pAAV-RC

价格:800元

联系方式:I47-825O-882O

相关技术服务:质粒构建    基因合成    质粒大提

买家导航

pAAVRC载体基本信息

出品公司: Agilent
载体名称: pAAVRC, pAAV-RC, pAAV RC
质粒类型: 腺病毒相关载体
表达水平:
启动子: CMV
载体大小: 7327 bp
GenBank序列号: AF369963
载体标签: --
载体抗性: 氨苄
备注: --
产品目录号: 240071
稳定性: /
组成型: --
病毒/非病毒: 腺病毒

pAAVRC载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息

pAAV-RC载体图谱

pAAV-RC载体特征

pAAVRC载体简介

pAAVRC载体序列

LOCUS    pAAV-RC        7327 bp  DNA   circular SYN 22-JUL-2001
DEFINITION Cloning vector pAAV-RC, complete sequence.
ACCESSION  AF369963
VERSION   AF369963.1 GI:14994089
KEYWORDS  .
SOURCE   Cloning vector pAAV-RC
 ORGANISM Cloning vector pAAV-RC
      other sequences; artificial sequences; vectors.
REFERENCE  1 (bases 1 to 7327)
 AUTHORS  Grafsky,A.J. III.
 TITLE   pAAV-RC for AAV Helper-Free System
 JOURNAL  Unpublished
REFERENCE  2 (bases 1 to 7327)
 AUTHORS  Grafsky,A.J. III.
 TITLE   Direct Submission
 JOURNAL  Submitted (16-APR-2001) Technical Services, Stratagene, 11011 N.
      Torrey Pines Rd., La Jolla, CA 92037, USA
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..7327
           /organism="Cloning vector pAAV-RC"
           /mol_type="genomic DNA"
           /db_xref="taxon:161364"
           /lab_host="Escherichia coli"
           /note="used for recombinant DNA processing"
   CDS       131..1996
           /note="AAV-2 rep"
           /codon_start=1
           /transl_table=11
           /product="adeno-associated virus 2 rep protein"
           /protein_id="AAK76418.1"
           /db_xref="GI:14994090"
   CDS       2013..4220
           /note="cap VP1"
           /codon_start=1
           /transl_table=11
           /product="capsid protein VP1"
           /protein_id="AAK76419.1"
           /db_xref="GI:14994091"
   rep_origin   4705..5161
           /note="f1 origin"
   CDS       5292..6152
           /note="confers ampicillin resistance"
           /codon_start=1
           /transl_table=11
           /product="beta-lactamase"
           /protein_id="AAK76420.1"
           /db_xref="GI:14994092"
   rep_origin   6161..7019
           /note="ColE1 origin"
ORIGIN   
    1 gcgcgccgat atcgttaacg ccccgcgccg gccgctctag aactagtgga tcccccggaa
    61 gatcagaagt tcctattccg aagttcctat tctctagaaa gtataggaac ttctgatctg
   121 cgcagccgcc atgccggggt tttacgagat tgtgattaag gtccccagcg accttgacga
   181 gcatctgccc ggcatttctg acagctttgt gaactgggtg gccgagaagg aatgggagtt
   241 gccgccagat tctgacatgg atctgaatct gattgagcag gcacccctga ccgtggccga
   301 gaagctgcag cgcgactttc tgacggaatg gcgccgtgtg agtaaggccc cggaggccct
   361 tttctttgtg caatttgaga agggagagag ctacttccac atgcacgtgc tcgtggaaac
   421 caccggggtg aaatccatgg ttttgggacg tttcctgagt cagattcgcg aaaaactgat
   481 tcagagaatt taccgcggga tcgagccgac tttgccaaac tggttcgcgg tcacaaagac
   541 cagaaatggc gccggaggcg ggaacaaggt ggtggatgag tgctacatcc ccaattactt
   601 gctccccaaa acccagcctg agctccagtg ggcgtggact aatatggaac agtatttaag
   661 cgcctgtttg aatctcacgg agcgtaaacg gttggtggcg cagcatctga cgcacgtgtc
   721 gcagacgcag gagcagaaca aagagaatca gaatcccaat tctgatgcgc cggtgatcag
   781 atcaaaaact tcagccaggt acatggagct ggtcgggtgg ctcgtggaca aggggattac
   841 ctcggagaag cagtggatcc aggaggacca ggcctcatac atctccttca atgcggcctc
   901 caactcgcgg tcccaaatca aggctgcctt ggacaatgcg ggaaagatta tgagcctgac
   961 taaaaccgcc cccgactacc tggtgggcca gcagcccgtg gaggacattt ccagcaatcg
   1021 gatttataaa attttggaac taaacgggta cgatccccaa tatgcggctt ccgtctttct
   1081 gggatgggcc acgaaaaagt tcggcaagag gaacaccatc tggctgtttg ggcctgcaac
   1141 taccgggaag accaacatcg cggaggccat agcccacact gtgcccttct acgggtgcgt
   1201 aaactggacc aatgagaact ttcccttcaa cgactgtgtc gacaagatgg tgatctggtg
   1261 ggaggagggg aagatgaccg ccaaggtcgt ggagtcggcc aaagccattc tcggaggaag
   1321 caaggtgcgc gtggaccaga aatgcaagtc ctcggcccag atagacccga ctcccgtgat
   1381 cgtcacctcc aacaccaaca tgtgcgccgt gattgacggg aactcaacga ccttcgaaca
   1441 ccagcagccg ttgcaagacc ggatgttcaa atttgaactc acccgccgtc tggatcatga
   1501 ctttgggaag gtcaccaagc aggaagtcaa agactttttc cggtgggcaa aggatcacgt
   1561 ggttgaggtg gagcatgaat tctacgtcaa aaagggtgga gccaagaaaa gacccgcccc
   1621 cagtgacgca gatataagtg agcccaaacg ggtgcgcgag tcagttgcgc agccatcgac
   1681 gtcagacgcg gaagcttcga tcaactacgc agacaggtac caaaacaaat gttctcgtca
   1741 cgtgggcatg aatctgatgc tgtttccctg cagacaatgc gagagaatga atcagaattc
   1801 aaatatctgc ttcactcacg gacagaaaga ctgtttagag tgctttcccg tgtcagaatc
   1861 tcaacccgtt tctgtcgtca aaaaggcgta tcagaaactg tgctacattc atcatatcat
   1921 gggaaaggtg ccagacgctt gcactgcctg cgatctggtc aatgtggatt tggatgactg
   1981 catctttgaa caataaatga tttaaatcag gtatggctgc cgatggttat cttccagatt
   2041 ggctcgagga cactctctct gaaggaataa gacagtggtg gaagctcaaa cctggcccac
   2101 caccaccaaa gcccgcagag cggcataagg acgacagcag gggtcttgtg cttcctgggt
   2161 acaagtacct cggacccttc aacggactcg acaagggaga gccggtcaac gaggcagacg
   2221 ccgcggccct cgagcacgac aaagcctacg accggcagct cgacagcgga gacaacccgt
   2281 acctcaagta caaccacgcc gacgcggagt ttcaggagcg ccttaaagaa gatacgtctt
   2341 ttgggggcaa cctcggacga gcagtcttcc aggcgaaaaa gagggttctt gaacctctgg
   2401 gcctggttga ggaacctgtt aagacggctc cgggaaaaaa gaggccggta gagcactctc
   2461 ctgtggagcc agactcctcc tcgggaaccg gaaaggcggg ccagcagcct gcaagaaaaa
   2521 gattgaattt tggtcagact ggagacgcag actcagtacc tgacccccag cctctcggac
   2581 agccaccagc agccccctct ggtctgggaa ctaatacgat ggctacaggc agtggcgcac
   2641 caatggcaga caataacgag ggcgccgacg gagtgggtaa ttcctcggga aattggcatt
   2701 gcgattccac atggatgggc gacagagtca tcaccaccag cacccgaacc tgggccctgc
   2761 ccacctacaa caaccacctc tacaaacaaa tttccagcca atcaggagcc tcgaacgaca
   2821 atcactactt tggctacagc accccttggg ggtattttga cttcaacaga ttccactgcc
   2881 acttttcacc acgtgactgg caaagactca tcaacaacaa ctggggattc cgacccaaga
   2941 gactcaactt caagctcttt aacattcaag tcaaagaggt cacgcagaat gacggtacga
   3001 cgacgattgc caataacctt accagcacgg ttcaggtgtt tactgactcg gagtaccagc
   3061 tcccgtacgt cctcggctcg gcgcatcaag gatgcctccc gccgttccca gcagacgtct
   3121 tcatggtgcc acagtatgga tacctcaccc tgaacaacgg gagtcaggca gtaggacgct
   3181 cttcatttta ctgcctggag tactttcctt ctcagatgct gcgtaccgga aacaacttta
   3241 ccttcagcta cacttttgag gacgttcctt tccacagcag ctacgctcac agccagagtc
   3301 tggaccgtct catgaatcct ctcatcgacc agtacctgta ttacttgagc agaacaaaca
   3361 ctccaagtgg aaccaccacg cagtcaaggc ttcagttttc tcaggccgga gcgagtgaca
   3421 ttcgggacca gtctaggaac tggcttcctg gaccctgtta ccgccagcag cgagtatcaa
   3481 agacatctgc ggataacaac aacagtgaat actcgtggac tggagctacc aagtaccacc
   3541 tcaatggcag agactctctg gtgaatccgg gcccggccat ggcaagccac aaggacgatg
   3601 aagaaaagtt ttttcctcag agcggggttc tcatctttgg gaagcaaggc tcagagaaaa
   3661 caaatgtgga cattgaaaag gtcatgatta cagacgaaga ggaaatcagg acaaccaatc
   3721 ccgtggctac ggagcagtat ggttctgtat ctaccaacct ccagagaggc aacagacaag
   3781 cagctaccgc agatgtcaac acacaaggcg ttcttccagg catggtctgg caggacagag
   3841 atgtgtacct tcaggggccc atctgggcaa agattccaca cacggacgga cattttcacc
   3901 cctctcccct catgggtgga ttcggactta aacaccctcc tccacagatt ctcatcaaga
   3961 acaccccggt acctgcgaat ccttcgacca ccttcagtgc ggcaaagttt gcttccttca
   4021 tcacacagta ctccacggga caggtcagcg tggagatcga gtgggagctg cagaaggaaa
   4081 acagcaaacg ctggaatccc gaaattcagt acacttccaa ctacaacaag tctgttaatg
   4141 tggactttac tgtggacact aatggcgtgt attcagagcc tcgccccatt ggcaccagat
   4201 acctgactcg taatctgtaa ttgcttgtta atcaataaac cgtttaattc gtttcagttg
   4261 aactttggtc tctgcgtatt tctttcttat ctagtttcca tggctacgta gataagtagc
   4321 atggcgggtt aatcattaac tacagcccgg gcgtttaaac agcgggcgga ggggtggagt
   4381 cgtgacgtga attacgtcat agggttaggg aggtcctgta ttagaggtca cgtgagtgtt
   4441 ttgcgacatt ttgcgacacc atgtggtctc gctggggggg ggggcccgag tgagcacgca
   4501 gggtctccat tttgaagcgg gaggtttgaa cgagcgctgg cgcgctcact ggccgtcgtt
   4561 ttacaacgtc gtgactggga aaaccctggc gttacccaac ttaatcgcct tgcagcacat
   4621 ccccctttcg ccagctggcg taatagcgaa gaggcccgca ccgatcgccc ttcccaacag
   4681 ttgcgcagcc tgaatggcga atggaaattg taagcgttaa tattttgtta aaattcgcgt
   4741 taaatttttg ttaaatcagc tcattttttt aaccaatagg ccgaaatcgg caaaatccct
   4801 tataaatcaa aagaatagac cgagataggg ttgagtgttg ttccagtttg gaacaagagt
   4861 ccactattaa gaacgtggac tccaacgtca aagggcgaaa aaccgtctat cagggcgatg
   4921 gcccactacg tgaaccatca ccctaatcaa gttttttggg gtcgaggtgc cgtaaagcac
   4981 taaatcggaa ccctaaaggg agcccccgat ttagagcttg acggggaaag ccggcgaacg
   5041 tggcgagaaa ggaagggaag aaagcgaaag gagcgggcgc tagggcgctg gcaagtgtag
   5101 cggtcacgct gcgcgtaacc accacacccg ccgcgcttaa tgcgccgcta cagggcgcgt
   5161 caggtggcac ttttcgggga aatgtgcgcg gaacccctat ttgtttattt ttctaaatac
   5221 attcaaatat gtatccgctc atgagacaat aaccctgata aatgcttcaa taatattgaa
   5281 aaaggaagag tatgagtatt caacatttcc gtgtcgccct tattcccttt tttgcggcat
   5341 tttgccttcc tgtttttgct cacccagaaa cgctggtgaa agtaaaagat gctgaagatc
   5401 agttgggtgc acgagtgggt tacatcgaac tggatctcaa cagcggtaag atccttgaga
   5461 gttttcgccc cgaagaacgt tttccaatga tgagcacttt taaagttctg ctatgtggcg
   5521 cggtattatc ccgtattgac gccgggcaag agcaactcgg tcgccgcata cactattctc
   5581 agaatgactt ggttgagtac tcaccagtca cagaaaagca tcttacggat ggcatgacag
   5641 taagagaatt atgcagtgct gccataacca tgagtgataa cactgcggcc aacttacttc
   5701 tgacaacgat cggaggaccg aaggagctaa ccgctttttt gcacaacatg ggggatcatg
   5761 taactcgcct tgatcgttgg gaaccggagc tgaatgaagc cataccaaac gacgagcgtg
   5821 acaccacgat gcctgtagca atggcaacaa cgttgcgcaa actattaact ggcgaactac
   5881 ttactctagc ttcccggcaa caattaatag actggatgga ggcggataaa gttgcaggac
   5941 cacttctgcg ctcggccctt ccggctggct ggtttattgc tgataaatct ggagccggtg
   6001 agcgtgggtc tcgcggtatc attgcagcac tggggccaga tggtaagccc tcccgtatcg
   6061 tagttatcta cacgacgggg agtcaggcaa ctatggatga acgaaataga cagatcgctg
   6121 agataggtgc ctcactgatt aagcattggt aactgtcaga ccaagtttac tcatatatac
   6181 tttagattga tttaaaactt catttttaat ttaaaaggat ctaggtgaag atcctttttg
   6241 ataatctcat gaccaaaatc ccttaacgtg agttttcgtt ccactgagcg tcagaccccg
   6301 tagaaaagat caaaggatct tcttgagatc ctttttttct gcgcgtaatc tgctgcttgc
   6361 aaacaaaaaa accaccgcta ccagcggtgg tttgtttgcc ggatcaagag ctaccaactc
   6421 tttttccgaa ggtaactggc ttcagcagag cgcagatacc aaatactgtt cttctagtgt
   6481 agccgtagtt aggccaccac ttcaagaact ctgtagcacc gcctacatac ctcgctctgc
   6541 taatcctgtt accagtggct gctgccagtg gcgataagtc gtgtcttacc gggttggact
   6601 caagacgata gttaccggat aaggcgcagc ggtcgggctg aacggggggt tcgtgcacac
   6661 agcccagctt ggagcgaacg acctacaccg aactgagata cctacagcgt gagctatgag
   6721 aaagcgccac gcttcccgaa gggagaaagg cggacaggta tccggtaagc ggcagggtcg
   6781 gaacaggaga gcgcacgagg gagcttccag ggggaaacgc ctggtatctt tatagtcctg
   6841 tcgggtttcg ccacctctga cttgagcgtc gatttttgtg atgctcgtca ggggggcgga
   6901 gcctatggaa aaacgccagc aacgcggcct ttttacggtt cctggccttt tgctggcctt
   6961 ttgctcacat gttctttcct gcgttatccc ctgattctgt ggataaccgt attaccgcct
   7021 ttgagtgagc tgataccgct cgccgcagcc gaacgaccga gcgcagcgag tcagtgagcg
   7081 aggaagcgga agagcgccca atacgcaaac cgcctctccc cgcgcgttgg ccgattcatt
   7141 aatgcagctg gcacgacagg tttcccgact ggaaagcggg cagtgagcgc aacgcaatta
   7201 atgtgagtta gctcactcat taggcacccc aggctttaca ctttatgctt ccggctcgta
   7261 tgttgtgtgg aattgtgagc ggataacaat ttcacacagg aaacagctat gaccatgatt
   7321 acgccaa
//

pAAVRC载体图谱质粒图谱pdf版和相关资料下载

pAAVRC载体质粒应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng 沪ICP备2021037978号-1
欢迎您的访问和咨询....