pNZ8048

价格:1500元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司:  
载体名称: pNZ8048
质粒类型: 乳酸菌表达载体
高拷贝/低拷贝: --
启动子: --
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 3349
5' 测序引物及序列: --
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: 氯霉素
筛选标记: --
备注: --
产品目录号: --
稳定性: 稳定
组成型: 诱导型
病毒/非病毒: 非病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pNZ8048载体图谱

载体简介

载体序列

LOCUS       pNZ8048                 3349 bp    DNA     circular     11-JAN-2014
SOURCE      
  ORGANISM  
COMMENT     This file is created by Vector NTI
            http://www.biofeng.com/
COMMENT     VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
FEATURES             Location/Qualifiers
     misc_feature    788..997
                     /vntifkey="21"
                     /label=RepC
     misc_feature    1266..1964
                     /vntifkey="21"
                     /label=RepA
     misc_feature    6..189
                     /vntifkey="21"
                     /label=Nis\A\Promoter\(PnisA)
     terminator      394..446
                     /vntifkey="43"
                     /label=Terminator
BASE COUNT      775 a       286 c       430 g       646 t      1212 others
ORIGIN
        1 agatctagtc ttataactat actgacaata gaaacattaa caaatctaaa acagtcttaa 
       61 ttctatcttg agaaagtatt ggtaataata ttattgtcga taacgcgagc ataataaacg 
      121 gctctgatta aattctgaag tttgttagat acaatgattt cgttcgaagg aactacaaaa 
      181 taaattataa ggaggcactc accatgggta ctgcaggcat gcggtaccac tagttctaga 
      241 gagctcaagc tttctttgaa ccaaaattag aaaaccaagg cttgaaacgt tcaattgaaa 
      301 tggcaattaa acaaattaca gcacgtgttg ctttgattga tagccaaaaa gcagcagttg 
      361 ataaagcaat tactgatatt gctgaaaaat tgtaatttat aaataaaaat caccttttag 
      421 aggtggtttt tttatttata aattattcgt ttgatttcgc tttcgataga acaatcaaat 
      481 cgtttctgag acgttttagc gtttatttcg tttagttatc ggcataatcg ttaaaacagg 
      541 cgttatcgta gcgtaaaagc ccttgagcgt agcgtggctt tgcagcgaag atgttgtctg 
      601 ttagattatg aaagccgatg actgaatgaa ataataagcg cagcgtcctt ctatttcggt 
      661 tggaggaggc tcaagggagt ttgagggaat gaaattccct catgggtttg attttaaaaa 
      721 ttgcttgcaa ttttgccgag cggtagcgct ggaaaatttt tgaaaaaaat ttggaatttg 
      781 gaaaaaaatg gggggaaagg aagcgaattt tgcttccgta ctacgacccc ccattaagtg 
      841 ccgagtgcca atttttgtgc caaaaacgct ctatcccaac tggctcaagg gtttgagggg 
      901 tttttcaatc gccaacgaat cgccaacgtt ttcgccaacg ttttttataa atctatattt 
      961 aagtagcttt atttttgttt ttatgattac aaagtgatac actaatttta taaaattatt 
     1021 tgattggagt tttttaaatg gtgatttcag aatcgaaaaa aagagttatg atttctctga 
     1081 caaaagagca agataaaaaa ttaacagata tggcgaaaca aaaagatttt tcaaaatctg 
     1141 cggttgcggc gttagctata gaagaatatg caagaaagga atcagaacaa aaaaaataag 
     1201 cgaaagctcg cgtttttaga aggatacgag ttttcgctac ttgtttttga taaggtaatt 
     1261 atatcatggc tattaaaaat actaaagcta gaaattttgg atttttatta tatcctgact 
     1321 caattcctaa tgattggaaa gaaaaattag agagtttggg cgtatctatg gctgtcagtc 
     1381 ctttacacga tatggacgaa aaaaaagata aagatacatg gaatagtagt gatgttatac 
     1441 gaaatggaaa gcactataaa aaaccacact atcacgttat atatattgca cgaaatcctg 
     1501 taacaataga aagcgttagg aacaagatta agcgaaaatt ggggaatagt tcagttgctc 
     1561 atgttgagat acttgattat atcaaaggtt catatgaata tttgactcat gaatcaaagg 
     1621 acgctattgc taagaataaa catatatacg acaaaaaaga tattttgaac attaatgatt 
     1681 ttgatattga ccgctatata acacttgatg aaagccaaaa aagagaattg aagaatttac 
     1741 ttttagatat agtggatgac tataatttgg taaatacaaa agatttaatg gcttttattc 
     1801 gccttagggg agcggagttt ggaattttaa atacgaatga tgtaaaagat attgtttcaa 
     1861 caaactctag cgcctttaga ttatggtttg agggcaatta tcagtgtgga tatagagcaa 
     1921 gttatgcaaa ggttcttgat gctgaaacgg gggaaataaa atgacaaaca aagaaaaaga 
     1981 gttatttgct gaaaatgagg aattaaaaaa agaaattaag gacttaaaag agcgtattga 
     2041 aagatacaga gaaatggaag ttgaattaag tacaacaata gatttattga gaggagggat 
     2101 tattgaataa ataaaagccc ccctgacgaa agtcgacnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2161 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2221 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2281 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2341 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2401 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2461 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2521 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2581 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2641 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2701 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2761 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2821 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2881 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     2941 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     3001 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     3061 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     3121 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     3181 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     3241 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
     3301 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnn 
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:
Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng