pSFV1

价格:1000元

联系方式:I47-825O-882O

相关技术服务:质粒构建    基因合成    质粒大提

买家导航

载体基本信息

出品公司:
Invitrogen
载体名称: pSFV1
质粒类型: 哺乳细胞表达系统载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
启动子: CMV
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 11033bp
5' 测序引物及序列: --
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: --
筛选标记: --
备注: SFV是Semliki Forest virus的缩写
产品目录号: 18448-019
稳定性: --
组成型: --
病毒/非病毒: --

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pSFV1载体图谱pSFV1多克隆位点

pSFV1载体特征

载体简介

载体序列

LOCUS    pSFV1	11033 bp 	DNA	SYN
DEFINITION pSFV1
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..11033
           /organism="pSFV1"
           /mol_type="other DNA"
   CDS       87..7382
           /label="ORF frame 3"
   CDS       complement(5195..5821)
           /label="ORF frame 2"
   CDS       complement(7366..8001)
           /label="ORF frame 3"
   gene      complement(9262..10122)
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"
   CDS       complement(9262..10122)
           /label="ORF frame 3"
   promoter    complement(10164..10192)
           /label="AmpR_promoter"
   misc_feature  complement(10351..10373)
           /label="pGEX_3_primer"
   misc_feature  10707..10726
           /label="pBRrevBam_primer"
   misc_feature  11017..1
           /label="Sp6_primer"
ORIGIN
  1 GATGGCGGAT GTGTGACATA CACGACGCCA AAAGATTTTG TTCCAGCTCC TGCCACCTCC
  61 GCTACGCGAG AGATTAACCA CCCACGATGG CCGCCAAAGT GCATGTTGAT ATTGAGGCTG
 121 ACAGCCCATT CATCAAGTCT TTGCAGAAGG CATTTCCGTC GTTCGAGGTG GAGTCATTGC
 181 AGGTCACACC AAATGACCAT GCAAATGCCA GAGCATTTTC GCACCTGGCT ACCAAATTGA
 241 TCGAGCAGGA GACTGACAAA GACACACTCA TCTTGGATAT CGGCAGTGCG CCTTCCAGGA
 301 GAATGATGTC TACGCACAAA TACCACTGCG TATGCCCTAT GCGCAGCGCA GAAGACCCCG
 361 AAAGGCTCGA TAGCTACGCA AAGAAACTGG CAGCGGCCTC CGGGAAGGTG CTGGATAGAG
 421 AGATCGCAGG AAAAATCACC GACCTGCAGA CCGTCATGGC TACGCCAGAC GCTGAATCTC
 481 CTACCTTTTG CCTGCATACA GACGTCACGT GTCGTACGGC AGCCGAAGTG GCCGTATACC
 541 AGGACGTGTA TGCTGTACAT GCACCAACAT CGCTGTACCA TCAGGCGATG AAAGGTGTCA
 601 GAACGGCGTA TTGGATTGGG TTTGACACCA CCCCGTTTAT GTTTGACGCG CTAGCAGGCG
 661 CGTATCCAAC CTACGCCACA AACTGGGCCG ACGAGCAGGT GTTACAGGCC AGGAACATAG
 721 GACTGTGTGC AGCATCCTTG ACTGAGGGAA GACTCGGCAA ACTGTCCATT CTCCGCAAGA
 781 AGCAATTGAA ACCTTGCGAC ACAGTCATGT TCTCGGTAGG ATCTACATTG TACACTGAGA
 841 GCAGAAAGCT ACTGAGGAGC TGGCACTTAC CCTCCGTATT CCACCTGAAA GGTAAACAAT
 901 CCTTTACCTG TAGGTGCGAT ACCATCGTAT CATGTGAAGG GTACGTAGTT AAGAAAATCA
 961 CTATGTGCCC CGGCCTGTAC GGTAAAACGG TAGGGTACGC CGTGACGTAT CACGCGGAGG
 1021 GATTCCTAGT GTGCAAGACC ACAGACACTG TCAAAGGAGA AAGAGTCTCA TTCCCTGTAT
 1081 GCACCTACGT CCCCTCAACC ATCTGTGATC AAATGACTGG CATACTAGCG ACCGACGTCA
 1141 CACCGGAGGA CGCACAGAAG TTGTTAGTGG GATTGAATCA GAGGATAGTT GTGAACGGAA
 1201 GAACACAGCG AAACACTAAC ACGATGAAGA ACTATCTGCT TCCGATTGTG GCCGTCGCAT
 1261 TTAGCAAGTG GGCGAGGGAA TACAAGGCAG ACCTTGATGA TGAAAAACCT CTGGGTGTCC
 1321 GAGAGAGGTC ACTTACTTGC TGCTGCTTGT GGGCATTTAA AACGAGGAAG ATGCACACCA
 1381 TGTACAAGAA ACCAGACACC CAGACAATAG TGAAGGTGCC TTCAGAGTTT AACTCGTTCG
 1441 TCATCCCGAG CCTATGGTCT ACAGGCCTCG CAATCCCAGT CAGATCACGC ATTAAGATGC
 1501 TTTTGGCCAA GAAGACCAAG CGAGAGTTAA TACCTGTTCT CGACGCGTCG TCAGCCAGGG
 1561 ATGCTGAACA AGAGGAGAAG GAGAGGTTGG AGGCCGAGCT GACTAGAGAA GCCTTACCAC
 1621 CCCTCGTCCC CATCGCGCCG GCGGAGACGG GAGTCGTCGA CGTCGACGTT GAAGAACTAG
 1681 AGTATCACGC AGGTGCAGGG GTCGTGGAAA CACCTCGCAG CGCGTTGAAA GTCACCGCAC
 1741 AGCCGAACGA CGTACTACTA GGAAATTACG TAGTTCTGTC CCCGCAGACC GTGCTCAAGA
 1801 GCTCCAAGTT GGCCCCCGTG CACCCTCTAG CAGAGCAGGT GAAAATAATA ACACATAACG
 1861 GGAGGGCCGG CGGTTACCAG GTCGACGGAT ATGACGGCAG GGTCCTACTA CCATGTGGAT
 1921 CGGCCATTCC GGTCCCTGAG TTTCAAGCTT TGAGCGAGAG CGCCACTATG GTGTACAACG
 1981 AAAGGGAGTT CGTCAACAGG AAACTATACC ATATTGCCGT TCACGGACCG TCGCTGAACA
 2041 CCGACGAGGA GAACTACGAG AAAGTCAGAG CTGAAAGAAC TGACGCCGAG TACGTGTTCG
 2101 ACGTAGATAA AAAATGCTGC GTCAAGAGAG AGGAAGCGTC GGGTTTGGTG TTGGTGGGAG
 2161 AGCTAACCAA CCCCCCGTTC CATGAATTCG CCTACGAAGG GCTGAAGATC AGGCCGTCGG
 2221 CACCATATAA GACTACAGTA GTAGGAGTCT TTGGGGTTCC GGGATCAGGC AAGTCTGCTA
 2281 TTATTAAGAG CCTCGTGACC AAACACGATC TGGTCACCAG CGGCAAGAAG GAGAACTGCC
 2341 AGGAAATAGT TAACGACGTG AAGAAGCACC GCGGGAAGGG GACAAGTAGG GAAAACAGTG
 2401 ACTCCATCCT GCTAAACGGG TGTCGTCGTG CCGTGGACAT CCTATATGTG GACGAGGCTT
 2461 TCGCTTGCCA TTCCGGTACT CTGCTGGCCC TAATTGCTCT TGTTAAACCT CGGAGCAAAG
 2521 TGGTGTTATG CGGAGACCCC AAGCAATGCG GATTCTTCAA TATGATGCAG CTTAAGGTGA
 2581 ACTTCAACCA CAACATCTGC ACTGAAGTAT GTCATAAAAG TATATCCAGA CGTTGCACGC
 2641 GTCCAGTCAC GGCCATCGTG TCTACGTTGC ACTACGGAGG CAAGATGCGC ACGACCAACC
 2701 CGTGCAACAA ACCCATAATC ATAGACACCA CAGGACAGAC CAAGCCCAAG CCAGGAGACA
 2761 TCGTGTTAAC ATGCTTCCGA GGCTGGGCAA AGCAGCTGCA GTTGGACTAC CGTGGACACG
 2821 AAGTCATGAC AGCAGCAGCA TCTCAGGGCC TCACCCGCAA AGGGGTATAC GCCGTAAGGC
 2881 AGAAGGTGAA TGAAAATCCC TTGTATGCCC CTGCGTCGGA GCACGTGAAT GTACTGCTGA
 2941 CGCGCACTGA GGATAGGCTG GTGTGGAAAA CGCTGGCCGG CGATCCCTGG ATTAAGGTCC
 3001 TATCAAACAT TCCACAGGGT AACTTTACGG CCACATTGGA AGAATGGCAA GAAGAACACG
 3061 ACAAAATAAT GAAGGTGATT GAAGGACCGG CTGCGCCTGT GGACGCGTTC CAGAACAAAG
 3121 CGAACGTGTG TTGGGCGAAA AGCCTGGTGC CTGTCCTGGA CACTGCCGGA ATCAGATTGA
 3181 CAGCAGAGGA GTGGAGCACC ATAATTACAG CATTTAAGGA GGACAGAGCT TACTCTCCAG
 3241 TGGTGGCCTT GAATGAAATT TGCACCAAGT ACTATGGAGT TGACCTGGAC AGTGGCCTGT
 3301 TTTCTGCCCC GAAGGTGTCC CTGTATTACG AGAACAACCA CTGGGATAAC AGACCTGGTG
 3361 GAAGGATGTA TGGATTCAAT GCCGCAACAG CTGCCAGGCT GGAAGCTAGA CATACCTTCC
 3421 TGAAGGGGCA GTGGCATACG GGCAAGCAGG CAGTTATCGC AGAAAGAAAA ATCCAACCGC
 3481 TTTCTGTGCT GGACAATGTA ATTCCTATCA ACCGCAGGCT GCCGCACGCC CTGGTGGCTG
 3541 AGTACAAGAC GGTTAAAGGC AGTAGGGTTG AGTGGCTGGT CAATAAAGTA AGAGGGTACC
 3601 ACGTCCTGCT GGTGAGTGAG TACAACCTGG CTTTGCCTCG ACGCAGGGTC ACTTGGTTGT
 3661 CACCGCTGAA TGTCACAGGC GCCGATAGGT GCTACGACCT AAGTTTAGGA CTGCCGGCTG
 3721 ACGCCGGCAG GTTCGACTTG GTCTTTGTGA ACATTCACAC GGAATTCAGA ATCCACCACT
 3781 ACCAGCAGTG TGTCGACCAC GCCATGAAGC TGCAGATGCT TGGGGGAGAT GCGCTACGAC
 3841 TGCTAAAACC CGGCGGCATC TTGATGAGAG CTTACGGATA CGCCGATAAA ATCAGCGAAG
 3901 CCGTTGTTTC CTCCTTAAGC AGAAAGTTCT CGTCTGCAAG AGTGTTGCGC CCGGATTGTG
 3961 TCACCAGCAA TACAGAAGTG TTCTTGCTGT TCTCCAACTT TGACAACGGA AAGAGACCCT
 4021 CTACGCTACA CCAGATGAAT ACCAAGCTGA GTGCCGTGTA TGCCGGAGAA GCCATGCACA
 4081 CGGCCGGGTG TGCACCATCC TACAGAGTTA AGAGAGCAGA CATAGCCACG TGCACAGAAG
 4141 CGGCTGTGGT TAACGCAGCT AACGCCCGTG GAACTGTAGG GGATGGCGTA TGCAGGGCCG
 4201 TGGCGAAGAA ATGGCCGTCA GCCTTTAAGG GAGCAGCAAC ACCAGTGGGC ACAATTAAAA
 4261 CAGTCATGTG CGGCTCGTAC CCCGTCATCC ACGCTGTAGC GCCTAATTTC TCTGCCACGA
 4321 CTGAAGCGGA AGGGGACCGC GAATTGGCCG CTGTCTACCG GGCAGTGGCC GCCGAAGTAA
 4381 ACAGACTGTC ACTGAGCAGC GTAGCCATCC CGCTGCTGTC CACAGGAGTG TTCAGCGGCG
 4441 GAAGAGATAG GCTGCAGCAA TCCCTCAACC ATCTATTCAC AGCAATGGAC GCCACGGACG
 4501 CTGACGTGAC CATCTACTGC AGAGACAAAA GTTGGGAGAA GAAAATCCAG GAAGCCATTG
 4561 ACATGAGGAC GGCTGTGGAG TTGCTCAATG ATGACGTGGA GCTGACCACA GACTTGGTGA
 4621 GAGTGCACCC GGACAGCAGC CTGGTGGGTC GTAAGGGCTA CAGTACCACT GACGGGTCGC
 4681 TGTACTCGTA CTTTGAAGGT ACGAAATTCA ACCAGGCTGC TATTGATATG GCAGAGATAC
 4741 TGACGTTGTG GCCCAGACTG CAAGAGGCAA ACGAACAGAT ATGCCTATAC GCGCTGGGCG
 4801 AAACAATGGA CAACATCAGA TCCAAATGTC CGGTGAACGA TTCCGATTCA TCAACACCTC
 4861 CCAGGACAGT GCCCTGCCTG TGCCGCTACG CAATGACAGC AGAACGGATC GCCCGCCTTA
 4921 GGTCACACCA AGTTAAAAGC ATGGTGGTTT GCTCATCTTT TCCCCTCCCG AAATACCATG
 4981 TAGATGGGGT GCAGAAGGTA AAGTGCGAGA AGGTTCTCCT GTTCGACCCG ACGGTACCTT
 5041 CAGTGGTTAG TCCGCGGAAG TATGCCGCAT CTACGACGGA CCACTCAGAT CGGTCGTTAC
 5101 GAGGGTTTGA CTTGGACTGG ACCACCGACT CGTCTTCCAC TGCCAGCGAT ACCATGTCGC
 5161 TACCCAGTTT GCAGTCGTGT GACATCGACT CGATCTACGA GCCAATGGCT CCCATAGTAG
 5221 TGACGGCTGA CGTACACCCT GAACCCGCAG GCATCGCGGA CCTGGCGGCA GATGTGCACC
 5281 CTGAACCCGC AGACCATGTG GACCTCGAGA ACCCGATTCC TCCACCGCGC CCGAAGAGAG
 5341 CTGCATACCT TGCCTCCCGC GCGGCGGAGC GACCGGTGCC GGCGCCGAGA AAGCCGACGC
 5401 CTGCCCCAAG GACTGCGTTT AGGAACAAGC TGCCTTTGAC GTTCGGCGAC TTTGACGAGC
 5461 ACGAGGTCGA TGCGTTGGCC TCCGGGATTA CTTTCGGAGA CTTCGACGAC GTCCTGCGAC
 5521 TAGGCCGCGC GGGTGCATAT ATTTTCTCCT CGGACACTGG CAGCGGACAT TTACAACAAA
 5581 AATCCGTTAG GCAGCACAAT CTCCAGTGCG CACAACTGGA TGCGGTCCAG GAGGAGAAAA
 5641 TGTACCCGCC AAAATTGGAT ACTGAGAGGG AGAAGCTGTT GCTGCTGAAA ATGCAGATGC
 5701 ACCCATCGGA GGCTAATAAG AGTCGATACC AGTCTCGCAA AGTGGAGAAC ATGAAAGCCA
 5761 CGGTGGTGGA CAGGCTCACA TCGGGGGCCA GATTGTACAC GGGAGCGGAC GTAGGCCGCA
 5821 TACCAACATA CGCGGTTCGG TACCCCCGCC CCGTGTACTC CCCTACCGTG ATCGAAAGAT
 5881 TCTCAAGCCC CGATGTAGCA ATCGCAGCGT GCAACGAATA CCTATCCAGA AATTACCCAA
 5941 CAGTGGCGTC GTACCAGATA ACAGATGAAT ACGACGCATA CTTGGACATG GTTGACGGGT
 6001 CGGATAGTTG CTTGGACAGA GCGACATTCT GCCCGGCGAA GCTCCGGTGC TACCCGAAAC
 6061 ATCATGCGTA CCACCAGCCG ACTGTACGCA GTGCCGTCCC GTCACCCTTT CAGAACACAC
 6121 TACAGAACGT GCTAGCGGCC GCCACCAAGA GAAACTGCAA CGTCACGCAA ATGCGAGAAC
 6181 TACCCACCAT GGACTCGGCA GTGTTCAACG TGGAGTGCTT CAAGCGCTAT GCCTGCTCCG
 6241 GAGAATATTG GGAAGAATAT GCTAAACAAC CTATCCGGAT AACCACTGAG AACATCACTA
 6301 CCTATGTGAC CAAATTGAAA GGCCCGAAAG CTGCTGCCTT GTTCGCTAAG ACCCACAACT
 6361 TGGTTCCGCT GCAGGAGGTT CCCATGGACA GATTCACGGT CGACATGAAA CGAGATGTCA
 6421 AAGTCACTCC AGGGACGAAA CACACAGAGG AAAGACCCAA AGTCCAGGTA ATTCAAGCAG
 6481 CGGAGCCATT GGCGACCGCT TACCTGTGCG GCATCCACAG GGAATTAGTA AGGAGACTAA
 6541 ATGCTGTGTT ACGCCCTAAC GTGCACACAT TGTTTGATAT GTCGGCCGAA GACTTTGACG
 6601 CGATCATCGC CTCTCACTTC CACCCAGGAG ACCCGGTTCT AGAGACGGAC ATTGCATCAT
 6661 TCGACAAAAG CCAGGACGAC TCCTTGGCTC TTACAGGTTT AATGATCCTC GAAGATCTAG
 6721 GGGTGGATCA GTACCTGCTG GACTTGATCG AGGCAGCCTT TGGGGAAATA TCCAGCTGTC
 6781 ACCTACCAAC TGGCACGCGC TTCAAGTTCG GAGCTATGAT GAAATCGGGC ATGTTTCTGA
 6841 CTTTGTTTAT TAACACTGTT TTGAACATCA CCATAGCAAG CAGGGTACTG GAGCAGAGAC
 6901 TCACTGACTC CGCCTGTGCG GCCTTCATCG GCGACGACAA CATCGTTCAC GGAGTGATCT
 6961 CCGACAAGCT GATGGCGGAG AGGTGCGCGT CGTGGGTCAA CATGGAGGTG AAGATCATTG
 7021 ACGCTGTCAT GGGCGAAAAA CCCCCATATT TTTGTGGGGG ATTCATAGTT TTTGACAGCG
 7081 TCACACAGAC CGCCTGCCGT GTTTCAGACC CACTTAAGCG CCTGTTCAAG TTGGGTAAGC
 7141 CGCTAACAGC TGAAGACAAG CAGGACGAAG ACAGGCGACG AGCACTGAGT GACGAGGTTA
 7201 GCAAGTGGTT CCGGACAGGC TTGGGGGCCG AACTGGAGGT GGCACTAACA TCTAGGTATG
 7261 AGGTAGAGGG CTGCAAAAGT ATCCTCATAG CCATGGCCAC CTTGGCGAGG GACATTAAGG
 7321 CGTTTAAGAA ATTGAGAGGA CCTGTTATAC ACCTCTACGG CGGTCCTAGA TTGGTGCGTT
 7381 AATACACAGA ATTCTGATTG GATCCCGGGT AATTAATTGA ATTACATCCC TACGCAAACG
 7441 TTTTACGGCC GCCGGTGGCG CCCGCGCCCG GCGGCCCGTC CTTGGCCGTT GCAGGCCACT
 7501 CCGGTGGCTC CCGTCGTCCC CGACTTCCAG GCCCAGCAGA TGCAGCAACT CATCAGCGCC
 7561 GTAAATGCGC TGACAATGAG ACAGAACGCA ATTGCTCCTG CTAGGCCTCC CAAACCAAAG
 7621 AAGAAGAAGA CAACCAAACC AAAGCCGAAA ACGCAGCCCA AGAAGATCAA CGGAAAAACG
 7681 CAGCAGCAAA AGAAGAAAGA CAAGCAAGCC GACAAGAAGA AGAAGAAACC CGGAAAAAGA
 7741 GAAAGAATGT GCATGAAGAT TGAAAATGAC TGTATCTTCG TATGCGGCTA GCCACAGTAA
 7801 CGTAGTGTTT CCAGACATGT CGGGCACCGC ACTATCATGG GTGCAGAAAA TCTCGGGTGG
 7861 TCTGGGGGCC TTCGCAATCG GCGCTATCCT GGTGCTGGTT GTGGTCACTT GCATTGGGCT
 7921 CCGCAGATAA GTTAGGGTAG GCAATGGCAT TGATATAGCA AGAAAATTGA AAACAGAAAA
 7981 AGTTAGGGTA AGCAATGGCA TATAACCATA ACTGTATAAC TTGTAACAAA GCGCAACAAG
 8041 ACCTGCGCAA TTGGCCCCGT GGTCCGCCTC ACGGAAACTC GGGGCAACTC ATATTGACAC
 8101 ATTAATTGGC AATAATTGGA AGCTTACATA AGCTTAATTC GACGAATAAT TGGATTTTTA
 8161 TTTTATTTTG CAATTGGTTT TTAATATTTC CAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA
 8221 AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA ACTAGTCTGC ATTAATGAAT
 8281 CGGCCAACGC GCGGGGAGAG GCGGTTTGCG TATTGGGCGC TCTTCCGCTT CCTCGCTCAC
 8341 TGACTCGCTG CGCTCGGTCG TTCGGCTGCG GCGAGCGGTA TCAGCTCACT CAAAGGCGGT
 8401 AATACGGTTA TCCACAGAAT CAGGGGATAA CGCAGGAAAG AACATGTGAG CAAAAGGCCA
 8461 GCAAAAGGCC AGGAACCGTA AAAAGGCCGC GTTGCTGGCG TTTTTCCATA GGCTCCGCCC
 8521 CCCTGACGAG CATCACAAAA ATCGACGCTC AAGTCAGAGG TGGCGAAACC CGACAGGACT
 8581 ATAAAGATAC CAGGCGTTTC CCCCTGGAAG CTCCCTCGTG CGCTCTCCTG TTCCGACCCT
 8641 GCCGCTTACC GGATACCTGT CCGCCTTTCT CCCTTCGGGA AGCGTGGCGC TTTCTCAATG
 8701 CTCGCGCTGT AGGTATCTCA GTTCGGTGTA GGTCGTTCGC TCCAAGCTGG GCTGTGTGCA
 8761 CGAACCCCCC GTTCAGCCCG ACCGCTGCGC CTTATCCGGT AACTATCGTC TTGAGTCCAA
 8821 CCCGGTAAGA CACGACTTAT CGCCACTGGC AGCAGCCACT GGTAACAGGA TTAGCAGAGC
 8881 GAGGTATGTA GGCGGTGCTA CAGAGTTCTT GAAGTGGTGG CCTAACTACG GCTACACTAG
 8941 AAGGACAGTA TTTGGTATCT GCGCTCTGCT GAAGCCAGTT ACCTTCGGAA AAAGAGTTGG
 9001 TAGCTCTTGA TCCGGCAAAC AAACCACCGC TGGTAGCGGT GGTTTTTTTG TTTGCAAGCA
 9061 GCAGATTACG CGCAGAAAAA AAGGATCTCA AGAAGATCCT TTGATCTTTT CTACGGGGTC
 9121 TGACGCTCAG TGGAACGAAA ACTCACGTTA AGGGATTTTG GTCATGAGAT TATCAAAAAG
 9181 GATCTTCACC TAGATCCTTT TAAATTAAAA ATGAAGTTTT AAATCAATCT AAAGTATATA
 9241 TGAGTAAACT TGGTCTGACA GTTACCAATG CTTAATCAGT GAGGCACCTA TCTCAGCGAT
 9301 CTGTCTATTT CGTTCATCCA TAGTTGCCTG ACTCCCCGTC GTGTAGATAA CTACGATACG
 9361 GGAGGGCTTA CCATCTGGCC CCAGTGCTGC AATGATACCG CGAGACCCAC GCTCACCGGC
 9421 TCCAGATTTA TCAGCAATAA ACCAGCCAGC CGGAAGGGCC GAGCGCAGAA GTGGTCCTGC
 9481 AACTTTATCC GCCTCCATCC AGTCTATTAA TTGTTGCCGG GAAGCTAGAG TAAGTAGTTC
 9541 GCCAGTTAAT AGTTTGCGCA ACGTTGTTGC CATTGCTACA GGCATCGTGG TGTCACGCTC
 9601 GTCGTTTGGT ATGGCTTCAT TCAGCTCCGG TTCCCAACGA TCAAGGCGAG TTACATGATC
 9661 CCCCATGTTG TGCAAAAAAG CGGTTAGCTC CTTCGGTCCT CCGATCGTTG TCAGAAGTAA
 9721 GTTGGCCGCA GTGTTATCAC TCATGGTTAT GGCAGCACTG CATAATTCTC TTACTGTCAT
 9781 GCCATCCGTA AGATGCTTTT CTGTGACTGG TGAGTACTCA ACCAAGTCAT TCTGAGAATA
 9841 GTGTATGCGG CGACCGAGTT GCTCTTGCCC GGCGTCAATA CGGGATAATA CCGCGCCACA
 9901 TAGCAGAACT TTAAAAGTGC TCATCATTGG AAAACGTTCT TCGGGGCGAA AACTCTCAAG
 9961 GATCTTACCG CTGTTGAGAT CCAGTTCGAT GTAACCCACT CGTGCACCCA ACTGATCTTC
10021 AGCATCTTTT ACTTTCACCA GCGTTTCTGG GTGAGCAAAA ACAGGAAGGC AAAATGCCGC
10081 AAAAAAGGGA ATAAGGGCGA CACGGAAATG TTGAATACTC ATACTCTTCC TTTTTCAATA
10141 TTATTGAAGC ATTTATCAGG GTTATTGTCT CATGAGCGGA TACATATTTG AATGTATTTA
10201 GAAAAATAAA CAAATAGGGG TTCCGCGCAC ATTTCCCCGA AAAGTGCCAC CTGACGTCTA
10261 AGAAACCATT ATTATCATGA CATTAACCTA TAAAAATAGG CGTATCACGA GGCCCTTTCG
10321 TCTCGCGCGT TTCGGTGATG ACGGTGAAAA CCTCTGACAC ATGCAGCTCC CGGAGACGGT
10381 CACAGCTTCT GTCTAAGCGG ATGCCGGGAG CAGACAAGCC CGTCAGGGCG CGTCAGCGGG
10441 TGTTGGCGGG TGTCGGGGCT GGCTTAACTA TGCGGCATCA GAGCAGATTG TACTGAGAGT
10501 GCACCATATC GACGCTCTCC CTTATGCGAC TCCTGCATTA GGAAGCAGCC CAGTACTAGG
10561 TTGAGGCCGT TGAGCACCGC CGCCGCAAGG AATGGTGCAT GCAAGGAGAT GGCGCCCAAC
10621 AGTCCCCCGG CCACGGGGCC TGCCACCATA CCCACGCCGA AACAAGCGCT CATGAGCCCG
10681 AAGTGGCGAG CCCGATCTTC CCCATCGGTG ATGTCGGCGA TATAGGCGCC AGCAACCGCA
10741 CCTGTGGCGC CGGTGATGCC GGCCACGATG CGTCCGGCGT AGAGGATCTG GCTAGCGATG
10801 ACCCTGCTGA TTGGTTCGCT GACCATTTCC GGGGTGCGGA ACGGCGTTAC CAGAAACTCA
10861 GAAGGTTCGT CCAACCAAAC CGACTCTGAC GGCAGTTTAC GAGAGAGATG ATAGGGTCTG
10921 CTTCAGTAAG CCAGATGCTA CACAATTAGG CTTGTACATA TTGTCGTTAG AACGCGGCTA
10981 CAATTAATAC ATAACCTTAT GTATCATACA CATACGATTT AGGTGACACT ATA

//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng 沪ICP备2021037978号-1
欢迎您的访问和咨询....