pXMJ19

价格:2000元

联系方式:I47-825O-882O

相关技术服务:质粒构建    基因合成    质粒大提

买家导航

载体基本信息

出品公司: --
载体名称: pXMJ19
质粒类型: 谷氨酸棒杆菌/大肠杆菌穿梭质粒
高拷贝/低拷贝: --
启动子: --
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 6601bp
5' 测序引物及序列: LacI-R: GGCATACTCTGCGACATCGT; 
Tac promoter: GAGCGGATAACAATTTCACACAGG
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: 氯霉素
筛选标记: --
备注: --
Genbank: AJ133195.1
稳定性: 稳定
组成型: 诱导型
病毒/非病毒: 非病毒

载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息

pXMJ19载体图谱
pXMJ19载体图谱

载体简介

载体序列

LOCUS    pXMJ19        6601 bp  DNA   circular SYN 10-DEC-1999
DEFINITION Shuttle vector pXMJ19 (Corynebacterium glutamicum / E. coli).
ACCESSION  AJ133195
VERSION   AJ133195.1 GI:6562908
KEYWORDS  cat gene; chloramphenicol acetyltransferase; lacIQ gene.
SOURCE   Shuttle vector pXMJ19
 ORGANISM Shuttle vector pXMJ19
      other sequences; artificial sequences; vectors.
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.biofeng.com/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
REFERENCE  1
 AUTHORS  Jakoby,M.J., Ngouto-Nkili,C.E. and Burkovski,A.
 TITLE   Construction and application of new Corynebacterium glutamicum
      vectors
 JOURNAL  BioTechniques 13, 437-441 (1999)
REFERENCE  2 (bases 1 to 6601)
 AUTHORS  Jakoby,M.J.
 TITLE   Direct Submission
 JOURNAL  Submitted (22-FEB-1999) Jakoby M.J., Institut fuer Biochemie,
      Universitaet zu Koeln, Zuelpicher Str. 47, 50674 Koeln, GERMANY
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..6601
           /organism="Shuttle vector pXMJ19"
           /mol_type="other DNA"
           /db_xref="taxon:89017"
           /lab_host="Corynebacterium glutamicum / E. coli"
   gene      67..492
           /gene="rrnB"
   terminator   67..492
           /gene="rrnB"
           /experiment="experimental evidence, no additional details
           recorded"
   gene      967..1539
           /gene="ori pUC"
   rep_origin   967..1539
           /gene="ori pUC"
   gene      1724..4278
           /gene="ori pBL1"
   rep_origin   1724..4278
           /gene="ori pBL1"
   gene      complement(4410..5069)
           /gene="cat"
   CDS       complement(4410..5069)
           /gene="cat"
           /experiment="experimental evidence, no additional details
           recorded"
           /codon_start=1
           /transl_table=11
           /product="chloramphenicol acetyl transferase"
           /protein_id="CAB62546.1"
           /db_xref="GI:6562909"
   gene      complement(5135..5229)
           /gene="psiGA1"
   promoter    complement(5135..5229)
           /gene="psiGA1"
           /experiment="experimental evidence, no additional details
           recorded"
   gene      complement(5282..>6253)
           /gene="lacIq"
   CDS       complement(5282..>6253)
           /gene="lacIq"
           /codon_start=1
           /transl_table=11
           /product="LacIq protein"
           /protein_id="CAB62547.1"
           /db_xref="GI:6562910"
ORIGIN   
    1 aattaagctt gcatgcctgc aggtcgactc tagaggatcc ccgggtaccg agctcgaatt
    61 cagcttggct gttttggcgg atgagagaag attttcagcc tgatacagat taaatcagaa
   121 cgcagaagcg gtctgataaa acagaatttg cctggcggca gtagcgcggt ggtcccacct
   181 gaccccatgc cgaactcaga agtgaaacgc cgtagcgccg atggtagtgt ggggtctccc
   241 catgcgagag tagggaactg ccaggcatca aataaaacga aaggctcagt cgaaagactg
   301 ggcctttcgt tttatctgtt gtttgtcggt gaacgctctc ctgagtagga caaatccgcc
   361 gggagcggat ttgaacgttg cgaagcaacg gcccggaggg tggcgggcag gacgcccgcc
   421 ataaactgcc aggcatcaaa ttaagcagaa ggccatcctg acggatggcc tttttgcgtt
   481 tctacaaact cttttgttta tttttctaaa tacattcaaa tatgtatccg ctcatgagac
   541 aataaccctg ataaatgctt caataatatt gaaaaaggaa gagtatgagt attcaacatt
   601 tccgtgtcgc ccttattccc ttttttgcgg cattttgcct tcctgttttt gctcacccag
   661 aaacgctggt gaaagtaaaa gatgctgaag atcagttggg tgcacgagtg ggttacatcg
   721 aactggatct caacagcggt aagatccttg agagttttcg ccccgaagaa cgttttccaa
   781 tgatgagcac ttttgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc
   841 gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg
   901 caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt
   961 tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa
   1021 gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct
   1081 ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc
   1141 cttcgggaag cgtggcgctt tctcaatgct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg
   1201 tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct
   1261 tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag
   1321 cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga
   1381 agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga
   1441 agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg
   1501 gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag
   1561 aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag
   1621 ggattttggt catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatccttttg gggtgggcga
   1681 agaactccag catgagatcc ccgcgctgga ggatcatcca gccattcggg gtcgttcact
   1741 ggttcccctt tctgatttct ggcatagaag aacccccgtg aactgtgtgg ttccgggggt
   1801 tgctgatttt tgcgagactt ctcgcgcaat tccctagctt aggtgaaaac accatgaaac
   1861 actagggaaa cacccatgaa acacccatta gggcagtagg gcggcttctt cgtctagggc
   1921 ttgcatttgg gcggtgatct ggtctttagc gtgtgaaagt gtgtcgtagg tggcgtgctc
   1981 aatgcactcg aacgtcacgt catttaccgg gtcacggtgg gcaaagagaa ctagtgggtt
   2041 agacattgtt ttcctcgttg tcggtggtgg tgagcttttc tagccgctcg gtaaacgcgg
   2101 cgatcatgaa ctcttggagg ttttcaccgt tctgcatgcc tgcgcgcttc atgtcctcac
   2161 gtagtgccaa aggaacgcgt gcggtgacca cgacgggctt agcctttgcc tgcgcttcta
   2221 gtgcttcgat ggtggcttgt gcctgcgctt gctgcgcctg tagtgcctgt tgagcttctt
   2281 gtagttgctg ttctagctgt gccttggttg ccatgcttta agactctagt agctttcctg
   2341 cgatatgtca tgcgcatgcg tagcaaacat tgtcctgcaa ctcattcatt atgtgcagtg
   2401 ctcctgttac tagtcgtaca tactcatatt tacctagtct gcatgcagtg catgcacatg
   2461 cagtcatgtc gtgctaatgt gtaaaacatg tacatgcaga ttgctggggg tgcagggggc
   2521 ggagccaccc tgtccatgcg gggtgtgggg cttgccccgc cggtacagac agtgagcacc
   2581 ggggcaccta gtcgcggata ccccccctag gtatcggaca cgtaaccctc ccatgtcgat
   2641 gcaaatcttt aacattgagt acgggtaagc tggcacgcat agccaagcta ggcggccacc
   2701 aaacaccact aaaaattaat agtccctaga caagacaaac ccccgtgcga gctaccaact
   2761 catatgcacg ggggccacat aacccgaagg ggtttcaatt gacaaccata gcactagcta
   2821 agacaacggg cacaacaccc gcacaaactc gcactgcgca accccgcaca acatcgggtc
   2881 taggtaacac tgagtaacac tgaaatagaa gtgaacacct ctaaggaacc gcaggtcaat
   2941 gagggttcta aggtcactcg cgctagggcg tggcgtaggc aaaacgtcat gtacaagatc
   3001 accaatagta aggctctggc ggggtgccat aggtggcgca gggacgaagc tgttgcggtg
   3061 tcctggtcgt ctaacggtgc ttcgcagttt gagggtctgc aaaactctca ctctcgctgg
   3121 gggtcacctc tggctgaatt ggaagtcatg ggcgaacgcc gcattgagct ggctattgct
   3181 actaagaatc acttggcggc gggtggcgcg ctcatgatgt ttgtgggcac tgttcgacac
   3241 aaccgctcac agtcatttgc gcaggttgaa gcgggtatta agactgcgta ctcttcgatg
   3301 gtgaaaacat ctcagtggaa gaaagaacgt gcacggtacg gggtggagca cacctatagt
   3361 gactatgagg tcacagactc ttgggcgaac ggttggcact tgcaccgcaa catgctgttg
   3421 ttcttggatc gtccactgtc tgacgatgaa ctcaaggcgt ttgaggattc catgttttcc
   3481 cgctggtctg ctggtgtggt taaggccggt atggacgcgc cactgcgtga gcacggggtc
   3541 aaacttgatc aggtgtctac ctggggtgga gacgctgcga aaatggcaac ctacctcgct
   3601 aagggcatgt ctcaggaact gactggctcc gctactaaaa ccgcgtctaa ggggtcgtac
   3661 acgccgtttc agatgttgga tatgttggcc gatcaaagcg acgccggcga ggatatggac
   3721 gctgttttgg tggctcggtg gcgtgagtat gaggttggtt ctaaaaacct gcgttcgtcc
   3781 tggtcacgtg gggctaagcg tgctttgggc attgattaca tagacgctga tgtacgtcgt
   3841 gaaatggaag aagaactgta caagctcgcc ggtctggaag caccggaacg ggtcgaatca
   3901 acccgcgttg ctgttgcttt ggtgaagccc gatgattgga aactgattca gtctgatttc
   3961 gcggttaggc agtacgttct cgattgcgtg gataaggcta aggacgtggc cgctgcgcaa
   4021 cgtgtcgcta atgaggtgct ggcaagtctg ggtgtggatt ccaccccgtg catgatcgtt
   4081 atggatgatg tggacttgga cgcggttctg cctactcatg gggacgctac taagcgtgat
   4141 ctgaatgcgg cggtgttcgc gggtaatgag cagactattc ttcgcaccca ctaaaagcgg
   4201 cataaacccc gttcgatatt ttgtgcgatg aatttatggt caatgtcgcg ggggcaaact
   4261 atgatgggtc ttgttgttgg cgtcccggaa aacgattccg aagcccaacc tttcatagaa
   4321 ggcggcggtg gaatcgaaat ctcgtgatgg caggttgggc gtcgcttggt cggtcatttc
   4381 gaagggcacc aataactgcc ttaaaaaaat tacgccccgc cctgccactc atcgcagtac
   4441 tgttgtaatt cattaagcat tctgccgaca tggaagccat cacagacggc atgatgaacc
   4501 tgaatcgcca gcggcatcag caccttgtcg ccttgcgtat aatatttgcc catggtgaaa
   4561 acgggggcga agaagttgtc catattggcc acgtttaaat caaaactggt gaaactcacc
   4621 cagggattgg ctgagacgaa aaacatattc tcaataaacc ctttagggaa ataggccagg
   4681 ttttcaccgt aacacgccac atcttgcgaa tatatgtgta gaaactgccg gaaatcgtcg
   4741 tggtattcac tccagagcga tgaaaacgtt tcagtttgct catggaaaac ggtgtaacaa
   4801 gggtgaacac tatcccatat caccagctca ccgtctttca ttgccatacg gaactccgga
   4861 tgagcattca tcaggcgggc aagaatgtga ataaaggccg gataaaactt gtgcttattt
   4921 ttctttacgg tctttaaaaa ggccgtaata tccagctgaa cggtctggtt ataggtacat
   4981 tgagcaactg actgaaatgc ctcaaaatgt tctttacgat gccattggga tatatcaacg
   5041 gtggtatatc cagtgatttt tttctccatt ttagcttcct tagctcctga aaatctcgtc
   5101 gaagctcggc ggatttgtcc tactcaagct gatccgacaa aatccacaca ttatcccagg
   5161 tgtccggatc ggtcaaatac gctgccagct catagaccgt atccaaagca tccggggctg
   5221 atccccggcg ccagggtggt ttttcttttc accagtgaga cgggcaacag ctgattgccc
   5281 ttcaccgcct ggccctgaga gagttgcagc aagcggtcca cgtggtttgc cccagcaggc
   5341 gaaaatcctg tttgatggtg gttaacggcg ggatataaca tgagctgtct tcggtatcgt
   5401 cgtatcccac taccgagata tccgcaccaa cgcgcagccc ggactcggta atggcgcgca
   5461 ttgcgcccag cgccatctga tcgttggcaa ccagcatcgc agtgggaacg atgccctcat
   5521 tcagcatttg catggtttgt tgaaaaccgg acatggcact ccagtcgcct tcccgttccg
   5581 ctatcggctg aatttgattg cgagtgagat atttatgcca gccagccaga cgcagacgcg
   5641 ccgagacaga acttaatggg cccgctaaca gcgcgatttg ctggtgaccc aatgcgacca
   5701 gatgctccac gcccagtcgc gtaccgtctt catgggagaa aataatactg ttgatgggtg
   5761 tctggtcaga gacatcaaga aataacgccg gaacattagt gcaggcagct tccacagcaa
   5821 tggcatcctg gtcatccagc ggatagttaa tgatcagccc actgacgcgt tgcgcgagaa
   5881 gattgtgcac cgccgcttta caggcttcga cgccgcttcg ttctaccatc gacaccacca
   5941 cgctggcacc cagttgatcg gcgcgagatt taatcgccgc gacaatttgc gacggcgcgt
   6001 gcagggccag actggaggtg gcaacgccaa tcagcaacga ctgtttgccc gccagttgtt
   6061 gtgccacgcg gttgggaatg taattcagct ccgccatcgc cgcttccact ttttcccgcg
   6121 ttttcgcaga aacgtggctg gcctggttca ccacgcggga aacggtctga taagagacac
   6181 cggcatactc tgcgacatcg tataacgtta ctggtttcac attcaccacc ctgaattgac
   6241 tctcttccgg gcgctatcat gccataccgc gaaaggtttt gcaccattcg atggtgtcaa
   6301 cgtaaatgcc gcttcgcctt cgcgcgcgaa ttgcaagctg atccgggctt atcgactgca
   6361 cggtgcacca atgcttctgg cgtcaggcag ccatcggaag ctgtggtatg gctgtgcagg
   6421 tcgtaaatca ctgcataatt cgtgtcgctc aaggcgcact cccgttctgg ataatgtttt
   6481 ttgcgccgac atcataacgg ttctggcaaa tattctgaaa tgagctgttg acaattaatc
   6541 atcggctcgt ataatgtgtg gaattgtgag cggataacaa tttcacacag gaaacagaat
   6601 t
//

载体图谱质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体质粒应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng 沪ICP备2021037978号-1
欢迎您的访问和咨询....