cgcatgatga ccaccgatat ggccagtgtg ccggtctccg
   2821 ttatcgggga agaagtggct gatctcagcc accgcgaaaa tgacatcaaa aacgccatta
   2881 acctgatgtt ctggggaata taaatgtcag gctcccttat acacagccag tctgcaggtc
   2941 gaccatagtg actggatatg ttgtgtttta cagcattatg tagtctgttt tttatgcaaa
   3001 atctaattta atatattgat atttatatca ttttacgttt ctcgttcagc tttcttgtac
   3061 aaagtggtgt acccatacga tgttccagat tacgcttgac taggtgagtc tagagagtta
   3121 attaagaccc gggactagtc cctagagtcc tgctttaatg agatatgcga gacgcctatg
   3181 atcgcatgat atttgctttc aattctgttg tgcacgttgt aaaaaacctg agcatgtgta
   3241 gctcagatcc ttaccgccgg tttcggttca ttctaatgaa tatatcaccc gttactatcg
   3301 tatttttatg aataatattc tccgttcaat ttactgattg taccctacta cttatatgta
   3361 caatattaaa atgaaaacaa tatattgtgc tgaataggtt tatagcgaca tctatgatag
   3421 agcgccacaa taacaaacaa ttgcgtttta ttattacaaa tccaatttta aaaaaagcgg
   3481 cagaaccggt caaacctaaa agactgatta cataaatctt attcaaattt caaaagtgcc
   3541 ccaggggcta gtatctacga cacaccgagc ggcgaactaa taacgctcac tgaagggaac
   3601 tccggttccc cgccggcgcg catgggtgag attccttgaa gttgagtatt ggccgtccgc
   3661 tctaccgaaa gttacgggca ccattcaacc cggtccagca cggcggccgg gtaaccgact
   3721 tgctgccccg agaattatgc agcatttttt tggtgtatgt gggccccaaa tgaagtgcag
   3781 gtcaaacctt gacagtgacg acaaatcgtt gggcgggtcc agggcgaatt ttgcgacaac
   3841 atgtcgaggc tcagcaggac ctgcaggcat gcaagcttgg cactggccgt cgttttacaa
   3901 cgtcgtgact gggaaaaccc tggcgttacc caacttaatc gccttgcagc acatccccct
   3961 ttcgccagct ggcgtaatag cgaagaggcc cgcaccgatc gcccttccca acagttgcgc
   4021 agcctgaatg gcgaatgcta gagcagcttg agcttggatc agattgtcgt ttcccgcctt
   4081 cagtttaaac tatcagtgtt tgacaggata tattggcggg taaacctaag agaaaagagc
   4141 gtttattaga ataacggata tttaaaaggg cgtgaaaagg tttatccgtt cgtccatttg
   4201 tatgtgcatg ccaaccacag ggttcccctc gggatcaaag tactttgatc caacccctcc
   4261 gctgctatag tgcagtcggc ttctgacgtt cagtgcagcc gtcttctgaa aacgacatgt
   4321 cgcacaagtc ctaagttacg cgacaggctg ccgccctgcc cttttcctgg cgttttcttg
   4381 tcgcgtgttt tagtcgcata aagtagaata cttgcgacta gaaccggaga cattacgcca
   4441 tgaacaagag cgccgccgct ggcctgctgg gctatgcccg cgtcagcacc gacgaccagg
   4501 acttgaccaa ccaacgggcc gaactgcacg cggccggctg caccaagctg ttttccgaga
   4561 agatcaccgg caccaggcgc gaccgcccgg agctggccag gatgcttgac cacctacgcc
   4621 ctggcgacgt tgtgacagtg accaggctag accgcctggc ccgcagcacc cgcgacctac
   4681 tggacattgc cgagcgcatc caggaggccg gcgcgggcct gcgtagcctg gcagagccgt
   4741 gggccgacac caccacgccg gccggccgca tggtgttgac cgtgttcgcc ggcattgccg
   4801 agttcgagcg ttccctaatc atcgaccgca cccggagcgg gcgcgaggcc gccaaggccc
   4861 gaggcgtgaa gtttggcccc cgccctaccc tcaccccggc acagatcgcg cacgcccgcg
   4921 agctgatcga ccaggaaggc cgcaccgtga aagaggcggc tgcactgctt ggcgtgcatc
   4981 gctcgaccct gtaccgcgca cttgagcgca gcgaggaagt gacgcccacc gaggccaggc
   5041 ggcgcggtgc cttccgtgag gacgcattga ccgaggccga cgccctggcg gccgccgaga
   5101 atgaacgcca agaggaacaa gcatgaaacc gcaccaggac ggccaggacg aaccgttttt
   5161 cattaccgaa gagatcgagg cggagatgat cgcggccggg tacgtgttcg agccgcccgc
   5221 gcacgtctca accgtgcggc tgcatgaaat cctggccggt ttgtctgatg ccaagctggc
   5281 ggcctggccg gccagcttgg ccgctgaaga aaccgagcgc cgccgtctaa aaaggtgatg
   5341 tgtatttgag taaaacagct tgcgtcatgc ggtcgctgcg tatatgatgc gatgagtaaa
   5401 taaacaaata cgcaagggga acgcatgaag gttatcgctg tacttaacca gaaaggcggg
   5461 tcaggcaaga cgaccatcgc aacccatcta gcccgcgccc tgcaactcgc cggggccgat
   5521 gttctgttag tcgattccga tccccagggc agtgcccgcg attgggcggc cgtgcgggaa
   5581 gatcaaccgc taaccgttgt cggcatcgac cgcccgacga ttgaccgcga cgtgaaggcc
   5641 atcggccggc gcgacttcgt agtgatcgac ggagcgcccc aggcggcgga cttggctgtg
   5701 tccgcgatca aggcagccga cttcgtgctg attccggtgc agccaagccc ttacgacata
   5761 tgggccaccg ccgacctggt ggagctggtt aagcagcgca ttgaggtcac ggatggaagg
   5821 ctacaagcgg cctttgtcgt gtcgcgggcg atcaaaggca cgcgcatcgg cggtgaggtt
   5881 gccgaggcgc tggccgggta cgagctgccc attcttgagt cccgtatcac gcagcgcgtg
   5941 agctacccag gcactgccgc cgccggcaca accgttcttg aatcagaacc cgagggcgac
   6001 gctgcccgcg aggtccaggc gctggccgct gaaattaaat caaaactcat ttgagttaat
   6061 gaggtaaaga gaaaatgagc aaaagcacaa acacgctaag tgccggccgt ccgagcgcac
   6121 gcagcagcaa ggctgcaacg ttggccagcc tggcagacac gccagccatg aagcgggtca
   6181 actttcagtt gccggcggag gatcacacca agctgaagat gtacgcggta cgccaaggca
   6241 agaccattac cgagctgcta tctgaataca tcgcgcagct accagagtaa atgagcaaat
   6301 gaataaatga gtagatgaat tttagcggct aaaggaggcg gcatggaaaa tcaagaacaa
   6361 ccaggcaccg acgccgtgga atgccccatg tgtggaggaa cgggcggttg gccaggcgta
   6421 agcggctggg ttgtctgccg gccctgcaat ggcactggaa cccccaagcc cgaggaatcg
   6481 gcgtgagcgg tcgcaaacca tccggcccgg tacaaatcgg cgcggcgctg ggtgatgacc
   6541 tggtggagaa gttgaaggcc gcgcaggccg cccagcggca acgcatcgag gcagaagcac
   6601 gccccggtga atcgtggcaa gcggccgctg atcgaatccg caaagaatcc cggcaaccgc
   6661 cggcagccgg tgcgccgtcg attaggaagc cgcccaaggg cgacgagcaa ccagattttt
   6721 tcgttccgat gctctatgac gtgggcaccc gcgatagtcg cagcatcatg gacgtggccg
   6781 ttttccgtct gtcgaagcgt gaccgacgag ctggcgaggt gatccgctac gagcttccag
   6841 acgggcacgt agaggtttcc gcagggccgg ccggcatggc cagtgtgtgg gattacgacc
   6901 tggtactgat ggcggtttcc catctaaccg aatccatgaa ccgataccgg gaagggaagg
   6961 gagacaagcc cggccgcgtg ttccgtccac acgttgcgga cgtactcaag ttctgccggc
   7021 gagccgatgg cggaaagcag aaagacgacc tggtagaaac ctgcattcgg ttaaacacca
   7081 cgcacgttgc catgcagcgt acgaagaagg ccaagaacgg ccgcctggtg acggtatccg
   7141 agggtgaagc cttgattagc cgctacaaga tcgtaaagag cgaaaccggg cggccggagt
   7201 acatcgagat cgagctagct gattggatgt accgcgagat cacagaaggc aagaacccgg
   7261 acgtgctgac ggttcacccc gattactttt tgatcgatcc cggcatcggc cgttttctct
   7321 accgcctggc acgccgcgcc gcaggcaagg cagaagccag atggttgttc aagacgatct
   7381 acgaacgcag tggcagcgcc ggagagttca agaagttctg tttcaccgtg cgcaagctga
   7441 tcgggtcaaa tgacctgccg gagtacgatt tgaaggagga ggcggggcag gctggcccga
   7501 tcctagtcat gcgctaccgc aacctgatcg agggcgaagc atccgccggt tcctaatgta
   7561 cggagcagat gctagggcaa attgccctag caggggaaaa aggtcgaaaa ggtctctttc
   7621 ctgtggatag cacgtacatt gggaacccaa agccgtacat tgggaaccgg aacccgtaca
   7681 ttgggaaccc aaagccgtac attgggaacc ggtcacacat gtaagtgact gatataaaag
   7741 agaaaaaagg cgatttttcc gcctaaaact ctttaaaact tattaaaact cttaaaaccc
   7801 gcctggcctg tgcataactg tctggccagc gcacagccga agagctgcaa aaagcgccta
   7861 cccttcggtc gctgcgctcc ctacgccccg ccgcttcgcg tcggcctatc gcggccgctg
   7921 gccgctcaaa aatggctggc ctacggccag gcaatctacc agggcgcgga caagccgcgc
   7981 cgtcgccact cgaccgccgg cgcccacatc aaggcaccct gcctcgcgcg tttcggtgat
   8041 gacggtgaaa acctctgaca catgcagctc ccggagacgg tcacagcttg tctgtaagcg
   8101 gatgccggga gcagacaagc ccgtcagggc gcgtcagcgg gtgttggcgg gtgtcggggc
   8161 gcagccatga cccagtcacg tagcgatagc ggagtgtata ctggcttaac tatgcggcat
   8221 cagagcagat tgtactgaga gtgcaccata tgcggtgtga aataccgcac agatgcgtaa
   8281 ggagaaaata ccgcatcagg cgctcttccg cttcctcgct cactgactcg ctgcgctcgg
   8341 tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg ttatccacag
   8401 aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg ccagcaaaag gccaggaacc
   8461 gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg cccccctgac gagcatcaca
   8521 aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg actataaaga taccaggcgt
   8581 ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac cctgccgctt accggatacc
   8641 tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca tagctcacgc tgtaggtatc
   8701 tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc cccgttcagc
   8761 ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta agacacgact
   8821 tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag agcgaggtat gtaggcggtg
   8881 ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac tagaaggaca gtatttggta
   8941 tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct tgatccggca
   9001 aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt acgcgcagaa
   9061 aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct cagtggaacg
   9121 aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatgc attctaggta ctaaaacaat tcatccagta
   9181 aaatataata ttttattttc tcccaatcag gcttgatccc cagtaagtca aaaaatagct
   9241 cgacatactg ttcttccccg atatcctccc tgatcgaccg gacgcagaag gcaatgtcat
   9301 accacttgtc cgccctgccg cttctcccaa gatcaataaa gccacttact ttgccatctt
   9361 tcacaaagat gttgctgtct cccaggtcgc cgtgggaaaa gacaagttcc tcttcgggct
   9421 tttccgtctt taaaaaatca tacagctcgc gcggatcttt aaatggagtg tcttcttccc
   9481 agttttcgca atccacatcg gccagatcgt tattcagtaa gtaatccaat tcggctaagc
   9541 ggctgtctaa gctattcgta tagggacaat ccgatatgtc gatggagtga aagagcctga
   9601 tgcactccgc atacagctcg ataatctttt cagggctttg ttcatcttca tactcttccg
   9661 agcaaaggac gccatcggcc tcactcatga gcagattgct ccagccatca tgccgttcaa
   9721 agtgcaggac ctttggaaca ggcagctttc cttccagcca tagcatcatg tccttttccc
   9781 gttccacatc ataggtggtc cctttatacc ggctgtccgt catttttaaa tataggtttt
   9841 cattttctcc caccagctta tataccttag caggagacat tccttccgta tcttttacgc
   9901 agcggtattt ttcgatcagt tttttcaatt ccggtgatat tctcatttta gccatttatt
   9961 atttccttcc tcttttctac agtatttaaa gataccccaa gaagctaatt ataacaagac
  10021 gaactccaat tcactgttcc ttgcattcta aaaccttaaa taccagaaaa cagctttttc
  10081 aaagttgttt tcaaagttgg cgtataacat agtatcgacg gagccgattt tgaaaccgcg
  10141 gtgatcacag gcagcaacgc tctgtcatcg ttacaatcaa catgctaccc tccgcgagat
  10201 catccgtgtt tcaaacccgg cagcttagtt gccgttcttc cgaatagcat cggtaacatg
  10261 agcaaagtct gccgccttac aacggctctc ccgctgacgc cgtcccggac tgatgggctg
  10321 cctgtatcga gtggtgattt tgtgccgagc tgccggtcgg ggagctgttg gctggctgg
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....