pLenti CMV/TO Puro DEST (670-1)

价格:1200元

联系方式:I47-825O-882O

相关技术服务:质粒构建    基因合成    质粒大提

买家导航

载体基本信息

质粒名称: pLenti CMV/TO Puro DEST (670-1) 
出品公司: Addgene
目录编号: 17293
存储实验室: Eric Campeau

载体骨架基本信息
载体名称: p156RRL-sinPPT-CMV-GFP-PRE/Nhe I
载体抗性: 氯霉素和氨苄霉素
空载体大小: 9594 bp
载体类型: 哺乳细胞表达
筛选标记: 嘌呤霉素
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
生长条件: 37 ℃

插入基因信息
克隆方法: 限制性内切酶
5' 克隆位点:  
3' 克隆位点:  
5' 测序引物 CMV-F
3' 测序引物  

文献引用方法
材料和方法部分: pLenti CMV/TO Puro DEST (670-1) was a gift from Eric Campeau (Addgene plasmid # 17293)
参考文献部分: A versatile viral system for expression and depletion of proteins in mammalian cells. Campeau E, Ruhl VE, Rodier F, Smith CL, Rahmberg BL, Fuss JO, Campisi J, Yaswen P, Cooper PK, Kaufman PD.. PLoS One. 2009 Aug 6;4(8):e6529. 10.1371/journal.pone.0006529 PubMed 19657394

载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息

pLenti CMV/TO Puro DEST (670-1)载体图谱

载体简介

载体序列

LOCUS    pLenti CMV/TO Puro DEST (670-1)	9594 bp 	DNA	SYN
DEFINITION pLenti CMV/TO Puro DEST (670-1)
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..9594
           /organism="pLenti CMV/TO Puro DEST (670-1)"
           /mol_type="other DNA"
   promoter    62..90
           /label="AmpR_promoter"
   gene      132..992
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"
   CDS       132..992
           /label="ORF frame 3"
   rep_origin   1147..1766
           /label="pBR322_origin"
   promoter    2075..2104
           /label="lac_promoter"
   misc_feature  2118..2140
           /label="M13_pUC_rev_primer"
   promoter    2139..2157
           /label="M13_reverse_primer"
   promoter    2174..2193
           /label="T3_promoter"
   misc_feature  2448..2628
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  2448..2628
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   misc_feature  2736..2780
           /label="HIV-1_psi_pack"
   CDS       3168..3668
           /label="ORF frame 3"
   misc_feature  3290..3523
           /label="RRE"
   CDS       3629..4171
           /label="ORF frame 2"
   misc_feature  4016..4031
           /label="cPPT"
   promoter    4149..4653
           /label="CMV_immearly_promoter"
   misc_feature  4156..4443
           /label="CAG_enhancer"
   misc_feature  4610..4630
           /label="CMV_fwd_primer"
   misc_feature  4661..4700
           /label="tetO"
   misc_feature  4741..4865
           /label="attR1"
   misc_feature  complement(4765..4865)
           /label="attR2"
   promoter    4890..4913
           /label="lac_promoter"
   gene      4974..5633
           /label="CAT/CamR"
           /gene="CAT/CamR"
   CDS       4974..5633
           /label="ORF frame 3"
   misc_feature  5975..6280
           /label="ccdB"
   misc_feature  complement(6321..6428)
           /label="attR1"
   misc_feature  6321..6421
           /label="attR2"
   misc_feature  6478..7053
           /label="WPRE"
   CDS       6566..7195
           /label="ORF frame 2"
   misc_feature  complement(7113..7136)
           /label="MSCV_rev_primer"
   CDS       7358..8197
           /label="ORF frame 2"
   misc_feature  7510..7529
           /label="mPGK_F_primer"
   CDS       complement(7523..8248)
           /label="ORF frame 3"
   gene      7598..8197
           /label="puro (variant)"
           /gene="puro (variant)"
   misc_feature  8318..8333
           /label="cPPT"
   misc_feature  8318..8339
           /label="U3PPT"
   misc_feature  8388..8568
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  8388..8568
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   terminator   8643..8762
           /label="SV40_PA_terminator"
   misc_feature  8731..8750
           /label="EBV_rev_primer"
   rep_origin   8780..8857
           /label="SV40_origin"
   misc_feature  8842..8861
           /label="SV40pro_F_primer"
   promoter    complement(8948..8966)
           /label="T7_promoter"
   promoter    complement(8976..8992)
           /label="M13_forward20_primer"
   misc_feature  8985..9128
           /label="lacZ_a"
   misc_feature  complement(8985..9007)
           /label="M13_pUC_fwd_primer"
   rep_origin   9154..9460
           /label="f1_origin"
ORIGIN
  1 caggtggcac ttttcgggga aatgtgcgcg gaacccctat ttgtttattt ttctaaatac
  61 attcaaatat gtatccgctc atgagacaat aaccctgata aatgcttcaa taatattgaa
 121 aaaggaagag tatgagtatt caacatttcc gtgtcgccct tattcccttt tttgcggcat
 181 tttgccttcc tgtttttgct cacccagaaa cgctggtgaa agtaaaagat gctgaagatc
 241 agttgggtgc acgagtgggt tacatcgaac tggatctcaa cagcggtaag atccttgaga
 301 gttttcgccc cgaagaacgt tttccaatga tgagcacttt taaagttctg ctatgtggcg
 361 cggtattatc ccgtattgac gccgggcaag agcaactcgg tcgccgcata cactattctc
 421 agaatgactt ggttgagtac tcaccagtca cagaaaagca tcttacggat ggcatgacag
 481 taagagaatt atgcagtgct gccataacca tgagtgataa cactgcggcc aacttacttc
 541 tgacaacgat cggaggaccg aaggagctaa ccgctttttt gcacaacatg ggggatcatg
 601 taactcgcct tgatcgttgg gaaccggagc tgaatgaagc cataccaaac gacgagcgtg
 661 acaccacgat gcctgtagca atggcaacaa cgttgcgcaa actattaact ggcgaactac
 721 ttactctagc ttcccggcaa caattaatag actggatgga ggcggataaa gttgcaggac
 781 cacttctgcg ctcggccctt ccggctggct ggtttattgc tgataaatct ggagccggtg
 841 agcgtgggtc tcgcggtatc attgcagcac tggggccaga tggtaagccc tcccgtatcg
 901 tagttatcta cacgacgggg agtcaggcaa ctatggatga acgaaataga cagatcgctg
 961 agataggtgc ctcactgatt aagcattggt aactgtcaga ccaagtttac tcatatatac
 1021 tttagattga tttaaaactt catttttaat ttaaaaggat ctaggtgaag atcctttttg
 1081 ataatctcat gaccaaaatc ccttaacgtg agttttcgtt ccactgagcg tcagaccccg
 1141 tagaaaagat caaaggatct tcttgagatc ctttttttct gcgcgtaatc tgctgcttgc
 1201 aaacaaaaaa accaccgcta ccagcggtgg tttgtttgcc ggatcaagag ctaccaactc
 1261 tttttccgaa ggtaactggc ttcagcagag cgcagatacc aaatactgtc cttctagtgt
 1321 agccgtagtt aggccaccac ttcaagaact ctgtagcacc gcctacatac ctcgctctgc
 1381 taatcctgtt accagtggct gctgccagtg gcgataagtc gtgtcttacc gggttggact
 1441 caagacgata gttaccggat aaggcgcagc ggtcgggctg aacggggggt tcgtgcacac
 1501 agcccagctt ggagcgaacg acctacaccg aactgagata cctacagcgt gagctatgag
 1561 aaagcgccac gcttcccgaa gggagaaagg cggacaggta tccggtaagc ggcagggtcg
 1621 gaacaggaga gcgcacgagg gagcttccag ggggaaacgc ctggtatctt tatagtcctg
 1681 tcgggtttcg ccacctctga cttgagcgtc gatttttgtg atgctcgtca ggggggcgga
 1741 gcctatggaa aaacgccagc aacgcggcct ttttacggtt cctggccttt tgctggcctt
 1801 ttgctcacat gttctttcct gcgttatccc ctgattctgt ggataaccgt attaccgcct
 1861 ttgagtgagc tgataccgct cgccgcagcc gaacgaccga gcgcagcgag tcagtgagcg
 1921 aggaagcgga agagcgccca atacgcaaac cgcctctccc cgcgcgttgg ccgattcatt
 1981 aatgcagctg gcacgacagg tttcccgact ggaaagcggg cagtgagcgc aacgcaatta
 2041 atgtgagtta gctcactcat taggcacccc aggctttaca ctttatgctt ccggctcgta
 2101 tgttgtgtgg aattgtgagc ggataacaat ttcacacagg aaacagctat gaccatgatt
 2161 acgccaagcg cgcaattaac cctcactaaa gggaacaaaa gctggagctg caagcttaat
 2221 gtagtcttat gcaatactct tgtagtcttg caacatggta acgatgagtt agcaacatgc
 2281 cttacaagga gagaaaaagc accgtgcatg ccgattggtg gaagtaaggt ggtacgatcg
 2341 tgccttatta ggaaggcaac agacgggtct gacatggatt ggacgaacca ctgaattgcc
 2401 gcattgcaga gatattgtat ttaagtgcct agctcgatac aataaacggg tctctctggt
 2461 tagaccagat ctgagcctgg gagctctctg gctaactagg gaacccactg cttaagcctc
 2521 aataaagctt gccttgagtg cttcaagtag tgtgtgcccg tctgttgtgt gactctggta
 2581 actagagatc cctcagaccc ttttagtcag tgtggaaaat ctctagcagt ggcgcccgaa
 2641 cagggacctg aaagcgaaag ggaaaccaga gctctctcga cgcaggactc ggcttgctga
 2701 agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa ttttgactag
 2761 cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg ggagaattag
 2821 atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata aattaaaaca
 2881 tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc tgttagaaac
 2941 atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga caggatcaga
 3001 agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc aaaggataga
 3061 gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca aaagtaagac
 3121 caccgcacag caagcggccg ctgatcttca gacctggagg aggagatatg agggacaatt
 3181 ggagaagtga attatataaa tataaagtag taaaaattga accattagga gtagcaccca
 3241 ccaaggcaaa gagaagagtg gtgcagagag aaaaaagagc agtgggaata ggagctttgt
 3301 tccttgggtt cttgggagca gcaggaagca ctatgggcgc agcctcaatg acgctgacgg
 3361 tacaggccag acaattattg tctggtatag tgcagcagca gaacaatttg ctgagggcta
 3421 ttgaggcgca acagcatctg ttgcaactca cagtctgggg catcaagcag ctccaggcaa
 3481 gaatcctggc tgtggaaaga tacctaaagg atcaacagct cctggggatt tggggttgct
 3541 ctggaaaact catttgcacc actgctgtgc cttggaatgc tagttggagt aataaatctc
 3601 tggaacagat tggaatcaca cgacctggat ggagtgggac agagaaatta acaattacac
 3661 aagcttaata cactccttaa ttgaagaatc gcaaaaccag caagaaaaga atgaacaaga
 3721 attattggaa ttagataaat gggcaagttt gtggaattgg tttaacataa caaattggct
 3781 gtggtatata aaattattca taatgatagt aggaggcttg gtaggtttaa gaatagtttt
 3841 tgctgtactt tctatagtga atagagttag gcagggatat tcaccattat cgtttcagac
 3901 ccacctccca accccgaggg gacccgacag gcccgaagga atagaagaag aaggtggaga
 3961 gagagacaga gacagatcca ttcgattagt gaacggatct cgacggttaa cttttaaaag
 4021 aaaagggggg attggggggt acagtgcagg ggaaagaata gtagacataa tagcaacaga
 4081 catacaaact aaagaattac aaaaacaaat tacaaaaatt caaaatttta tcgataagct
 4141 tgggagttcc gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac
 4201 ccccgcccat tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc
 4261 cattgacgtc aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg
 4321 tatCATATGC CAAGTACGCC CCCTATTGAC GTCAATGACG GTAAATGGCC CGCCTGGCAT
 4381 TATGCCCAGT ACATGACCTT ATGGGACTTT CCTACTTGGC AGTACATCTA CGTATTAGTC
 4441 ATCGCTATTA CCATGGTGAT GCGGTTTTGG CAGTACATCA ATGGGCGTGG ATAGCGGTTT
 4501 GACTCACGGG GATTTCCAAG TCTCCACCCC ATTGACGTCA ATGGGAGTTT GTTTTGGCAC
 4561 CAAAATCAAC GGGACTTTCC AAAATGTCGT AACAACTCCG CCCCATTGAC GCAAATGGGC
 4621 GGTAGGCGTG TACGGTGGGA GGTCTATATA AGCAGAGCTC TCCCTATCAG TGATAGAGAT
 4681 CTCCCTATCA GTGATAGAGA TCGTCGACTA GTCCAGTGTG GTGGAATTCT GCAGATATCA
 4741 ACAAGTTTGT ACAAAAAAGC TGAACGAGAA ACGTAAAATG ATATAAATAT CAATATATTA
 4801 AATTAGATTT TGCATAAAAA ACAGACTACA TAATACTGTA AAACACAACA TATCCAGTCA
 4861 CTATGGCGGC CGCATTAGGC ACCCCAGGCT TTACACTTTA TGCTTCCGGC TCGTATAATG
 4921 TGTGGATTTT GAGTTAGGAT CCGTCGAGAT TTTCAGGAGC TAAGGAAGCT AAAATGGAGA
 4981 AAAAAATCAC TGGATATACC ACCGTTGATA TATCCCAATG GCATCGTAAA GAACATTTTG
 5041 AGGCATTTCA GTCAGTTGCT CAATGTACCT ATAACCAGAC CGTTCAGCTG GATATTACGG
 5101 CCTTTTTAAA GACCGTAAAG AAAAATAAGC ACAAGTTTTA TCCGGCCTTT ATTCACATTC
 5161 TTGCCCGCCT GATGAATGCT CATCCGGAAT TCCGTATGGC AATGAAAGAC GGTGAGCTGG
 5221 TGATATGGGA TAGTGTTCAC CCTTGTTACA CCGTTTTCCA TGAGCAAACT GAAACGTTTT
 5281 CATCGCTCTG GAGTGAATAC CACGACGATT TCCGGCAGTT TCTACACATA TATTCGCAAG
 5341 ATGTGGCGTG TTACGGTGAA AACCTGGCCT ATTTCCCTAA AGGGTTTATT GAGAATATGT
 5401 TTTTCGTCTC AGCCAATCCC TGGGTGAGTT TCACCAGTTT TGATTTAAAC GTGGCCAATA
 5461 TGGACAACTT CTTCGCCCCC GTTTTCACCA TGGGCAAATA TTATACGCAA GGCGACAAGG
 5521 TGCTGATGCC GCTGGCGATT CAGGTTCATC ATGCCGTCTG TGATGGCTTC CATGTCGGCA
 5581 GAATGCTTAA TGAATTACAA CAGTACTGCG ATGAGTGGCA GGGCGGGGCG TAAAGATCTG
 5641 GATCCGGCTT ACTAAAAGCC AGATAACAGT ATGCGTATTT GCGCGCTGAT TTTTGCGGTA
 5701 TAAGAATATA TACTGATATG TATACCCGAA GTATGTCAAA AAGAGGTGTG CTATGAAGCA
 5761 GCGTATTACA GTGACAGTTG ACAGCGACAG CTATCAGTTG CTCAAGGCAT ATATGATGTC
 5821 AATATCTCCG GTCTGGTAAG CACAACCATG CAGAATGAAG CCCGTCGTCT GCGTGCCGAA
 5881 CGCTGGAAAG CGGAAAATCA GGAAGGGATG GCTGAGGTCG CCCGGTTTAT TGAAATGAAC
 5941 GGCTCTTTTG CTGACGAGAA CAGGGACTGG TGAAATGCAG TTTAAGGTTT ACACCTATAA
 6001 AAGAGAGAGC CGTTATCGTC TGTTTGTGGA TGTACAGAGT GATATTATTG ACACGCCCGG
 6061 GCGACGGATG GTGATCCCCC TGGCCAGTGC ACGTCTGCTG TCAGATAAAG TCTCCCGTGA
 6121 ACTTTACCCG GTGGTGCATA TCGGGGATGA AAGCTGGCGC ATGATGACCA CCGATATGGC
 6181 CAGTGTGCCG GTCTCCGTTA TCGGGGAAGA AGTGGCTGAT CTCAGCCACC GCGAAAATGA
 6241 CATCAAAAAC GCCATTAACC TGATGTTCTG GGGAATATAA ATGTCAGGCT CCGTTATACA
 6301 CAGCCAGTCT GCAGGTCGAC CATAGTGACT GGATATGTTG TGTTTTACAG TATTATGTAG
 6361 TCTGTTTTTT ATGCAAAATC TAATTTAATA TATTGATATT TATATCATTT TACGTTTCTC
 6421 GTTCAGCTTT CTTGTACAAA GTGGTTGATA TCCAGCACAG TGGCGGCCGC TCGAcaatca
 6481 acctctggat tacaaaattt gtgaaagatt gactggtatt cttaactatg ttgctccttt
 6541 tacgctatgt ggatacgctg ctttaatgcc tttgtatcat gctattgctt cccgtatggc
 6601 tttcattttc tcctccttgt ataaatcctg gttgctgtct ctttatgagg agttgtggcc
 6661 cgttgtcagg caacgtggcg tggtgtgcac tgtgtttgct gacgcaaccc ccactggttg
 6721 gggcattgcc accacctgtc agctcctttc cgggactttc gctttccccc tccctattgc
 6781 cacggcggaa ctcatcgccg cctgccttgc ccgctgctgg acaggggctc ggctgttggg
 6841 cactgacaat tccgtggtgt tgtcggggaa gctgacgtcc tttccatggc tgctcgcctg
 6901 tgttgccacc tggattctgc gcgggacgtc cttctgctac gtcccttcgg ccctcaatcc
 6961 agcggacctt ccttcccgcg gcctgctgcc ggctctgcgg cctcttccgc gtcttcgcct
 7021 tcgccctcag acgagtcgga tctccctttg ggccgcctcc ccgcctgGAA TTCTACCGGG
 7081 TAGGGGAGGC GCTTTTCCCA AGGCAGTCTG GAGCATGCGC TTTAGCAGCC CCGCTGGGCA
 7141 CTTGGCGCTA CACAAGTGGC CTCTGGCCTC GCACACATTC CACATCCACC GGTAGGCGCC
 7201 AACCGGCTCC GTTCTTTGGT GGCCCCTTCG CGCCACCTTC TACTCCTCCC CTAGTCAGGA
 7261 AGTTCCCCCC CGCCCCGCAG CTCGCGTCGT GCAGGACGTG ACAAATGGAA GTAGCACGTC
 7321 TCACTAGTCT CGTGCAGATG GACAGCACCG CTGAGCAATG GAAGCGGGTA GGCCTTTGGG
 7381 GCAGCGGCCA ATAGCAGCTT TGCTCCTTCG CTTTCTGGGC TCAGAGGCTG GGAAGGGGTG
 7441 GGTCCGGGGG CGGGCTCAGG GGCGGGCTCA GGGGCGGGGC GGGCGCCCGA AGGTCCTCCG
 7501 GAGGCCCGGC ATTCTGCACG CTTCAAAAGC GCACGTCTGC CGCGCTGTTC TCCTCTTCCT
 7561 CATCTCCGGG CCTTTCGACC TGCAGCCCAA GCTTACCATG ACCGAGTACA AGCCCACGGT
 7621 GCGCCTCGCC ACCCGCGACG ACGTCCCCAG GGCCGTACGC ACCCTCGCCG CCGCGTTCGC
 7681 CGACTACCCC GCCACGCGCC ACACCGTCGA TCCGGACCGC CACATCGAGC GGGTCACCGA
 7741 GCTGCAAGAA CTCTTCCTCA CGCGCGTCGG GCTCGACATC GGCAAGGTGT GGGTCGCGGA
 7801 CGACGGCGCC GCGGTGGCGG TCTGGACCAC GCCGGAGAGC GTCGAAGCGG GGGCGGTGTT
 7861 CGCCGAGATC GGCCCGCGCA TGGCCGAGTT GAGCGGTTCC CGGCTGGCCG CGCAGCAACA
 7921 GATGGAAGGC CTCCTGGCGC CGCACCGGCC CAAGGAGCCC GCGTGGTTCC TGGCCACCGT
 7981 CGGCGTCTCG CCCGACCACC AGGGCAAGGG TCTGGGCAGC GCCGTCGTGC TCCCCGGAGT
 8041 GGAGGCGGCC GAGCGCGCCG GGGTGCCCGC CTTCCTGGAG ACCTCCGCGC CCCGCAACCT
 8101 CCCCTTCTAC GAGCGGCTCG GCTTCACCGT CACCGCCGAC GTCGAGGTGC CCGAAGGACC
 8161 GCGCACCTGG TGCATGACCC GCAAGCCCGG TGCCTGACGC CCGCCCCACG ACCCGCAGCG
 8221 CCCGACCGAA AGGAGCGCAC GACCCCATGC ATCTCGAGGG CCCGGTACct ttaagaccaa
 8281 tgacttacaa ggcagctgta gatcttagcc actttttaaa agaaaagggg ggactggaag
 8341 ggctagctca ctcccaacga agacaagatc tgctttttgc ttgtactggg tctctctggt
 8401 tagaccagat ctgagcctgg gagctctctg gctgcctagg gaacccactg cttaagcctc
 8461 aataaagctt gccttgagtg cttcaagtag tgtgtgcccg tctgttgtgt gactctggta
 8521 actagagatc cctcagaccc ttttagtcag tgtggaaaat ctctagcagt agtagttcat
 8581 gtcatcttat tattcagtat ttataacttg caaagaaatg aatatcagag agtgagagga
 8641 acttgtttat tgcagcttat aatggttaca aataaagcaa tagcatcaca aatttcacaa
 8701 ataaagcatt tttttcactg cattctagtt gtggtttgtc caaactcatc aatgtatctt
 8761 atcatgtctg gctctagcta tcccgcccct aactccgccc agttccgccc attctccgcc
 8821 ccatggctga ctaatttttt ttatttatgc agaggccgag gccgcctcgg cctctgagct
 8881 attccagaag tagtgaggag gcttttttgg aggcctaggc ttttgcgtcg agacgtaccc
 8941 aattcgccct atagtgagtc gtattacgcg cgctcactgg ccgtcgtttt acaacgtcgt
 9001 gactgggaaa accctggcgt tacccaactt aatcgccttg cagcacatcc ccctttcgcc
 9061 agctggcgta atagcgaaga ggcccgcacc gatcgccctt cccaacagtt gcgcagcctg
 9121 aatggcgaat ggcgcgacgc gccctgtagc ggcgcattaa gcgcggcggg tgtggtggtt
 9181 acgcgcagcg tgaccgctac acttgccagc gccctagcgc ccgctccttt cgctttcttc
 9241 ccttcctttc tcgccacgtt cgccggcttt ccccgtcaag ctctaaatcg ggggctccct
 9301 ttagggttcc gatttagtgc tttacggcac ctcgacccca aaaaacttga ttagggtgat
 9361 ggttcacgta gtgggccatc gccctgatag acggtttttc gccctttgac gttggagtcc
 9421 acgttcttta atagtggact cttgttccaa actggaacaa cactcaaccc tatctcggtc
 9481 tattcttttg atttataagg gattttgccg atttcggcct attggttaaa aaatgagctg
 9541 atttaacaaa aatttaacgc gaattttaac aaaatattaa cgtttacaat ttcc

//

载体图谱质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体质粒应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng 沪ICP备2021037978号-1
欢迎您的访问和咨询....